Lòng Chúa Thương Xót

Chúa Nhật Thứ 2 Phục Sinh, Năm B
Ga 20: 19-31

Anh chị em thân mến,

Ta dễ nghĩ rằng trong các môn đệ của Chúa Giêsu, chỉ có ông Tôma là cứng lòng tin, còn những người khác thì tốt hơn vì họ mau mắn tin vào Chúa khi Ngài hiện ra với họ. Thực ra nội tình không đơn giản như thế. Các môn đệ cũng cần bằng chứng cụ thể như Tôma.

Khi Chúa Giêsu hiện ra vào chiều Chúa Nhật, tức là chiều ngày thứ nhất trong tuần, Ngài chào các môn đệ: “Bình an cho anh em”. Câu nói này chưa đủ để họ yên tâm, vì xét theo phương diện loài người, họ đang sợ hãi và rối loạn. Họ đã theo Chúa Giêsu là vị Thầy của họ. Họ hy vọng rằng khi Ngài lập vương quốc của Ngài, thì họ sẽ được quyền cao chức trọng. Nhưng tình hình biến đổi nhanh chóng, Thầy của họ bị bắt và bị tử hình thập giá. Vì thế, họ lo sợ cho mạng sống của mình và gia đình. Thầy bị xử chết, thì chắc gì môn đệ được yên thân!?

Mặt khác, khi theo Chúa Giêsu, họ có đường hướng và mục đích rõ rệt. Nay Thầy đã chết, thì hướng đi của họ cũng tan theo mây khói. Trong tâm trạng sợ hãi và lúng túng như thế, thì việc Chúa Giêsu xuất hiện và chào hỏi chưa chắc gì đã trấn an được tâm trạng rối ren của họ. Có chỗ, họ đã tưởng rằng Ngài là ma (Lc 24:36-43). Vì biết được tâm lý môn đệ, nên sau lời chào bình an, Chúa Giêsu cho họ xem tay và cạnh sườn để chứng mình rằng Ngài là Thầy của họ và đã từng chịu đóng đinh trên thập cũng như đã bị lính đâm thủng cạnh sườn. Cho nên, các môn đệ khác cũng không hơn gì Tôma, vì họ cũng cần bằng chứng trước mắt để giúp họ có niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh.

Vì thương xót các môn đệ nên Chúa Giêsu hiện ra và đem bình an cho họ. Ngài muốn cho họ được hạnh phúc. Và điều cốt yếu để có hạnh phúc là bình an. Hạnh phúc và bình an đi song đôi như bóng với hình. Bình an khác với yên ổn hay hòa bình. Yên ổn là tình trạng trật tự bên ngoài như nơi ăn chốn ở, công việc đều đặn..., còn hòa bình nói tới tình trạng không bị chiến tranh tàn phá. Yên ổn và hòa bình rất quan trọng để có hạnh phúc, vì nếu không có hai yếu tố này, ta cũng khó sống hạnh phúc. Nhưng yên ổn và hòa bình chưa chắc đã đem đến hạnh phúc vì chúng không hẳn hội đủ điều kiện để đem đến bình an. Chúng chỉ là những yếu tố bên ngoài, trong khi bình an là một cảm nghiệm bên trong tâm hồn. Chỉ có bình an mới đem lại hạnh phúc.

Bình an là ân huệ Chúa ban khi ta sống liên kết với Ngài và thực thi ý Ngài. Bình an còn đòi hỏi quan hệ tốt đẹp với tha nhân. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ nêu bật điều này. Các Kitô hữu trong Giáo Hội sơ khai đã cùng một lòng một ý với nhau và sống hạnh phúc (Cv 4:32-35). Đó là kết quả của niềm tin Phục Sinh. Họ tin vào Đấng Kitô Phục Sinh, sống hết mình cho Ngài. Họ trở nên một lòng một ý với Chúa. Nhờ vậy họ lại trở nên một lòng một ý với nhau. Do đó, họ sống bình an và hạnh phúc. Điều này cũng là kết quả của lòng Chúa thương xót. Vì Chúa thương xót nên Chúa mở đường cho họ đến với Ngài trong đức tin, để họ nên một với Ngài và nên một với nhau.

Lòng Chúa thương xót không phải chỉ khi Chúa chịu khổ nạn, chết và phục sinh mới có. Thiên Chúa là tình yêu nên Chúa thương xót ngay từ ban đầu khi tạo dựng vũ trụ. Chúa thương xót nên Ngài cho con người sống hạnh phúc với Chúa. Sau khi họ lạm dụng tự do và bất phục tùng, Chúa vẫn không bỏ rơi con người, lòng Chúa thương xót được thể hiện qua mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người trong bản thân Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc đời dương thế và sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn bày tỏ lòng thương xót đối với nhân loại. Chính Ngài luôn tìm kiếm người tội lỗi, kẻ nghèo hèn để đưa họ về với Chúa và phục hồi phẩm giá cho họ.

Trong ngày đại lễ kính lòng Chúa Thương Xót, ta hãy chạy đến với lòng Chúa Thương Xót để được bình an. Chính Chúa Giêsu đã từng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11:28).” Gánh nặng có nhiều thứ như bệnh tật, cô đơn, cắn rứt lương tâm, cuộc sống vô nghĩa, căng thẳng hay rạn nứt tương quan gia đình... Ta hãy đến với Chúa để được bổ sức nơi lòng thương xót của Ngài.

Theo ngôn ngữ của việc sùng kính lòng Chúa Thương Xót, thì Bí Tích Hòa Giải là Tòa Thương Xót. Ta hãy đến với Tòa Thương Xót để được tha thứ, được bình an, và được sức mạnh tinh thần để sống một lòng một ý với Chúa. Song song với điều này, Bí Tích Thánh Thể là Tiệc Thương Xót, để Chúa nuôi dưỡng ta bằng Lời Ngài và Mình Máu Ngài. Nơi đây ta được bổ sức và được kết hợp với Chúa sâu xa để nên giống Ngài và nhờ đó quảng đại với tha nhân. Ta cần chuẩn bị tâm hồn kỹ càng, thì mới có thể nhận được ơn ích từ suối nguồn lòng thương xót Chúa. Bởi vì chuẩn bị bao giờ cũng là điều kiện cốt yếu để mọi sự được diễn ra tốt đẹp và có ý nghĩa.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin đem chúng con đến với Ngài để chúng con được bình an và hạnh phúc như các môn đệ đầu tiên của Ngài. Từ đó chúng con trở thành những sứ giả bình an của Ngài ở giữa thế gian.