Hoa Trái Của Hiệp Thông

Lễ Chúa Ba Ngôi

Anh chị em thân mến,

Mầu nhiệm một Chúa ba Ngôi là một tín điều điều quan trọng trong đức tin của người Công Giáo. Tuy đây là một mầu nhiệm khó có thể hiểu thấu trọn vẹn, nhưng mầu nhiệm này lại liên hệ cách cụ thể và mật thiết trong đời sống chúng ta.

Trong ngôn ngữ Công Giáo, chúng ta thường nghe đến từ ngữ “mặc khải”. Mặc khải có nghĩa là việc Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài và về chương trình cứu độ cho loài người. Có hai loại mặc khải: tự nhiên và siêu nhiên. Mặc khải tự nhiên là việc chúng ta biết Chúa nhờ vào khả năng trí khôn sẵn có mà Chúa ban trong bản tính loài người. Qua trật tự kỳ diệu của vũ trụ thiên nhiên và muôn vàn vẻ đẹp của nó, trí khôn dẫn chúng ta đến chỗ tin nhận có Chúa là Đấng dựng nên muôn loài.

Tuy mặc khải tự nhiên quan trọng, nhưng chúng ta không thể biết được những điều khác thuộc bản tính Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải dựa vào mặc khải siêu nhiên. Mặc khải siêu nhiên là việc Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài và chương trình cứu độ theo phương cách ngoại thường, vượt trên tự nhiên. Do đó, chúng ta gọi cách mặc khải này là mặc khải siêu nhiên. Chính Chúa Giêsu đã dùng cách thức mặc khải siêu nhiên để cho chúng ta biết về Thiên Chúa. Qua giáo huấn của Ngài được ghi lại trong Thánh Kinh, Giáo Hội đã học biết và tuyên xưng Thiên Chúa là Một Chúa Ba Ngôi: Cha, Con, và Thánh Thần.

Ba Ngôi tạo thành một cộng đoàn hiệp thông trong bản tính Thiên Chúa. Tuy Ba Ngôi khác biệt về phận vụ nhưng luôn là một Chúa. Theo cách hiểu của truyền thống Công Giáo, thì Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Tuy phân chia nhiệm vụ để ta dễ hiểu, nhưng bất cứ hoạt động nào cũng đều có sự hiện diện của cả Ba Ngôi, vì Thiên Chúa vẫn là một và không bao giờ lìa xa nhau.

Khi mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm về sự hiệp thông của Thiên Chúa và để cho mầu nhiệm ấy soi sáng cuộc đời chúng ta. Mỗi lần làm dấu Thánh Giá là mỗi lần chúng ta được nhắc nhở về Chúa Ba Ngôi, chúng ta được kêu gọi để suy nghĩ về sự hiệp thông nơi Chúa và được thôi thúc để sống mối hiệp thông trong đời sống chúng ta, từ gia đình đến xã hội.

Trong kinh Tin Kính, chúng ta đọc thấy bốn đặc tính của Giáo Hội là “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.” Đặc tính “duy nhất” nói lên rằng chỉ có một Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập, vì thế trách vụ của mỗi tín hữu là làm sao để mọi người tin Chúa Kitô đều được hiệp nhất với nhau. Điều này có nghĩa là Giáo Hội phải duy trì và phát triển mối dây hiệp thông đời sống của mình. Như thế mỗi người Công Giáo đều phải cố gắng để duy trì và phát triển mối hiệp thông đó.

Mỗi lần chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau chia sẻ đời sống, cùng nhau sinh hoạt là mỗi lần ta làm chứng cho mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Chúa Nhật tuần trước 03/ 06/ 2012 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi và khánh thành hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân. Buổi lễ này nói lên nhiều điều cho chúng ta. Trước hết, hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân được thành tựu là nhờ mọi người trong Cộng Đồng đều một lòng một ý với nhau, trong kinh nguyện, trong tư tưởng, trong thái độ, trong hành động, trong việc đóng góp tiền bạc để hoàn thành giấc mơ đó. Việc chúng ta có một lòng một ý để xây dựng hoa viên chính là cách chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.

Thứ hai, thành tựu về công trình hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân còn cho thấy đoàn kết bao giờ cũng là sức mạnh cho mọi sinh hoạt và thành đạt của con người. Đúng như câu tục ngữ trong văn hóa Việt Nam: “hợp quần gây sức mạnh”. Khi chúng ta vượt qua những cản trở cá nhân để biết khiêm nhường, lắng nghe, quảng đại, hy sinh, phục vụ, thì mọi việc đều xuôi chảy như lòng chúng ta mong ước. Chính vì thế, mà tình hiệp thông luôn là điều quan trọng nhất trong đời sống Cộng Đồng chúng ta. Phải nói rằng thành tựu lớn lao nhất không phải là hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân, nhưng là tình hiệp thông giữa chúng ta với nhau. Hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân tuy quan trọng, nhưng đó chỉ là kết quả của tình hiệp thông trong Cộng Đồng mà sinh ra. Có thể nói, hoa viên này chính là con đẻ của tình hiệp thông.

Thứ ba, việc kiến thiết và khánh thành hoa viên Đức Mẹ Thuyền Nhân nhắc nhở chúng ta nhìn lên Đức Mẹ để noi gương Ngài. Chính Mẹ Maria suốt đời hiệp thông với Chúa để thánh ý của Ngài được thể hiện trong đời sống của Mẹ. Mẹ đã nhìn thấy mọi việc kỳ diệu Chúa làm nên Mẹ đã thốt lên lời cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta học nơi Mẹ sự hiệp thông đó, để chúng ta luôn gắn bó với Chúa. Rồi nhờ gắn bó với Chúa chúng ta được liên kết với nhau. Chúng ta là đoàn con cái quây quần bên Mẹ để, hiệp thông, tạ ơn, xin ơn và noi gương.

Chúng ta hiệp thông với Chúa, với Đức Mẹ và với nhau. Chúng ta tạ ơn Mẹ đã che chở chúng ta trên đường vượt biển tìm tự do và biết bao ơn lành trong đời sống. Chúng ta xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng theo nhu cầu của mình, nhất là ơn bền đổ đến cùng để xứng đáng là con cái Chúa, môn đệ Chúa Giêsu, con cái đức Mẹ, con cái các thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngày nay, tuy chúng ta không vượt biển theo kiểu vật lý nữa, nhưng chúng ta vẫn vượt biển tinh thần, vì thế gian được gọi là biển đời với nhiều sóng gió là các thế lực sự dữ, các trào lưu tư tưởng tà vạy, các lối sống lệch lạc luôn phủ vây chúng ta tứ bề. Vì thế, chúng ta xin Đức Mẹ Thuyền Nhân che chở chúng ta luôn mãi. Chúng ta noi gương Mẹ để biết lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong sự hiệp thông với nhau chúng ta kính cẩn dâng lên Ba Ngôi dấu thánh giá để bày tỏ lòng thành của mình: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta cũng dâng lên Đức Mẹ lời cầu xin tha thiết: Lạy Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin Mẹ cầu chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.