Sinh Lợi Bằng Việc Lành

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm A
Mt 25:14-30

Anh chị em thân mến,

Đầu tư là một quy luật tất yếu cho sự phát triển của cuộc sống. Phải bỏ vốn ra, thì mới mong thu lại được lợi ích. Đời sống đức tin cũng chứa đựng một đòi hỏi tương tự, vì người tín hữu cũng có bổn phận sinh lợi bằng những việc lành trong đời sống hằng ngày.

Nguyên tắc đầu tư cũng là tư tưởng quan trọng trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn các nén bạc để cho thấy bổn phận của người tín hữu là phải trổ sinh hoa trái bằng việc lành của mình.

Theo dụ ngôn, ông chủ trao cho ba người đầy tớ những nén bạc, người lãnh năm nén, người lãnh hai nén, và người lãnh một nén. Mục đích của việc giao phó của cải là để các đầy tớ sinh lợi từ số vốn đã nhận được. Người đầy tớ thứ nhất và thứ hai đã đầu tư và sinh lợi gấp đôi. Còn người thứ ba thì giấu số bạc để khỏi mất và trả lại nguyên xi cho chủ. Hai người đầy tớ kia được thưởng vì đã làm theo ý chủ. Còn người thứ ba tuy giữ được số vốn toàn vẹn, nhưng lại trái ý chủ vì không đầu tư, để sinh lợi nên bị trừng phạt.

Đem dụ ngôn nêu trên áp dụng vào đời sống, ta sẽ thấy rằng mỗi một người sinh ra trên đời đều như những người đầy tớ kia. Mỗi một người được ban tặng một số nén bạc tức là những khả năng riêng và những gì cần thiết cho cuộc sống. Mỗi người đều có bổn phận sinh lợi về những việc lành phúc đức. Khi chấm dứt cuộc sống trần thế hay khi Chúa quang lâm, mỗi người đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về đời sống trần thế của mình, như được mô tả trong Tin Mừng bằng hình ảnh tính toán sổ sách. Kết cuộc của mỗi người tùy vào cuộc sống của họ.

Thiên Chúa ban ơn lành cho mỗi người theo hoàn cảnh riêng. Mỗi người đều có bổn phận sinh lợi về việc lành theo hoàn cảnh của mình. Càng nhận nhiều ơn lành thì trách nhiệm càng cao. Ơn Chúa ban không bao giờ có tính riêng tư ích kỷ, nhưng bao giờ cũng kèm theo bổn phận chia sẻ với tha nhân. Xét tận căn, chỉ có Thiên Chúa là ông chủ tuyệt đối, còn con người chỉ là những quản gia của Chúa. Mọi sự ta có đều thuộc về Chúa, kể cả mạng sống của ta. Chính vì thế mà những gì ta đón nhận từ Chúa đều kèm theo bổn phận chia sẻ với những người gặp khó khăn. Ta cũng có bổn phận phải dấn thân để xây dựng xã hội hoặc cộng đồng.

Dụ ngôn các nén bạc giúp ta nhìn lại cuộc sống của mình trong một năm qua. Như tất cả các tổ chức, ta cũng cần tính sổ đời mình. Đây là công việc xét mình để giúp ta vừa thăng tiến đời sống đức tin vừa chuẩn bị cho ngày ra trước tòa Chúa. Theo nguyên tắc đầu tư, ta phải bỏ vốn ra, thì mới có cơ hội làm phát sinh thêm nhiều lợi lộc khác. Muốn có mùa lúa chín vàng, thì nông gia phải làm đất và gieo giống cùng tất cả những việc cần thiết. Đó là đầu tư, nghĩa là bỏ vốn ra để làm lợi. Số vốn gồm cả tiền bạc, vật chất, khả năng, sức lực và thời gian. Muốn có mảnh bằng, một cá nhân phải đầu tư thời gian, sức lực, khả năng và tiền bạc, thì mới có bằng để từ đó kiếm công ăn việc làm. Đây là vài thí dụ để thấy rằng cuộc sống luôn là một cuộc đầu tư. Đầu tư thế nào thì gặt kết quả thế ấy. Gieo giống nào gặt giống đó.

Xét tổng quát về cuộc đời, thì cuộc đầu tư quan trọng là cuộc đầu tư về đời sống đức tin. Bởi vì đời sống đức tin dẫn ta đến hạnh phúc cả đời này và đời sau. Đời sống đức tin không tách lìa khỏi đời sống cụ thể hằng ngày, nhưng được biểu lộ cụ thể qua đời sống hằng ngày. Nói cách khác, đầu tư vào đời sống đức tin là dùng các ơn lành Chúa ban để sống theo đường lối đức tin, tức là làm các việc lành.

Sống theo đường lối đức tin tức là xây dựng mối quan hệ chiều dọc giữa ta với Chúa và mối quan hệ chiều ngang giữa ta với tha nhân. Đầu tư vào mối quan hệ chiều dọc tức là bỏ ra thời gian để kết hiệp với Chúa qua Thánh Lễ, các Bí Tích, các giờ kinh nguyện, các việc học hỏi về kiến thức đức tin. Càng biết nhiều về đức tin, càng giúp ta yêu mến Chúa và sống đạo có ý nghĩa hơn. Từ đó, ta làm các việc đạo đức không theo thói quen máy móc, nhưng là với ý thức của mình. Ta không làm vì bị ép buộc hay vì sợ tội, nhưng là vì thật lòng yêu mến Chúa.

Đầu tư vào mối quan hệ chiều ngang là làm những việc bác ái. Có khi ta bỏ tiền bạc vật chất ra để giúp đỡ người túng thiếu. Có khi ta bỏ thời giờ ra để thăm viếng hay để lắng nghe và nâng đỡ tinh thần những kẻ chán nản, buồn sầu vì bệnh tật, thất nghiệp, rắc rối gia đình, hay có người thân qua đời. Có khi ta bỏ ra thời giờ, sức lực và khả năng để dấn thân phục vụ trong các sinh hoạt của cộng đồng. Ta không thể nói rằng không có mợ chợ vẫn đông. Các công tác của cộng đồng luôn cần người thực hiện. Có như thế, thì cộng đồng mới phát triển, đem lại lợi ích chung. Tất cả những điều này chính là đầu tư chiều ngang để sinh lợi bằng việc lành cho tha nhân, cá nhân và tập thể.

Việc đầu tư các nén bạc, tức là ơn lành Chúa ban để sinh lợi bằng việc lành sẽ không mất đi. Bởi vì nó đem lại lợi ích ngay bây giờ và đồng thời giá trị của nó tồn tại mãi cho đến cõi trường sinh. Ta hãy xin cho mình biết quyết tâm đầu tư vào đời sống đức tin để ta được hạnh phúc bây giờ và mai sau trên Thiên Đàng. Bởi vì gieo giống đức tin thì sẽ gặt được mùa lúa đức tin muôn đời.