Hiệu Quả Của Lời Chúa

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A
Mt 13:1-23

Anh chị em thân mến,

Trí óc con người không bao giờ ở trong tình trạng trống rỗng, nhưng luôn chứa đựng nhiều thứ ý tưởng đa dạng. Tư tưởng đến từ cảm nghiệm do các giác quan, do đọc sách, nói chuyện với người khác, tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Trong bối cảnh này, lời nói hay chữ viết có tác dụng mạnh mẽ lên người đón nhận, vì lời nói cung cấp tư tưởng, biến đổi quan niệm, hướng dẫn hành động.

Đối với người tín hữu, nguồn tư tưởng tốt nhất chính là lời Chúa. Lời Chúa luôn có giá trị, vì Chúa luôn tốt lành. Ngài không bao giờ lừa dối ai. Ngài chỉ muốn điều tốt cho con người mà thôi. Lời Ngài không cần thiết để làm lợi cho chính Ngài vì Chúa đầy đủ mọi sự. Lời Ngài cần thiết cho con người vì mục đích của lời Chúa là giúp cho con người sống hạnh phúc.

Mặc dầu có giá trị theo bản chất, lời Chúa chỉ phát sinh hiệu quả riêng cho từng cá nhân, tùy theo mức độ đón nhận của cá nhân. Tâm hồn cá nhân như những mảnh đất. Nếu được chuẩn bị, có lòng cởi mở, thái độ thành tâm đón nhận, kính cẩn suy nghĩ, yêu mến sâu xa, thì lời Chúa sẽ sinh hiệu quả tốt lành nơi tâm hồn của người đó, rồi từ tâm hồn lời Chúa phát sinh hiệu quả trong hành động. Vì hành động bao giờ cũng là kết quả của suy tưởng.

Tuy nhiên, một cá nhân hành động theo lối lửa rơm, chỉ hứng lên một lúc rồi nguội ngay, thì lời Chúa sẽ bị rơi mất. Lời Chúa vào tai người này không khác gì hạt giống rơi trên sỏi đá hay bên vệ đường. Lời Chúa chỉ sinh hiệu quả khi có lòng kiên trì nghiền ngẫm. Tương tự như ta hầm xương để lấy nước xúp. Phải hầm lâu giờ, thì nước xúp mới ngon vì cần phải có thời gian để những tinh túy của xương mới phát tiết ra trong nồi xúp. Lời Chúa cũng cần phải được hầm trong tâm trí mình qua việc nghiền ngẫm thì tinh túy mới trào ra cho ta cảm nếm và ứng dụng vào cuộc sống.

Tâm lý căn bản của con người thời nào cũng như nhau. Những lo lắng sự đời như cơm ăn áo mặc, công danh sự nghiệp, tậu nhà mua xe... đều trở nên những bụi gai trong tâm trí con người. Chính vì thế, lời Chúa khó phát triển cho những tâm hồn bụi gai như thế. Nếu ta để cho những bụi gai này làm chủ chính mình thì chính những gai này sẽ chích nát cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ khó sống an bình, vì tâm trí ta lúc nào cũng căng thẳng xung đột giữa những tranh chấp quyền lợi trần gian. Chỉ có sự quyết tâm bỏ bớt một số toan toan tính thì ta mới có chỗ cho lời Chúa. Rôi chính lời Chúa giải thoát ta khỏi những căng thẳng, xung đột do tham lam danh lợi mà ra. Lời Chúa sẽ giúp ta vượt lên những ích kỷ và gian dối để sống thảnh thơi. Lời Chúa là chân lý giúp xua trừ những ý tưởng tà vạy làm vẩn đục tâm hồn và lệc lạc lối sống. Lời Chúa là giòng nước tinh thần thanh tẩy tâm hồn để đem lại tự do cho ta.

Lời của Chúa thánh hiến ta, làm cho ta nên thánh. Nên thánh có nghĩa là nên giống Chúa, nên tốt lành. Cho nên, sống theo lời Chúa, ta sẽ nên tốt và nên giống Chúa. Vì thế, bất cứ vị thánh nào cũng là những người gần gũi với lời Chúa và sống theo lời Chúa. Lương thực của họ không phải chỉ là cơm bánh hằng ngày, nhưng còn là những lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Nếu thân xác cần ăn uống để có sức mà sống, làm việc và giải trí, thì đời sống đức tin cũng cần được nuôi dưỡng như thế. Thức ăn của đức tin là lời Chúa. Mỗi ngày ta cần đón nhận lời Chúa để bồi dưỡng đức tin của mình. Có những câu hoặc đoạn Kinh Thánh dễ hiểu và gần gũi với thực tế một cách tức thời. Có khi ta gặp những câu hoặc đoạn khó hiểu. Khi đó, ta không nên nao núng, chán nản, nhưng vẫn kiên trì trong việc đọc Kinh Thánh. Như một hạt giống cần thời gian để nẩy mầm và phát triển, lời Chúa cũng cần ngày tháng để dần dà tỏ lộ ý nghĩa cho ta. Ý nghĩa của lời Chúa sẽ hiển lộ cho ta theo nhu cầu và hoàn cảnh của mình.

Việc chuyên cần đọc và suy niệm lời Chúa hằng ngày sẽ giúp thăng tiến cuộc sống của ta. Lời của Chúa sẽ uốn nắn trí óc ta, cung cấp tư tưởng lành mạnh cho ta. Khi có tư tưởng lành mạnh, ta sẽ nói năng và hành động lành mạnh.

Nếu ta gặp thấy một câu hoặc đoạn Kinh Thánh nào đánh động lòng mình, ta cần dừng lại suy nghĩ để lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn ta. Ta cũng nên học thuộc lòng những câu hoặc đoạn Kinh Thánh quan trọng, bởi vì chúng sẽ trở thành đèn soi cho những quyết định của ta nhất là những quyết định quan trọng.

Càng tiếp xúc với lời Chúa, ta càng gần gũi với Chúa hơn. Ta càng dễ cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Đồng thời ta dễ làm theo ý Chúa hơn. Ta hãy xin cho mình mở rộng lòng đón lấy lời Chúa để lời Chúa cư ngụ dồi dào trong tâm hồn và thăng tiến cuộc đời ta, giúp ta vững bước trên đường theo Chúa. Vì lời Chúa là đèn giọi bước chân ta.