Những Ngôi Sao Mới

Lễ Chúa Hiển Linh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Hội Thánh mừng Lễ Chúa Hiển Linh. Đoạn Tin Mừng nói về việc có mấy nhà chiêm tinh đi từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem tìm nơi Đức Kitô sinh hạ. Trên đường đi, các ông đã theo dấu một ngôi sao lạ dẫn đường. Khi bị mất dấu ngôi sao chỉ đường, các nhà chiêm tinh đã đi dò hỏi. Cùng với các kinh sư và luật sĩ, các ông đã nghiên cứu sách thánh để quyết định phương hướng cần phải đi để có thể tìm gặp được Đức Kitô.

Là những tín hữu, chúng ta cũng là những lữ khách đang trên đường đi tìm gặp Đức Kitô. Để có thể gặp được Ngài, ta cần biết đường đi. Như những nhà chiêm tinh, ta cần dõi mắt theo dấu hiệu dẫn đường. Trên đường ta đi có nhiều dấu hiệu dẫn đường. Đời sống gương mẫu của các thánh là những dấu hiệu rõ ràng nhất để ta nhìn vào mà đi. Các thánh là những con người như chúng ta. Các ngài đã sống cuộc đời trần thế như chúng ta. Trong cuộc sống, các ngài đã đi tìm và gặp được Đức Kitô. Như thế chúng ta cần học nơi các ngài để hy vọng cũng sẽ gặp Đức Kitô. Muốn biết gương sáng của các thánh, ta cần tìm hiểu về đời sống của các ngài. Để được như thế ta cần phải biết về đời sống đức tin của các ngài bằng cách đọc những sách viết về những đức hạnh của các ngài.

Bên cạnh đó, những người sống chung quanh ta cũng là những dấu hiệu dẫn đường tốt giúp ta tìm gặp Đức Kitô. Sống chung quanh ta luôn có nhiều hạng người. Mỗi người đều có những điều tốt ta cần học nơi họ và những điểm không tốt ta cần biết để xa tránh. Làm được như thế ta mới có hy vọng gặp được Đức Kitô. Muốn làm được như thế ta cần biết bình tâm phân biệt những điểm tốt và những điều không tốt của những người sống chung quanh mà rút tỉa kinh nghiệm.

Ngay trong Cộng Đồng chúng ta cũng có nhiều người tốt. Họ xứng đáng là những gương sáng cho ta noi theo. Tuy nhiên, vì họ là những người sống gần ta nên trở thành quen thuộc. Vì thế ta thường không để ý đến những việc làm tốt của họ mà học theo. Thêm vào đó, trong thân phận con người, ta thường có khuynh hướng sợ đau khổ. Vì thế ta không bao giờ muốn chấp nhận một sự thật, là có những người đang sống chung quanh có đời sống tốt lành hơn ta, đáng để ta noi theo. Vì như thế có nghĩa là ta chấp nhận mình là người không tốt. Chấp nhận người khác có những điều tốt hơn mình là chấp nhận thua thiệt. Mà thua thiệt thì thường dẫn đến đau khổ. Do đó, ta thường có khuynh hướng không muốn tìm cái tốt của người khác để học. Ngược lại, ta chỉ thích bới móc điều không tốt của người khác để chê cười. Ta làm thế để có ảo giác là mình hơn người.

Để có thể nhận ra những đức tính tốt của những người anh chị em đang sống chung quanh, ta cần có tâm hồn bình an. Muốn có tâm hồn bình an ta cần tìm hiểu chính con người của mình. Khi đã biết rõ con người của mình, những khả năng tốt và những điều bất toàn của bản thân, biết hài lòng với những gì mình đang có, ta dễ có tâm hồn bình an. Người có tâm hồn bình an thường không ngại khó và không sợ đau khổ. Vì thế, người có tâm hồn bình an dễ dàng khám phá ra những điều tốt nơi những người anh chị em đang sống chung quanh mà học theo để thăng tiến.

Đương nhiên, những nhận xét của ta về đức hạnh của những người sống chung quanh thì luôn chủ quan. Như thế ta dễ có thể bị sai lầm. Mỗi khi có nghi ngờ về những dấu hiệu chỉ đường, ta cần có sự hướng dẫn đúng đắn. Đây là điều ta cần học nơi những nhà chiêm tinh. Khi bị lạc đường, các vị này đã cùng với các kinh sư và luật sĩ ở Giê-ru-sa-lem tham khảo sách thánh. Cũng thế, mỗi khi nghi ngờ đang bị lạc đường, ta cần cùng tham khảo sách thánh với những người hiểu biết.

Muốn tham khảo sách thánh, ta cần biết sách thánh. Vì thế, việc học hỏi sách thánh là điều rất quan trọng trong đời sống mỗi tín hữu. Bên cạnh những hướng dẫn của sách thánh ta còn có những lời dạy bảo của Hội Thánh. Những lời dạy bảo này giúp ta có thể khẳng định những dấu hiệu ta đang nhìn thấy là đúng hay sai.

Như những nhà chiêm tinh hăng hái lên đường đi tìm Đức Kitô, ta cũng được mời gọi quyết tâm đi tìm Ngài. Đường các nhà chiêm tinh đi tìm Đức Kitô có nhiều thử thách, nhưng các ông không nản lòng. Đặc biệt các ông đã khôn ngoan tránh được cạm bẫy của kẻ thù ghét Đức Kitô.

Đường chúng ta đi tìm Đức Kitô ngày hôm nay có nhiều thuận lợi. Đàng trước ta luôn có những dấu hiệu dẫn đường là đời sống các thánh. Trước mắt ta luôn có sách thánh. Bên cạnh ta là những anh chị em tín hữu cùng đồng hành với ta. Điều quan trọng là ta có biết đọc những dấu hiệu dẫn đường để đi đến nơi hay không. Mỗi khi lạc đường ta có biết tham khảo sách thánh để tìm đường tiếp tục cuộc hành trình hay không.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đi theo những dấu chỉ đúng đắn trên đường tìm đến với Đức Kitô. Xin giúp con luôn biết là dấu chỉ dẫn đưa anh chị em con đến với Ngài.