Hãy Ở Lại Trong Thầy

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Nhờ được sống ở nhiều Tiểu Bang nên tôi có cơ hội được quen biết nhiều Linh mục người Việt Nam đang phục vụ tại Úc, trong đó có một vị khá đặc biệt. Trên nguyên tắc, vị Linh mục này không có bổn phận mục vụ với người Việt Nam, vì ngài đang thi hành nhiệm vụ tại Giáo xứ người Úc. Tuy nhiên, mỗi khi được các Linh mục có trách nhiệm mời giúp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, ngài luôn vui vẻ nhận lời, dù bận rộn với việc mục vụ Giáo xứ.

Thỉnh thoảng vị Linh mục này cũng được các hội đoàn hay những nhóm người Việt Nam mời giúp những việc thiêng liêng khác. Trong những trường hợp như thế, ngài luôn yêu cầu họ phải nói với Linh mục có trách nhiệm để chính vị này trực tiếp nhờ thì ngài mới nhận lời. Nếu không thì ngài luôn tìm cách từ chối. Tôi có hỏi lý do từ chối, thì được cho biết là ngài chỉ nhận giúp mỗi khi có lời mời của Linh mục lãnh đạo, được Đức giám mục Giáo Phận chính thức bổ nhiệm. Ngài giải thích rằng điều này không có nghĩa là làm khó người khác. Nhưng đây là vấn đề hiệp thông trong Giáo Hội. Như thế ta có thể hiểu rằng hành động của vị Linh mục này mục đích là nhằm thực thi lời Đức Giêsu dạy trước khi tạm biệt các môn đệ: “Hãy ở lại trong Thầy”.

Muốn hiểu điều này ta cần đọc kỹ đoạn Tin Mừng hôm nay. Qua đó ta thấy Đức Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để lý giải về sự cần thiết phải “ở lại trong Thầy”. Như những cành nho, các môn đệ cần phải hiệp thông với Đức Giêsu là cây nho thật, do chính Thiên Chúa vun trồng. Có như thế các ông mới có hy vọng sinh hoa trái. Điều này có nghĩa là, có hiệp thông với Đức Giêsu thì các môn đệ mới có thể làm được những điều tốt lành như Người đã làm.

Bài đọc một hôm nay cũng cho chúng ta thấy cách rõ ràng về sự cần thiết phải hiệp thông. Bài đọc này cho ta thấy việc ông Sao-lô muốn nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông. Có lẽ ông Sao-lô biết là nếu không nhập đoàn với các môn đệ, ông sẽ khó có thể thi hành ý Chúa. Các môn đệ sợ ông Sao-lô vì ông thuộc nhóm những người bách hại các tín hữu tiên khởi. (Cv 8: 1). Chỉ đến khi được ông Ba-na-ba nhận bảo lãnh, ông Sao-lô mới được các Tông Đồ cho nhập đoàn và cùng các ngài hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Nhờ đó, Hội Thánh hồi ấy được xây dựng vững chắc, bình an và ngày càng thêm đông. Như thế ta có thể nói, nhờ được các Tông Đồ cho phép nên Sao-lô mới có thể nhập đoàn với các môn đệ. Như vậy có nghĩa là, nhờ biết hiệp thông với các môn đệ Đức Giêsu mà Sao-lô đã có thể chu toàn sứ vụ Chúa trao, là: “mang danh Thiên Chúa đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en” (Cv 9: 15).

Hội Thánh ngày một phát triển nhờ sự rao giảng của các môn đệ Đức Giêsu, trong đó có ông Sao-lô hay còn gọi là thánh Phao-lô. Nhờ nỗ lực của các ngài, và nhờ biết hiệp thông với Đức Giêsu nên Hội Thánh ngày thêm đông đảo và phát triển khắp nơi trên thế giới.

Các Đức giám mục là những người kế vị các Tông Đồ. Mỗi Đức giám mục chịu trách nhiệm trông coi một Giáo phận. Vì Hội Thánh ngày càng thêm đông nên các Đức giám mục phải chọn thêm người phụ giúp, đó là các Linh mục. Linh mục là cộng sự viên của Đức giám mục địa phương. Linh mục được Đức giám mục trao phó trách nhiệm trong việc phát triển Hội Thánh tại các địa phương. Nơi đâu có Linh mục, được Đức giám mục bổ nhiệm, nơi ấy thực sự là thành phần của Hội Thánh Thiên Chúa.

Các Đức giám mục hay các Linh mục cũng là những con người như những con người khác. Nhưng các ngài không giống những người khác, vì đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Qua việc đặt tay của các Đức giám mục, là các đấng kế vị các Tông Đồ, họ được tràn đầy ơn Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ “nâng đỡ” để họ có thể chu toàn trách nhiệm được trao phó, như Người đã từng nâng đỡ “Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông. (Cv 9: 31).

Là những tín hữu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi “hãy ở lại trong Thầy” hay là hiệp thông với Đức Giêsu. Hiệp thông với Đức Giêsu cũng có nghĩa là hiệp thông với các môn đệ của Người, trong đó có các Tông Đồ. Như thế ta cũng được mời gọi hiệp thông với các Đức giám mục địa phương để phát triển Hội Thánh ngày một thêm vững mạnh hơn. Như vậy cũng có nghĩa là ta cần biết hiệp thông, hay hợp tác với các Linh mục, được Đức giám mục trao trách nhiệm, để phát triển giáo xứ hay cộng đồng ngày một lớn mạnh hơn.

Lạy Chúa, con tin các Linh mục là những phương tiện được Chúa xử dụng để phát triển Hội Thánh. Xin dạy con hằng nhớ cầu nguyện cho các ngài và luôn biết hiệp thông, hợp tác với các ngài để Hội Thánh Chúa ngày càng thêm vững mạnh.