Một Lần Ở Lại

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Sau những ngày đại lễ, chúng ta lại bắt đầu một Mùa Thường Niên trong năm phụng vụ mới. Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và các môn đệ đầu tiên. Họ là những người đã đáp lại lời mời của Đức Giêsu: “Đến mà xem” và họ đã ở lại với Người.

Được ở lại với Đức Giêsu là điều hạnh phúc. Muốn được như thế các môn đệ Gioan phải có lòng tin. Đó là lòng tin vào lời giới thiệu của Gioan, khi ông nhìn thấy Đức Giêsu đi ngang qua mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Ngay sau lời giới thiệu đó, lập tức các môn đệ Gioan đi theo Đức Giêsu. Để đáp lại câu hỏi: “Các anh tìm gì thế?” của Đức Giêsu khi thấy có người đi theo mình, các môn đệ Gioan đã không hỏi về thân thế Đức Giêsu. Thay vào đó, các ông đã hỏi Người rằng: “Thầy ở đâu?”.

Người ta có thể nhìn vào nơi ở của một người để đánh giá về người đó. Trước hết nơi ở của một người cho ta biết người đó thuộc hạng người nào, có kiến thức hay không. Tiếp đến nó cho ta biết thái độ của người đó đối với vật chất. Qua đó nó còn cho ta biết về khả năng phán đoán và trình độ thưởng thức nghệ thuật của người ấy qua việc bài trí căn nhà. Đây chỉ là một vài nét điển hình. Còn nhiều điều khác ta có thể biết về một con người qua nơi ở của họ.

Sau lời mời của Đức Giêsu, các môn đệ Gioan đã đi theo về nơi ở của Người, và họ đã ở lại đó ngày hôm ấy. Ta không biết, khi ở lại tại nơi ở của Đức Giêsu, họ đã thấy những gì trong ngày hôm ấy. Ta chỉ biết, sau đó ông Anrê đã gặp và nói với em mình là ông Simon Phêrô rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”. Sự gần gũi Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm Người, đã giúp các môn đệ nhận ra địa vị thật của Người.

Là những tín hữu, nhờ có cha mẹ và những người thân quen giới thiệu nên chúng ta mới có cơ hội được biết Đức Giêsu. Nhờ gương sáng của những người sống chung quanh nên chúng ta mới có thể dần dần nhận biết nhiều hơn về Đức Giêsu. Nhưng đây chỉ là những bước đầu của một lòng tin, như khi hai môn đệ Gioan được ông chỉ cho biết Đức Giêsu là ai. Muốn có lòng xác tín vào Đức Giêsu, như Anrê khi nói với em mình rằng chính ông đã gặp Đấng Mê-si-a, ta cần biết lắng nghe và đáp trả lời Người vẫn luôn mời gọi.

Muốn đáp trả lời mời gọi của Đức Giêsu ta cần biết những nơi ta có thể gặp được Người. Ta có thể gặp Đức Giêsu giữa Cộng Đoàn Dân Chúa. Mỗi khi Cộng Đoàn Dân Chúa tụ họp cử hành phụng vụ, Đức Giêsu luôn hiện diện giữa Cộng Đoàn. Vì Đức Giêsu dạy: “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. (Mt 18: 20).

Ta có thể gặp Đức Giêsu qua việc tham dự cử hành các Bí Tích của Hội Thánh. Vì các Bí Tích là những dấu chỉ sự hiện hữu của Đức Giêsu giữa những người có lòng tin, đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể. Qua Bí Tích này ta được gặp gỡ Đức Giêsu trong hình bánh và rượu đã được thánh hiến. Qua đó, Đức Giêsu hy sinh trở nên lương thực nuôi sống linh hồn ta. Người cũng ở lại để đồng hành với chúng ta qua từng giờ phút của cuộc sống hàng ngày trong các Nhà Tạm, thuộc các giáo đường khắp nơi trên thế gian.

Ta có thể gặp Người qua Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh ghi lại những Lời của Thiên Chúa. Lời này chính là Đức Giêsu, Đấng đã nhập thể làm Người. Những Lời này sẽ dạy bảo, uốn nắn con người ta, giúp ta ngày càng trở nên giống Đức Giêsu hơn. Chính trong sự triển nở để trở nên giống Đức Giêsu hơn, ta hy vọng sẽ gặp được Người.

Ta có thể gặp Người qua những cơ hội phục vụ, giúp đỡ người nghèo khó. Vì Đức Giêsu đã đến trong thân phận nghèo khó và Người luôn bênh đỡ những người bị áp bức. Đức Giêsu cũng dạy: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”. (Mt 20: 28). Trong lúc phục vụ, hy vọng ta sẽ gặp được Đức Giêsu.

Muốn thêm lòng xác tín vào Đức Giêsu ta cần phải ở lại với Người. Ở lại với Người có nghĩa là có lòng yêu mến những cơ hội giúp ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu, như đã trình bày ở trên. Ở lại với Người có nghĩa là siêng năng tìm đến với những phương thế giúp ta có thể gặp gỡ Đức Giêsu. Ở lại với Người có nghĩa là biết đem những ân sủng ta nhận được, qua những lần gặp gỡ Đức Giêsu, mà áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Những ân sủng đó có thể là cảm nghiệm được yêu thương mỗi khi tham dự Bí Tích Thánh Thể. Đó cũng có thể là cảm nghiệm được tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải. Hãy chia sẻ những cảm nghiệm ấy với những người sống chung quanh bằng những việc làm cụ thể. Hy vọng qua đó ta có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Đức Giêsu và nhận ra Người chính là Nguồn Hạnh Phúc và là Đấng Cứu Độ ta.

Lạy Chúa, con tin Đức Giêsu luôn mời gọi và muốn con ở lại với Người. Xin dạy con luôn biết thiết tha tìm gặp và ở lại với Người qua đời sống Hội Thánh, để có thể nhận ra Người chính là Đấng Cứu Độ con.