Phục Vụ Là Lãnh Đạo

Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng Hôm nay trình bày hình ảnh hai người con ông Dêbêđê bày tỏ ước muốn của họ với Đức Giêsu. Hai ông muốn được ngồi bên hữu và bên tả Đức Giêsu khi Người được vinh quang. Xin như vậy chứng tỏ hai ông vẫn chưa thông hiểu những điều Đức Giêsu đã dạy về sự chết và phục sinh của Người.

Đã ba lần Đức Giêsu dạy về sự thương khó Người sẽ phải trải qua trước khi đạt đến vinh quang. Mục đích là để các môn đệ biết về sứ vụ của Người và vai trò của các môn đệ là những kẻ theo Người. Dạy như thế, Đức Giêsu hy vọng các môn đệ có thể hiểu rõ ràng hơn về vai trò của các ông là luôn biết sẵn sàng sống hy sinh theo gương Người, hầu có thể chia sẻ vinh quang với Người. Thế nhưng cả ba lần các môn đệ đều né tránh thực tế. Các ông luôn có những tính toán và tham vọng riêng của mỗi cá nhân.

Lần thứ nhất, sau khi nghe Đức Giêsu nói về sự thương khó, ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Mặc dù Tin Mừng không nói rõ ông Phêrô đã nói gì với Đức Giêsu, nhưng hành động trách móc của ông đã làm cho Đức Giêsu thất vọng đến nỗi Người phải gọi ông Phêrô là Xatan. (Mc 8: 31-33).

Lần thứ hai, sau khi nghe Đức Giêsu nói về sự thương khó, các môn đệ không hiểu, nhưng vì sợ nên các ông không dám hỏi lại. Thay vào đó các môn đệ quay ra cãi nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm họ. (Mc 9: 30-34)

Lần thứ ba, trên đường lên Giê-ru-sa-lem (Mc 10: 32-34), sau khi nghe Đức Giêsu nói về sự thương khó thì hai người con ông Dêbêđê đã tranh giành để được ngồi bên hữu và bên tả Người khi Người được vinh quang. Điều này khiến các môn đệ khác đâm ra tức tối. Vì thế, Đức Giêsu đã phải lên tiếng giải thích để các môn đệ hiểu về vai trò của người lãnh đạo. Đức Giêsu dạy: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” (Mc 10: 42-44)

Theo sát quá trình tiên báo sự thương khó của Đức Giêsu, ta sẽ thấy tham vọng sai lầm của các môn đệ ngày một gia tăng. Sau lần tiên báo thứ nhất, chỉ mình ông Phêrô trách Đức Giêsu. Sau lần tiên báo thứ hai, mặc dù không hiểu, các môn đệ quay ra tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Sau lần tiên báo thứ ba, có lẽ vì thấy gần đến Giê-ru-sa-lem nên hai anh em con ông Dêbêđê vội vàng bày tỏ tham vọng cá nhân.

Sở dĩ như thế vì Giê-ru-sa-lem là trung tâm quyền lực tôn giáo. Mà Đức Giêsu thì đã ba lần tiên báo sự thương khó. Có lẽ hai anh em này hiểu rằng, đây là lúc Đức Giêsu sẽ đứng lên đối diện với quyền lực tại Giê-ru-sa-lem để thiết lập vương quốc của Người. Vì thế hai ông phải vội vàng bày tỏ tham vọng hòng giành được vinh quang.

Như vậy ta thấy, dù được sống bên cạnh Đức Giêsu và đã được nghe giảng dạy nhiều về sứ vụ của Người, các môn đệ vẫn không hiểu. Các ông không thể hiểu được rằng, để có thể đạt được vinh quang, Đức Giêsu phải hy sinh chính mạng sống của Người.

Các môn đệ không thể hiểu được rằng, Đức Giêsu đến thế gian không phải để xây dựng vương quốc riêng của Người, nhưng là để thiết lập triều đại của Thiên Chúa. Vì thế sau khi nhận ra sự cương quyết sẵn sàng chấp nhận đau khổ của hai môn đệ có tham vọng được ngồi bên hữu và bên tả Người trong vinh quang, Đức Giêsu dạy: “Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.” (Mc 10: 40).

Đoạn Tin Mừng hôm nay dạy ta một cách rõ ràng về sự cần thiết phải biết phục vụ, để có thể được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta phục vụ. Có những người phục vụ để được người khác biết đến. Như thế họ đã được vinh quang nơi thế gian, ngay lúc này. Có những người phục vụ vì muốn tự mình thách đố chính bản thân. Làm như thế họ cũng đã thỏa mãn được tham vọng cá nhân ngay ở đời này. Có những người phục vụ vì được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Họ chỉ biết phục vụ mà không hòng phần thưởng. Mỗi ngày họ cố gắng phục vụ, dù tinh thần và thể xác rất ư mệt mỏi. Họ phục vụ vì lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Họ không trông mong gì sau những lần phục vụ. Những người này chắc chắn sẽ được chia sẻ hạnh phúc với Đức Giêsu trong vinh quang của Người. “Vì Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10: 45).

Lạy Chúa, xin dạy con biết sẵn sàng hy sinh phục vụ người anh chị em, như Chúa đã hy sinh phục vụ con.