Hai Con Đường

Chúa Nhật 9 Thường Niên, Năm A
Mt 7:21-27

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay nêu bật hai con đường. Con đường dẫn đến sự sống và con đường dẫn đến sự chết.

Trong bài đọc một trích từ sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nhắn nhủ dân chúng: họ được chúc phúc nếu họ vâng theo mệnh lệnh của Chúa; nếu họ bất tuân đối với Ngài, họ sẽ bị nguyền rủa. Họ sẽ được sống nếu họ theo Chúa; họ sẽ chết nếu họ bỏ Ngài.

Cùng một chiều hướng tương tự, Tin Mừng thánh Mátthêu trình bày Chúa Giêsu là Môsê mới. Ngài cũng vạch ra hai con đường về sự sống và sự chết như Môsê cũ. Con đường của sự sống là con đường của những ai nghe và thực hành lời Ngài. Họ như những người xây nhà trên đá, không bị sụp đổ vì phong ba bão táp. Ngược lại con đường của sự chết là lối sống của những kẻ không thực hành lời Chúa. Họ như những người xây nhà trên cát và sẽ sụp đổ khi gặp gió thét mưa gào và lũ lụt ùa vào.

Lời dạy dỗ của Tin Mừng nhắm đến trước hết cộng đoàn của thánh Matthêu. Trong cộng đoàn tiên khởi này, có những kẻ làm việc này công tác nọ nhân danh Chúa, nhưng trong cuộc sống thực tế, họ không sống đúng tư cách môn đệ của Chúa; họ không đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Cho nên họ chỉ nói suông mà không làm. Họ đọc kinh cầu nguyện, chu toàn lễ nghi, nhưng họ không sống đạo. Cho nên, họ không được vào Nước Trời. Chính Chúa Giêsu đã lên tiếng một cách quyết liệt về số phận của những người đó trong ngày phán xét. Ngài nói: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt 7:22-23).

Theo lời dạy của Chúa Giêsu, xây nhà trên đá là thực hành lời Ngài. Đó là đức tin được thể hiện, phát triển và kiện cường bằng việc làm dựa theo giáo huấn của Chúa. Giáo huấn của Chúa Giêsu là ý của Thiên Chúa Cha, vì Chúa Cha và Chúa Giêsu liên kết mật thiết với nhau, vì Chúa Giêsu đến thế gian là để thi hành ý Chúa Cha. Do đó, khi ta thực hành lời Chúa Giêsu là ta làm theo ý Chúa Cha. Khi làm theo ý Chúa Cha là ta thuộc về Chúa và đã vào Nước Trời ngay tại trần gian này. Mỗi lần ta thực hành lời Chúa là mỗi lần ta đến gần Chúa hơn. Mỗi lần ta đến gần Chúa hơn, ta cũng đến gần tha nhân hơn, bởi vì Chúa bao giờ cũng khuyến khích, kêu gọi ta sống quảng đại và yêu mến tha nhân. Cho nên, con đường đến với Chúa chính là con đường đến với tha nhân. Ngược lại xa Chúa, ta cũng dễ xa tha nhân. Lúc đó, ta sẽ dễ trở thành ích kỷ vì tâm hồn, trí não và cuộc sống của ta chỉ xoay quanh chuyện riêng của mình và nhu cầu của gia đình mình mà thôi.

Con người có khuynh hướng bắt chước nhau, nên cá nhân trong xã hội luôn ảnh hưởng lên nhau về chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Bởi đó, khi ta làm một điều tốt, ta sẽ gây ảnh hưởng tốt lên xã hội, vì sẽ có người khác bắt chước hành vi tốt của ta. Thí dụ: khi lái xe, ta biết lịch sự quảng đại để nhường cho người từ trong sân nhà ra đường vào lúc đông xe, người đó sẽ cảm ơn ta, và sau này họ sẽ bắt chước ta để nhường đường cho người khác. Nếu nhiều người làm nhiều điều tốt, thì chắc chắn xã hội sẽ tốt và mọi người sống an vui hơn. Đó chính là góp phần canh tân bộ mặt trái đất như ta thường cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần canh tân trái đất và đổi mới địa cầu.

Việc thực hành lời Chúa không thể trở thành lối ngụy biện để bỏ bê Thánh Lễ và kinh nguyện. Ta không thể nói rằng chỉ cần thực hành lời Chúa và sống tốt là đủ. Ta phải đến nhà thờ như Giáo Hội dạy, vì đó là một cách thực hành ý Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Đây là lệnh truyền cho Kitô hữu phải cử hành Thánh Lễ để nhớ đến Ngài. Mặt khác, việc tham dự Thánh Lễ là để ta được khuyến khích và nâng đỡ nhờ vào gương sáng của anh chị em tín hữu chung quanh trong cùng một cộng đoàn.

Ngược lại nếu chỉ lo chu toàn việc tham dự Thánh lễ và các kinh nguyện, mà không thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày, thì cũng không được vào Nước Trời.

Thực hành lời Chúa là diễn tiến gồm ba phần: lắng nghe lời Chúa, nhớ lời Chúa, và thực hành lời Chúa. Phải đọc và nghe lời Chúa để biết, phải nhớ lời Chúa để thực hành, phải thực hành lời Chúa để xứng đáng là môn đệ Chúa và là công dân Nước Trời. Mỗi ngày ta đọc một chút lời Chúa, nhớ một chút lời Chúa và thực hành một chút lời Chúa, thì dần dà ta được biến đổi để nên giống Chúa hơn. Đó là một cuộc biến hình để đi vào Nước Trời. Đó là cuộc canh tân bản thân, cải thiện cuộc sống, để làm cho mình và tha nhân được hạnh phúc. Xin cho mỗi người chúng ta biết thành tâm lắng nghe lời Chúa hôm nay để tiến bước theo đường Chúa gọi.