Con Đường Thập Giá

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A
Mt 16: 21-27

Anh chị em thân mến,

Thập giá là những đau khổ xảy ra trong cuộc sống. Trong thân phận nhập thể, Chúa Giêsu cũng phải đi qua con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài vác thập giá mình mà theo Ngài.

Tuy Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đi vào con đường thập giá, nhưng Ngài không bảo họ đi tìm thập giá. Ngài bảo họ vác thập giá của mình mà theo Ngài. Ngài đã mặc nhiên thừa nhận rằng, thập giá đã có sẵn trong cuộc sống hằng ngày rồi. Chính Ngài cũng đã từng nói: “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6:34). Cho nên, thập giá gắn liền với thân phận con người. Vì thế, thái độ của người môn đệ là can đảm vác lấy thập giá của mình để đồng hành với Chúa.

Nguyên nhân gây ra thập giá thì nhiều. Thập giá hay đau khổ phát sinh từ thân phận giới hạn của loài người. Vì không toàn năng nên con người không tránh được đau khổ. Bệnh hoạn, tật nguyền và chết chóc là những đau khổ gắn liền với thân phận con người. Ngoài ra, có biết bao nhiêu ước mơ không thể thực hiện được vì yếu kém tài năng, vì tiền bạc không đủ, vì thời giờ không có hoặc vì hoàn cảnh chính trị ngăn trở.

Có loại thập giá khác do mình tạo ra. Chính sự chọn lựa và hành động thiếu khôn ngoan của mình gây ra hậu quả rắc rối cho mình.

Có thứ thập giá do người khác tạo ra cho mình. Hành động của người phối ngẫu cũng làm ảnh hưởng tới mình. Con cái hư hỏng cũng làm mình đau khổ. Cha mẹ già khó tính cũng khiến mình buồn phiền. Quyết định của một cấp lãnh đạo cũng có thể tạo ra hoàn cảnh khó khăn cho mình.

Thái độ của người môn đệ trước thập giá là đón nhận. Đón nhận không phải để cho thập giá đè bẹp mình. Chấp nhận khó khăn hay đau khổ không phải là để thụ động hay hèn nhát trước đau khổ. Đối với những thập giá có thể giải quyết, ta cần phải can đảm để thay đổi hầu thăng tiến cuộc sống. Bởi vì Chúa ban cho ta có trí óc và những điều kiện chung quanh để ta sử dụng. Cho nên, ta phải tận dụng khả năng của mình để cải thiện hoàn cảnh.

Có những thập giá không thể thay được. Đối với loại thập giá này, ta xin Chúa cho mình được ơn can đảm và sức mạnh để kiên trì chịu đựng, chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống. Ta cũng xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan để biết nhìn thấy sự khác biệt của hai loại thập giá này. Có như thế, ta mới đặt những mục tiêu thực tế để thực hiện nhằm thăng tiến cuộc sống.

Đối diện với thập giá, Chúa Giêsu cũng rùng mình kinh sợ. Chính Ngài lo buồn đến nỗi phải đổ mồ hôi máu khi cầu nguyện trong vườn Cây Dầu. Ngài đã thốt lên: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.” (Lc 22:42; Mt 26:42; Mc 14:36). Chúa Giêsu đã chấp nhận ý của Thiên Chúa Cha. Ta cũng xin cho mình được chấp nhận ý Chúa theo gương Chúa Giêsu.

Tuy thập giá gợi lên hình ảnh của đau khổ và thử thách, nhưng thập giá cũng có giá trị tích cực cho ta. Thập giá giúp ta hiểu được tình thương của Chúa và của người khác dành cho ta. Vì ta có kinh nghiệm về đau khổ, nên ta có thể hình dung một phần nào sự đau khổ của Chúa hay nỗi vất vả của người khác khi họ phục vụ ta.

Thập giá giúp ta biết kiên nhẫn. Trải qua nhiều thử thách, ta được tôi luyện để biết kiên nhẫn với chính mình và người khác. Ta biết chờ đợi vì không phải việc làm nào cũng có hiệu quả tức thời; không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực cách nhanh chóng. Sự kiên nhẫn như thế giúp ta biết nhìn vào thực tế, hơn là mang đầu óc mơ mộng và đòi hỏi quá trớn.

Thập giá còn giúp ta có thái độ khiêm nhường. Những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn tật nguyền, giới hạn về khả năng, yếu kém sức lực, thiếu thốn tiền bạc hay giới hạn thời giờ, đều có thể giúp ta ý thức được rằng ta phải lệ thuộc vào Chúa và tha nhân. Trên thực tế, không ai có thể tự lập một cách tuyệt đối. Từ đó, ta có thái độ khiêm nhường vì ta biết rằng ta phải nương tựa vào tha nhân để sống còn và thăng tiến. Hơn nữa, là tạo vật, ta còn phải dựa vào ơn Chúa luôn mãi.

Thập giá giúp ta biết cảm thông với người khác. Vì đã trải qua đau khổ và khó khăn nên ta cảm thông được hoàn cảnh của người khác. Cảm thông thúc đẩy ta thực hiện bác ái để xoa dịu đau khổ của tha nhân.

Giá trị khác của thập giá là sự khôn ngoan. Qua đau khổ và khó khăn, ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong đời. Ta phán đoán, quyết định và hành động khôn ngoan hơn. Như lửa thử vàng, gian nan tôi luyện ta thành người chín chắn để biết khôn khéo trong quan hệ giữa người với người. Thập giá giúp ta biết tổ chức cuộc sống mình một cách quân bình hơn.

Lời kêu gọi của Chúa Giêsu nhắc nhở ta vác thập giá hằng ngày để làm môn đệ Chúa. Đây là đường lối khôn ngoan. Bởi vì thái độ chống cự thập giá chỉ làm cho thập giá đè nặng thêm lên. Ngược lại vác lấy thập giá chính là lên đường thay đổi thập giá và vận mệnh đời mình mỗi ngày.