Thái Độ Ăn Ở

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày một cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Trong đó, Đức Giêsu dạy về sự cần thiết phải ăn thịt và uống máu Con Người để được sống muôn đời. Người nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6: 56- 58).

Khi nghe Đức Giêsu nhắc đến việc tổ tiên họ ăn bánh và đã chết, chắc hẳn tất cả những người Do Thái hiện diện đều biết Người muốn nói gì. Thật vậy, ngày ấy sau khi trốn thoát khỏi Ai-cập và trong lúc trên đường băng qua sa mạc để đi vào đất hứa, tổ tiên họ bị đói khát và đã than trách Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa đã ban bánh bởi trời để dân chúng có của ăn. Thế nhưng đó chỉ là bánh nuôi sống thân xác. Nên cuối cùng những người ăn bánh này cũng đã phải chết. (Xh: 16)

Lý do có cuộc đối thoại này vì Đức Giêsu biết rõ lòng dạ dân chúng. Họ đi tìm gặp Người chỉ hòng có của ăn cho no bụng. Nhưng những của ăn tầm thường này chắc chắn sẽ không làm họ sống mãi được. Về phần Đức Giêsu, Người muốn họ đừng quá quan tâm đến của ăn tầm thường này, nhưng biết đi tìm của ăn dẫn đến sự sống muôn đời, mà chỉ một mình Người có thể ban phát. Vì thế, Đức Giêsu luôn mời gọi họ tin vào Người và những lời Người giảng dạy.

Lẽ ra đến lúc này thì những người Do Thái phải hiểu ý Đức Giêsu muốn nói gì rồi. Vì đây là lần thứ hai Người dựa vào lịch sử dân Do Thái để mời gọi họ tin vào Người. Lần thứ nhất, trong khi đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giêsu dạy: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3: 14-15). Qua câu nói này, Đức Giêsu có ý muốn nói đến cái chết của Người trên cây thập giá.

Hiểu như trên, ta thấy qua cuộc đối thoại này, Đức Giêsu cũng có cùng một ý định là muốn nói đến sự hy sinh chịu chết của Người. Biến cố này được bắt đầu qua việc Người tham dự bữa tiệc ly. Qua đó Người hiến thân mình làm của ăn hằng sống. Bánh và rượu trong bữa tiệc này sẽ trở nên mình và máu Người. Những kẻ đón nhận mình và máu Người với lòng tin, sẽ đạt đến sự sống muôn đời. Sở dĩ như thế vì Đức Giêsu sống nhờ Chúa Cha. Mà Chúa Cha là Đấng hằng sống. Như thế ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu với lòng tin, chắc chắn họ sẽ được sống muôn đời. Đây là một trong những tiền ảnh của bữa tiệc Thánh Thể mà chúng ta đang được mời gọi tham dự hàng ngày, hay ít ra là hàng tuần. Hy vọng nhờ việc này những kẻ có lòng tin sẽ đạt được sự sống muôn đời. Qua đó, ta thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người.

Nói đến bữa tiệc là nói đến ăn. Ăn là một nhu cầu cần thiết của con người để bảo tồn sự sống. Không có của ăn, thân xác con người khó có thể tồn tại. Vì vậy, ta phải ăn để sống. Tuy nói thế, nhưng không có nghĩa là ta muốn ăn gì cũng có thể sống được. Điều quan trọng hơn, ta cũng cần phải nói đến thái độ ăn của mỗi người. Thái độ ăn của một người được điều khiển bởi trí hiểu biết của họ. Một người lịch sự sẽ ăn với thái độ thanh tao. Một người thiếu lịch sự sẽ ăn với thái độ kém tao nhã. Một người mê ăn sẽ ăn như chưa bao giờ được ăn. Những thái độ ăn không xứng đáng phẩm giá con người đều đáng bị loại bỏ.

Tổ tiên loài người đã ăn trái cấm với trí hiểu biết riêng. Họ hy vọng sau khi ăn được trở nên “như những vị thần biết điều thiện ác.” (St 3: 5b). Hành xử như thế, họ cố tình làm ngược lại với điều Thiên Chúa dạy là ngày nào họ ăn trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì chắc chắn họ sẽ phải chết. (St 2: 16-17). Làm như thế, là họ muốn vượt qua giới hạn của con người. Họ ngông cuồng muốn được bằng Thiên Chúa. Như thế là họ đã ăn với một thái độ không xứng đáng. Kết quả của việc này may mắn là không làm cho họ phải chết thật về phần thân xác, nhưng đã khiến họ phải sống xa lìa Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống.

Tương tự như thế, thái độ đón nhận mình và máu Đức Giêsu của mỗi tín hữu cũng rất quan trọng. Tín hữu là những người được mời gọi tham dự bữa tiệc Thánh Thể hàng ngày, hay ít ra là hàng tuần. Khi tham dự bữa tiệc này, ta cũng được mời gọi phải tham dự với thái độ thích hợp. Đó là lòng tin được bày tỏ qua lời nói và việc làm trong cuộc sống hàng ngày.

Lịch sử Hội Thánh cho ta thấy có nhiều vị thánh, là những người được công nhận đã đạt đến sự sống muôn đời nhờ biết ăn mình và uống máu Con Người với thái độ xứng đáng.

Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết đón nhận mình và máu Đức Giêsu với thái độ xứng đáng. Nhờ đó, hy vọng con sẽ đạt được sự sống muôn đời.