Tiếng Gọi thần Linh

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em thân mến,

Đoạn Tin Mừng Gioan 10: 1-19 nêu lên ba đề tài nổi bật liên quan đến mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và những kẻ tin theo Ngài. Ngài tự xưng là cửa ràn chiên, là Mục Tử Tốt Lành, và là nguồn của sự sống dồi dào sung mãn.

Với tư cách là cửa ràn chiên, Chúa ban cho người tín hữu được tự do như đoàn chiên tự do ra vào ràn chiên xuyên qua cửa ràn. Khi đến với Ngài người ta sẽ được hưởng tự do đích thực, không bị ràng buộc bởi quyền lực của sự dữ. Chúa nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ (Ga 10: 9). Những từ ngữ như “được cứu, ra vào, gặp được đồng cỏ” nói lên cảm nghiệm thảnh thơi, an toàn và hạnh phúc. Đây là những cảm nghiệm phát xuất từ thứ tự do đích thực mà Chúa Giêsu ban tặng.

Suy cho cùng, tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, vì lẽ tự do hiểu theo lối này chỉ đưa đến xáo trộn cho chính mình và cho xã hội. Thứ tự do này không có hướng đi, không có mục đích và không có ý nghĩa. Ngược lại tự do đích thực nhắm đến chân, thiện, mỹ, tức là sự thật, sự thiện, và vẻ đẹp chân chính. Tự do đích thực sẽ giúp ta vượt khỏi những bản năng thấp hèn để sống xứng với nhân phẩm và tư cách con cái Chúa, nhờ đó ta được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu là cửa ràn chiên đem lại cho ta tự do đích thực. Ta được tự do là để làm lành, để trổ sinh hoa trái như cành nho gắn liền với thân nho, như chiên tự do ra vào xuyên qua cửa ràn chiên.

Chúa còn nói: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10: 10). Điều này cho thấy đường lối Chúa Giêsu giúp con người phát triển văn hóa sự sống. Tuy nhiên sự sống không phải chỉ là sinh tồn, tức là được thỏa mãn những nhu cầu của thân xác và không chết về phương diện thân xác. Sự sống ở mức độ này vẫn còn giới hạn vì thỏa mãn nhu cầu thân xác chỉ là sự sống ở tình trạng động vật chứ chưa phải là sự sống ở mức có tính người. Con người cần phải vươn lên nữa để sống cho ra người.

Sự sống ở mức có tính người là khi ta vượt lên khỏi nhu cầu vật chất để sống theo những giá trị tinh thần và làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Giá trị căn bản chính là quan hệ yêu thương đối với nhau. Chúa Giêsu kêu gọi và hướng dẫn ta sống với ý nghĩa, chứ không chỉ sinh tồn. Sinh tồn dựa trên bản năng thân xác, còn sống theo ý nghĩa dựa trên sự suy nghĩ, chọn lựa và hành động theo các tiêu chuẩn đạo đức để thực hành yêu thương. Nhưng ngay ở mức độ này, con người vẫn chưa sống dồi dào, vì con người vẫn còn đối diện với tội lỗi, sợ hãi và sự chết. Do đó, Chúa Giêsu muốn cho con người sống dồi dào hơn, tức là sự sống vĩnh cửu. Như thế, chỉ có đến với Chúa Giêsu thì ta mới có được sự sống, sự sống có ý nghĩa và sự sống dồi dào.

Trong Tin Mừng về người Mục Tử Tốt Lành, thánh Gioan nêu ra ba điểm của một con chiên thuộc về người mục tử. Đó là: nghe tiếng của anh, nhận biết tiếng anh, và đi theo sau anh. Để có thể là chiên của Chúa Giêsu, người tín hữu cần phải nghe tiếng của Ngài. Thông thường, tiếng của Chúa không ồn ào như những người buôn bán, các nhà kinh doanh, các nhà chính trị, những người hoạt động xã hội hay các nhân viên giải trí. Tiếng của Chúa kêu gọi rất nhẹ nhàng, vì Ngài không muốn áp đảo tinh thần của ta, nhưng tôn trọng tự do của ta. Ngài muốn ta thật lòng yêu mến và đi theo Ngài.

Nghe tiếng Chúa chưa đủ, ta cần phải nhận ra tiếng Chúa, bởi vì có khi hoàn cảnh sống ồn ào từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, khiến ta lẫn lộn tiếng Chúa và tiếng của các thế lực khác. Muốn nghe được tiếng Chúa và nhận ra tiếng Ngài, ta cần có thì giờ tĩnh lặng, suy nghĩ và cầu nguyện để biết Chúa gọi mình đi theo Ngài và bằng cách nào. Có khi Chúa gọi mình đi theo con đường hôn phối. Nhưng ngay trong cuộc đời lứa đôi, Chúa còn gọi mình phục vụ trong các công tác đa dạng khác. Có khi Chúa gọi ta đi vào lối sống Linh Mục hoặc tu dòng. Ngay cả trong đời sống tận hiến, Chúa cũng gọi ta phục vụ dưới nhiều hình thức và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người cần dành ra thì giờ hằng ngày để lắng nghe và nhận biết tiếng Chúa để tìm hiểu và thực thi ý Chúa.

Lắng nghe và nhận biết ý Chúa chưa đủ, nhưng còn phải đi theo Ngài. Chỉ khi ta đi theo đường lối Ngài bằng việc làm của mình, thì ta mới thực sự chọn Ngài làm Mục Tử Tốt Lành của mình và ta mới chính là chiên thật của Ngài. Thật vậy, chỉ có hành động mới chứng minh được bản chất đích thực của ta.

Suy nghĩ về tiếng gọi thần linh của Chúa, ta hãy nghiệm xem mình cần phải làm gì để luôn nghe được tiếng Chúa và bước đi theo đường lối Ngài. Ta cũng hãy nghiệm xem mình cần phải làm gì để giúp tha nhân, nhất là người trẻ, nhận ra tiếng gọi của Chúa và đáp lời Ngài. Ta hãy xin Chúa soi sáng, hướng dẫn để ta luôn tìm đến Chúa nhờ đó ta được tự do, được sống và sống dồi dào như lời Chúa hứa trong Tin Mừng.