Nên Một Theo Ý Chúa

Chúa Nhật 27, thường niên B

Anh chị em thân mến,

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.” Đây là câu Phúc Âm thường được trích dẫn để nói lên ý nghĩa và trách nhiệm của quan hệ hôn nhân.

Bất cứ ai thành thật với lòng mình đều bước vào hôn nhân với ý định dấn thân suốt đời cho người mình thương. Bởi vì tự bản chất tình yêu luôn đòi hỏi sự kết hợp của hai người yêu nhau. Có lẽ vì lý do này mà rất nhiều cặp hôn phối trích dẫn câu Phúc Âm vừa nêu trên cho đám cưới của mình.

Mặc dầu chung quanh ta, ly thân ly dị xảy ra như cơm bữa, nhưng sự kết hợp hôn phối vẫn có hiệu lực suốt đời. Bài Phúc Âm hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Hôn phối không thể là chuyện thay vợ, đổi chồng như thay đổi quần áo. Hôn phối là dấn thân trọn đời cho nhau. Mối liện hệ giữa hai vợ chồng là mối liện hệ bất khả phân ly, không thể nào xé đôi.

Ta có thể cật vấn rằng: “Nếu là bất khả phân ly, thì tại sao Giáo Hội cho phép ly dị”. Thực ra Giáo Hội không cho phép ly dị, vì Giáo Hội không thể thay đổi luật Chúa. Việc Giáo Hội làm chỉ là tuyên bố rằng một cặp hôn phối nào đó ngay từ ban đầu đã thiếu một yếu tố cơ bản làm cho hôn phối không thành sự. Vì thế, giây hôn phối đã không có hiệu lực, nên hai người nam nữ trong trường hợp này được tuyên bố là không bị ràng buộc và họ có thể tự do kết hôn với người khác.

Là người Công Giáo ta phải hỗ trợ cho sự dấn thân suốt đời trong hôn nhân. Thứ nhất, dấn thân suốt đời trong hôn nhân là do ý định của Thiên Chúa. Chúa muốn rằng hai người nam nữ một khi đi vào hôn nhân thì trở thành một xương một thịt, kết hợp với nhau cho đến mãn đời. Vì là người tin vào Chúa, ta có bổn phận thực hành ý Chúa. Thứ hai, sự kết hợp mãn đời trong hôn nhân biểu tượng cho mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Thứ ba, sự bền vững suốt đời trong hôn nhân là yếu tố rất quan trọng cho đời sống con cái. Cha mẹ có hài hòa yêu thương thì con cái mới yên tâm mà lớn lên. Cha mẹ xáo trộn thì đời sống con cái cũng bị vạ lây một cách trầm trọng. Thứ tư, vì gia đình là tế bào của xã hội, nên sự dấn thân trọn đời trong hôn nhân là một đóng góp lớn lao cho trật tự xã hội. Gia đình có yên ổn thì xã hội mới thái hòa. Thiết nghĩ, những lý do vừa nêu trên cũng soi sáng cho việc dấn thân suốt đời trong hôn nhân.

Để có thể sống đời lứa đôi cho tốt đẹp, hai vợ chồng cần lưu ý nhiều điều. Ở đây tôi chỉ đưa ra một vài điểm mà thôi. Điểm đầu tiên là thông tri. Thông tri có nghĩa là làm người khác hiểu ý mình và mình hiểu ý người khác. Như vậy là hiểu nhau. Thông tri đòi hỏi phải dành thì giờ mà nói chuyện với nhau nhờ đó tâm hồn mới cởi mở. Thông tri đòi hỏi tế nhị trong lời nói cử chỉ, thái độ để khỏi chạm tự ái lẫn nhau. Thực sự, hôn nhân là việc đi tìm ý nhau và thực hành ý nhau.

Điểm thứ hai là tha thứ. Tha thứ rất quan trọng. Không tha thứ thì chỉ có đổ bể mà thôi. Chung là đụng. Mà đụng thì phải có tha thứ mới yên chuyện. Sở dĩ có tha thứ là vì hai người khác nhau. Tự cơ bản hai người nam nữ đã khác nhau về quan niệm, cá tính và lối sống. Vì khác nhau nên mới có hấp dẫn để đến với nhau. Đồng thời vì có khác nhau nên mới đụng chạm. Do đó cần có tha thứ để cho hai người làm hòa mà tiếp tục chung sống. Tha thứ rất khó vì tha thứ đi ngược lại với khuynh hướng trả thù nơi con người. Ai cũng muốn mình hơn, ai cũng muốn mình đúng. Cho nên tha thứ là không trả thù. Mà không trả thù là chịu thua. Chịu thua thì tự ái phải bị tổn thương. Vì thế phải bỏ tự ái qua một bên mới mong tha thứ để tiếp tục sống chung trong hôn nhân.

Còn rất nhiều điểm giúp phát triển đời sống hôn nhân, nhưng hai điểm vừa nêu trên đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân. Mặc dù ta khẳng định tầm quan trọng của sự dấn thân suốt đời, ta cũng không nên phê phán những gia đình gãy đổ vì hôn phối xáo trộn. Hoàn cảnh và những lý do của họ ta không hiểu rõ. Việc quan trọng là ta cầu nguyện cho họ để tìm ra một giải pháp thích đáng trước lương tâm của họ.

Ngược lại ta cũng phải hỗ trợ cho giá trị bất khả phân ly của hôn nhân, vì đây là một điều cần thiết cho gia đình và xã hội loài người. Và đây cũng là ý Chúa khi tạo dựng vũ trụ và nhân loại. Xin cho ý Chúa được thể hiện trong nhiều gia đình để cuộc sống được an bình. “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.”.