Con Đường Chúa Đi

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B

Anh chị em quý mến,

Vào dịp lễ lá, tại nhiều thành phố trên thế giới, người ta thường tổ chức những cuộc tuần hành để cổ vũ hòa bình. Không ai biết lý do tại sao và từ lúc nào người ta đã chọn ngày lễ lá để làm việc tuần hành này. Người thì cho rằng, việc tuần hành vào ngày lễ lá là để tưởng nhớ cao điểm ảnh hưởng của Đức Giêsu trên đời sống xã hội thời bấy giờ. Vì thế ngày này là dịp thích hợp để những người thiện tâm tiếp tục lên tiếng gây ảnh hưởng tốt trong xã hội hôm nay. Kẻ thì cho rằng, đây là dịp để người ta bày tỏ thiện chí hòa bình của Đức Giêsu. Ngày ấy, Đức Giêsu đã vào thành trên lưng lừa một cách hiền lành, chấp nhận bị bắt và chịu khổ hình. Điều này trái ngược với sự mong đợi của nhiều người hiện diện, đặc biệt là những người Galilê.

Ngày ấy dân Do Thái đang mong chờ Đấng Mê-si-a, Đấng mà họ hy vọng sẽ giải thoát họ khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong dịp lễ Vượt Qua năm ấy, Đức Giêsu cùng lên Giêrusalem dự lễ trong đoàn người đông đảo. Trong đoàn người ấy, có những người Ga-li-lê, là những người đã biết Đức Giêsu. Họ đã từng được Đức Giêsu cho ăn no thỏa qua phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lần ấy họ muốn tôn Người làm vua, nhưng không được. (Ga 6: 1-15). Hôm nay đây, nhận ra Đức Giêsu trong đám khách hành hương, họ hy vọng Người sẽ đồng ý để dân chúng tôn lên làm Đấng Mê-si-a.

Nhưng Đức Giêsu thì không có ý định ấy. Người lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua lần này vì biết giờ của Người đã đến. Người phải chu toàn ý định của Thiên Chúa Cha. Người sẽ phải chịu khổ hình, phải đổ máu vì muôn dân. Máu ấy sẽ thay thế máu súc vật đã được dùng để rảy trên dân khi Thiên Chúa lập giao ước với dân Do Thái trên núi Xi-nai. (Xh 24: 8). Máu ấy sẽ thanh tẩy tất cả những kẻ đón nhận trở thành dân riêng của Người.

Cho đến lúc này, Đức Giêsu chưa bao giờ có ý định chấp nhận để họ tôn Người làm Đấng Mê-si-a. Vì Người biết lòng mong muốn của dân chúng thì khác với ý định của Người. Dân chúng chờ đợi một sự giải thoát hoàn toàn khác với điều Người sẽ ban cho họ. Họ không thể có được một ước mơ tốt đẹp hơn cho tương lai. Họ không thể hiểu rằng, Đức Giêsu được sai đến sống giữa họ, đâu phải chỉ để giúp giải thoát họ khỏi gông cùm về mặt xã hội, nhưng còn là để dạy họ nhận biết trách nhiệm của mỗi người. Đó là biết sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đây mới là điều quan trọng. Họ không thể hiểu rằng, chỉ có Tin Mừng do Đức Giêsu giảng dạy mới chính là yếu tố nền tảng giúp giải thoát con người khỏi mọi loại gông cùm đang đè nặng trên đầu trên cổ muôn dân. Vì thế, khi thấy Đức Giêsu vào thành, những người Ga-li-lê đã lớn tiếng nghênh đón Người. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, họ đã chối bỏ Người.

Đức Giêsu không đến thế gian để tìm kiếm vinh quang trần thế. Người đến để làm tròn ý định của Thiên Chúa Cha. Đường lối của Thiên Chúa thì không phải là đường lối của loài người. Thiên Chúa biết những việc phải làm hòng giúp con người đạt được hạnh phúc toàn diện.

Không như con người chỉ mơ ước giải thoát cá nhân mình khỏi những gông cùm nặng nề về mặt thể xác, Thiên Chúa hành động mục đích là để giúp con người thoát khỏi cả hai loại gông cùm, thể xác cũng như tinh thần. Thiên Chúa biết, khi tinh thần con người đã được sửa dạy và uốn nắn theo đúng đường lối Người, con người sẽ có thể sống tốt lành như Người luôn mong muốn. Vì thế, Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu xuống thế làm người. Đức Giêsu đã sống trọn vẹn thân phận con người. Người đã giảng dạy một giáo lý mới. Người luôn sống trung thành với Thiên Chúa Cha. Người luôn yêu thương con người. Người yêu thương họ đến nỗi chấp nhận chết trên thập giá. Máu của Người đã phải đổ ra để con người được giao hòa và lại được trở nên con cái Thiên Chúa.

Cử hành lễ lá hôm nay, chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về hình ảnh Đức Giêsu vào thành thánh Giêrusalem. Người đã vào thành một cách rất khiêm nhượng và hiền lành. Chúng ta cũng được mời gọi suy nghĩ về lòng trung thành của Người đối với Thiên Chúa Cha. Đối diện sự chết, Người cũng lo âu. Thế nhưng Người vẫn trung thành. Hơn thế nữa, Người luôn lưu tâm lo lắng cho những kẻ thuộc về Người. Sự lo lắng của Người không chỉ xảy ra lúc đó, mà còn được chuẩn bị để việc ấy vẫn luôn mãi diễn ra đến ngày hôm nay. Vì thế Đức Giêsu đã lập phép Thánh Thể để được ở lại mãi với những kẻ thuộc về Người.

Là những kẻ thuộc về Đức Giêsu, chúng ta tin rằng, qua bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu luôn quan tâm lo lắng cho chúng ta. Trên đường đời, qua những vui buồn sướng khổ, chúng ta luôn chia sẻ với Người. Chúng ta cầu xin Người che chở. Hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ chối bỏ Người mỗi khi có điều gì đó xảy ra không theo đúng ý chúng ta.