Ơn Gọi Làm Con Chúa

Chúa Nhật 1 Thường Niên, Năm A

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa khởi đầu mùa Thường Niên. Biến cố chịu phép rửa cũng bắt đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Suy nghĩ về ý nghĩa của ngày lễ này giúp ta sống ý nghĩa của Bí Tích Rửa Tội mà mỗi người tín hữu lãnh nhận để bước vào lối sống môn đệ Chúa Kitô.

Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan nêu bật những điểm sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu liên đới với nhân loại. Sự liên đới này biểu lộ trong hai chiều kích: vật chất và tâm linh. Xét về phương diện vật chất, Chúa nhập thể và sinh ra trong hang lừa máng cỏ. Như thế, Ngài đã trải nghiệm tình trạng vô gia cư ngay từ buổi đầu tiên trong thân phận làm người. Ngài có thể chọn sinh vào nơi quyền quý, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngược lại Ngài muốn đồng hành với nhân loại trong tình huống nghèo khổ nhất. Về phương diện tâm linh, Ngài là đấng thánh, nhưng lại muốn liên đới với người tội lỗi. Do đó, Ngài đứng chung với người tội lỗi tại sông Giođan và chịu phép rửa như họ.

Thứ hai, Chúa Giêsu thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chính vì thế mà khi Ngài chịu phép rửa xong và lên khỏi nước thì có tiếng Thiên Chúa Cha phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3:17).

Thứ ba, Chúa Giêsu bày tỏ lòng khiêm nhường. Chính vì khiêm nhường nên Ngài ra khỏi địa vị thần linh để đi vào thế giới loài người. Không ai có quyền buộc Ngài phải tự hạ. Nhưng vì tình yêu đối với loài người nên Ngài xuống thế làm người. Hơn nữa, tự sức mình là một thụ tạo, con người không thể đến với Chúa. Bởi vậy, Chúa tự ý đến với loài người để loài người có thể đến với Chúa. Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta ở cùng Chúa.

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, Ngài bỏ lại đằng sau cuộc đời ẩn dật Nazarét, để dấn thân vào một lối sống mới. Ngài rao giảng, kêu gọi người ta sám hối, tin vào Tin Mừng và cuối cùng Ngài đã chết để cứu độ nhân loại.

Mặc dầu phép rửa của Gioan tại sông Giođan có giá trị, nhưng đó chỉ là dấu hiệu bày tỏ lòng sám hối chứ không có khả năng tha tội. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội, còn Gioan là con người nên không có quyền tha tội. Ông Gioan là người chuẩn bị, là kẻ dọn đường, nên phép rửa của ông cũng chỉ là để chuẩn bị, để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Ngược lại, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên phép rửa Ngài thiết lập có khả năng tha tội, vì chính Ba ngôi Thiên Chúa hiện diện khi cử hành Bí Tích để tha tội và tái sinh. Trước khi Chúa về trời, Ngài phán cùng các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28:18-20). Giáo Hội đã tiếp tục lệnh truyền này, nhờ đó ta được chịu phép Thánh Tẩy để làm con cái Chúa và và làm môn đệ Chúa Kitô.

Khi chịu phép Thánh Tẩy, ta đón nhận ơn gọi để bỏ lại con người cũ và mặc lấy con người mới để sống theo giáo huấn của Chúa Kitô. Noi gương Chúa Kitô, ta cũng được mời gọi để liên đới với người khác. Sự liên đới này thôi thúc ta thông cảm về hoàn cảnh nghèo khổ của tha nhân. Theo điều kiện của mình, ta cần chia sẻ vật chất với người thiếu thốn. Trên thế gian này, không ai muốn nghèo. Người ta nghèo vì nhiều lý do, chẳng hạn bệnh tật, không có điều kiện học hành, không có điều kiện để kiếm được việc làm, hoặc có khi vì gia đình đổ vỡ... Do đó, nếu ta có hoàn cảnh vật chất đầy đủ hoặc khá giả, ta không nên coi thường người khác. Nên nhớ rằng, thành công của ta không phải hoàn toàn do sức riêng của ta. Ta thành công nhờ vào hoàn cảnh thuận tiện, sự giúp đỡ của nhiều người xa gần chung quanh, và sự góp sức của ta. Ngay cả sức lực và khả năng của ta cũng là ân sủng của Chúa, đặc biệt là sự sống và trí khôn. Do đó ta cần có thái độ thông cảm và chia sẻ với người thiếu thốn.

Ta cũng cần liên đới với người nghèo tâm linh, tức là người tội lỗi. Bởi lẽ, ta cũng mang thân phận tội lỗi như bao người khác. Trong tình liên đới, ta không nên phán xét người khác khi họ vấp ngã, vì có những lý do sâu xa mà ta không biết. Vả lại, quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa là Đấng Thánh. Trong những trường hợp như thế, ta cần bày tỏ lòng thông cảm và khuyến khích người tội lỗi thành tâm sám hối và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đồng thời giúp họ cải thiện lối sống.

Phép Thánh Tẩy cũng thôi thúc ta sống theo ý Chúa. Qua phép Thánh Tẩy, ta nhập đạo. Đạo là đường. Đây là đường đi nước bước của một người con Chúa, một môn đệ Chúa Kitô. Như Chúa Kitô, ta cũng được mời gọi để thi hành ý Chúa. Vì ý Chúa bao giờ cũng tốt, nên thực thi ý Chúa sẽ đem lại ích lợi cho ta và cho xã hội. Thi hành ý Chúa chính là thánh hóa bản thân và kiến tạo xã hội. Song song với việc này, nhân đức khiêm nhường cũng là điều cần thiết cho ta. Khiêm nhường giúp ta đến gần người khác để hỗ trợ, để học hỏi và cùng nhau thăng tiến.

Xin cho ta biết bắt chước gương Chúa Giêsu để sống trọn vẹn tư cách là con cái Chúa.