Ơn Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Dịp này giúp ta ý thức hơn về sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần trong đời sống. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, đã được sai đến với các môn đệ Đức Giêsu. Người vẫn đang hoạt động giữa thế gian và trong tâm hồn mỗi tín hữu.

Chúa Thánh Thần được biết đến qua nhiều danh hiệu khác nhau như: Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, Thánh Thần. Dù được biết đến qua danh hiệu nào, Người cũng là Đấng được Đức Giêsu hứa ban, để Người hướng dẫn các môn đệ.

Ta không thể nhìn thấy Chúa Thánh Thần vì Người là Thiên Chúa. Thánh Gioan dạy: “Thiên Chúa là tình yêu. … Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.” (1Ga 4: 8, 12). Như thế, ta chỉ có thể cảm nghiệm được sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần, cũng như ta chỉ có thể cảm nghiệm được tình yêu.

Chúa Thánh Thần được diễn tả qua nhiều biểu tượng khác nhau. Các sách Phúc Âm nhất lãm đã dùng biểu tượng chim bồ câu mà trình bày Chúa Thánh Thần. Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu mà ngự xuống trên Người. (Mc 1: 9-11; Mt 3: 13-17; Lc 3: 21-22).

Thánh Gioan thì dùng làn hơi làm biểu tượng Chúa Thánh Thần. Theo đó, sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi các ông đang ở trong phòng đóng kín cửa. “Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!” (Ga 20: 22).

Qua việc thổi hơi, Đức Giêsu ban cho các môn đệ sự sống mới. Vì sau khi Đức Giêsu bị giết chết, các môn đệ Người rất sợ hãi. Các ông trốn vào phòng đóng kín cửa lại. (Ga 20: 19). Các ông sống như những người đã chết. Một số khác thì hoảng sợ bỏ về quê. Họ sợ đến nỗi, khi Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra cùng đồng hành với họ mà họ cũng không thể nhận ra Người. (Lc 24, 13-35). Hành động Đức Giêsu thổi hơi ban sức sống mới cho các môn đệ nhắc ta nhớ lại hình ảnh lúc Thiên Chúa dựng nên con người. “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (St 2: 7). Như vậy làn hơi có khả năng ban sự sống. Đó là hình ảnh của tình yêu.

Sách Công Vụ Tông Đồ lại trình bày Chúa Thánh Thần như một ngọn lửa. Theo đó: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.” (Cv 2: 1-4).

Lửa có khả năng thiêu đốt và phát sinh sức nóng. Vì thế nó là hình ảnh của sự tàn phá. Nhưng, lửa và sức nóng của nó cũng có khả năng bảo vệ sự sống nơi những vùng băng giá. Trường hợp các môn đệ Đức Giêsu là những người đang sống trong cơn sợ hãi làm tê giá lòng người, chính hơi nóng từ những lưỡi lửa đã đốt cháy cơn sợ hãi, đã hâm nóng lại tấm lòng băng giá của các ông và ban cho các ông sức sống mới. Như thế, những lưỡi lửa là hình ảnh của sự ấm cúng, che chở và cũng là hình ảnh của tình yêu.

Dù là làn hơi hay ngọn lửa, Chúa Thánh Thần luôn là biểu hiệu của tình yêu, vì Người hằng ban sự sống. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà các môn đệ đã được hoàn toàn đổi mới. Thật vậy, trước khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ là những người sợ hãi. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các ông trở nên những người can đảm. Trước khi nhận được Chúa Thánh Thần, các môn đệ chỉ là những con người tầm thường, có thiện chí theo Đức Giêsu. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, các ông trở thành những người có khả năng rao giảng tin mừng cứu độ, đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người.

Hoa quả của Chúa Thánh Thần luôn là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gl 5: 22). Đây là những đặc tính của yêu thương. Nơi đâu có yêu thương, nơi ấy có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nơi nào có Chúa Thánh Thần là nơi ấy có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần luôn hiện diện khắp mọi nơi, trong tâm hồn mỗi tín hữu và trong con tim những người có ý hướng ngay lành. Theo dòng lịch sử, nhờ sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần và qua sự thôi thúc của Người, đã có rất nhiều người dám can đảm làm chứng nhân cho Chúa. Về phần chúng ta, ta không thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và những hoạt động của Người vì nhiều lý do. Một trong những lý do khiến ta không thể nhận ra sự hiện diện của Người là vì ta không tha thiết muốn có sự liên hệ với Người, dù biết Người đang hiện diện.

Là tín hữu, chúng ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Trong ngày đại lễ, ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho ta luôn có lòng kính mến Chúa Thánh Thần và luôn biết sẵn sàng lắng nghe lời Người.