Đi Tìm Lương Thực

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày hình ảnh đám đông đi tìm Đức Giêsu. Biết rõ ý muốn của họ là đi tìm của ăn, Đức Giêsu dạy: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông.” (Ga 6: 27). Qua đó Đức Giêsu mời gọi đám đông tin vào Người. Người nói: “Chính tôi là bánh trường sinh”. (Ga 6: 35).

Lương thực là của ăn nuôi sống thân xác con người. Không có lương thực, con người không thể tồn tại. Nhưng con người không chỉ có thân xác, mà còn có phần tinh thần nữa. Chính phần tinh thần này giúp làm nên một con người hoàn hảo. Vì thế phần tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực dành riêng cho nó. Thiếu thứ lương thực này thì phần tinh thần của con người sẽ không thể phát triển cách cân xứng. Hậu quả sẽ dẫn đến việc một con người bị phát triển lệch lạc. Trí phán đoán của họ sẽ không được bình thường.

Thực tế cuộc sống cho thấy điều này. Có nhiều người tuy có thân xác to lớn và già dặn theo đúng tuổi đời, nhưng tinh thần thì rất là ngây ngô do thiếu phát triển vì không được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực cần thiết. Hậu quả của việc này làm cho họ có trí phán đoán rất là sai trái. Vì thế họ đã vi phạm nhiều lỗi lầm trong cuộc sống. Họ đã làm nhiều chuyện không phù hợp đạo đức và luật pháp khiến xảy ra nhiều chuyện thương tâm cho người thân và những người đang sống chung quanh.

Sở dĩ như thế vì có những người bị thiếu lương thực tinh thần ngay từ khi còn nhỏ. Họ bị thiếu thứ lương thực này không phải vì không được cho ăn, có nghĩa là không được giáo dục, không được đến trường và không có người hướng dẫn. Họ bị thiếu thốn như thế vì họ chỉ được cho ăn thứ lương thực tầm thường, có nghĩa là họ chỉ được hướng dẫn lo đi tìm “lương thực mau hư nát”, mà không biết để tâm đi tìm “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho.”

Muốn có lương thực thường tồn, ta cần có cuộc sống gắn bó với Con Người, là Đức Giêsu. Người là Đấng ban phát lương thực thường tồn và cũng có khả năng ban phát lương thực nuôi sống thân xác con người. Vì theo đoạn Tin Mừng tuần trước, khi thấy đám đông đi theo mình nghe giảng dạy bị đói khát, Người đã chạnh lòng thương cho họ được ăn no thỏa. Nhưng có thể họ không hiểu ý nghĩa của việc ấy. Vì vậy hôm nay họ mới đi tìm Người chỉ với mục đích kiếm ăn, nên Người mới dạy như thế.

Hiểu như thế, tiên vàn ta cần phải có đời sống mật thiết với Đức Giêsu để được Người dạy bảo. Nhờ sự săn sóc của Người, hy vọng ta có thể phát triển cách tốt đẹp, biết dùng thời giờ một cách hợp lý để chuyên tâm tìm kiếm những thứ lương thực xứng hợp phẩm giá, giúp thăng tiến con người cách toàn diện. Về điểm này, trong bài đọc hai thánh Phaolô dạy: “anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.” (Ep 4: 22-24).

Việc Đức Giêsu cho đám đông được ăn no thỏa khiến họ được hạnh phúc toàn diện còn dạy ta một bài học khác rất quan trọng trong cuộc sống. Đó là việc phải luôn biết quan tâm đến những nhu cầu của những người đang sống chung quanh. Một trong những nhu cầu thiết yếu của con người là đi tìm lương thực để tồn tại và phát triển. Không may cho chúng ta, hình như đại đa số con người ngày nay chỉ biết mải mê tìm kiếm lương thực tầm thường, là loại lương thực mau hư nát. Thứ lương thực này chỉ giữ cho thân xác tồn tại mà không giúp con người phát triển. Vì thế họ thiếu khả năng để có thể nhận ra sự cần thiết của việc phải đi tìm lương thực thường tồn.

Muốn giúp những người lầm lạc, đang ngày đêm tìm kiếm lương thực hay hư nát mà quên đi bổn phận phải tìm kiếm lương thực thường tồn, ta cần sống làm gương cho họ. Qua cuộc sống quân bình, biết tìm kiếm lương thực nuôi thân xác và tinh thần của ta, hy vọng nó sẽ giúp những người chung quanh nhận ra sự cần thiết của việc phải biết lo tìm lương thực nuôi sống con người cách toàn diện. Làm được như thế, chắc chắn ta cũng cảm nhận được hạnh phúc vì đã biết lo cho phần tinh thần của chính mình.

Nhân dịp mừng 30 năm ngày thành lập Cộng Đồng, trước mỗi thánh lễ sáng Chúa Nhật hiện có những khoảng thời gian để học giáo lý. Đây là dịp để mọi người có thể nhận được của ăn tinh thần. Nếu ta biết trân trọng lắng nghe những bài giáo lý này, ta sẽ cảm nghiệm được hạnh phúc. Vì nó giúp ta ý thức rằng phần tinh thần của ta cũng được nuôi dưỡng đầy đủ. Nhờ đó ta sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn gì nữa. Như thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu dạy: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6: 35).