Con Yêu Dấu

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khi chịu phép rửa trong sông Giođan, Chúa Giêsu khai mở một chân trời mới cho nhân loại. Đó cũng là lúc khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài để đem người ta đến với tình yêu của Chúa.

Tin Mừng cho biết, khi “vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người” (Mc 1:10). Thuật ngữ “các tầng trời xé ra” là một cách nói cho thấy Chúa Cha hiển linh, tỏ mình cho Chúa Giêsu. Khi tỏ mình như thế, Chúa Cha bày tỏ tình yêu của mình cho Chúa Con. Khi yêu mến ai, ta đều muốn bày tỏ chính mình cho kẻ ấy.

“Các tầng trời xé ra” nói lên rằng Thiên Chúa muốn loại trừ chướng ngại để thân hành đến với nhân loại mà Chúa Giêsu là đại diện. Chúa Giêsu là gạch nối giữa đất với trời. Chính vì đại diện cho nhân loại nên Ngài cũng hạ mình nhận lấy phép rửa của Gioan. Qua hành động này, Chúa Giêsu đặt mình vào mối liên đới với mọi người, gánh lấy tội lỗi nhân loại, mặc dầu Ngài là Đấng Chí Thánh. Hành động này đem lại hiệu quả tích cực cho mọi người. Ngài là Ađam mới để đưa nhân loại vào một cuộc sáng tạo mới có khả năng thoát khỏi tội lỗi để được dự phần vào cuộc sống trường sinh. Trước đây, Ađam cũ đã làm cho nhân loại trầm luân trong tội lỗi, thì nay Ađam mới mở ra luồng ánh sáng của hạnh phúc trường sinh.

Các tầng trời xé ra để Thần Khí Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu, dẫn dắt Ngài trong sứ vụ rao giảng và cứu chuộc của Ngài. Thần Khí ngự xuống nhắc nhở ta về cuộc sáng tạo vũ trụ. Trong cuộc sáng tạo nguyên thủy, chính Thần Khí Chúa bay là là trên khung cảnh hỗn mang để hình thành trật tự vũ trụ. Bao giờ cũng vậy, sáng tạo là thiết lập một trật tự mới. Cho nên Thần Khí Chúa ngự xuống trên Chúa Giêsu là khởi đầu một trật tự mới, khai mạc một cuộc sáng tạo mới.

Ngoài việc Thần Khí lấy hình chim bồ câu ngự xuống, còn có tiếng Chúa Cha phát ra từ trời: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Câu nói này xác định thiên tính của Chúa Giêsu. Tuy mặc xác phàm nhưng Chúa Giêsu là Đấng bởi trời mà đến. Câu nói này cũng cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha vì Ngài vâng theo ý Chúa Cha, tự hạ làm người để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Nói cách khác, Chúa Giêsu là Con yêu dấu vì Ngài có cùng bản tính với Thiên Chúa; Ngài yêu mến Chúa Cha nên đã theo ý Chúa Cha mà tự hạ làm người; Ngài biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại; Ngài hoàn toàn tinh khiết, không vướng mắc tội lỗi. Vì thế, Ngài trở thành khuôn mẫu thánh thiện lý tưởng cho nhân loại. Sau này, khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, các môn đệ cũng được nghe tiếng từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9:7). Các môn đệ được kêu gọi để nghe lời Chúa Giêsu và thực thi ý Ngài.

Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng nhắc nhở ta về Bí Tích Rửa Tội của mình. Qua dòng nước thánh tẩy, ta được làm con cái Chúa. Từ đó ta được mời gọi để càng ngày càng trở nên con yêu dấu của Chúa như Chúa Giêsu. Như Chúa Cha đã “xé các tầng trời” để đến với nhân loại qua Chúa Giêsu, ta cũng cần xé các chướng ngại để đến với Chúa. Ta cũng cần xé các chướng ngại để đến với nhau.

Khi khởi đầu công cuộc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu cảm nghiệm được tình yêu mật thiết của Chúa Cha. Như thế, Ngài có tự tin và năng lực tinh thần để thi hành sứ mạng. Khi một người cảm thấy mình được yêu mến, nâng đỡ, thì chắc chắn người ấy sẽ có sức mạnh tinh thần để dấn thân vào các trách nhiệm trong cuộc sống. Cũng vậy, nếu ta có cảm nghiệm sâu xa là ta được Chúa yêu mến, thì chắc chắn ta sẽ tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều đó chỉ xảy ra nếu ta biết loại bỏ các chướng ngại trong đời sống để mở lòng cho Chúa ngự vào. Chúa Giêsu, Mẹ Maria cũng như các thánh đều trải qua những cuộc hành trình loại bỏ chướng ngại trong đời sống. Các đấng ấy đã có mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha, nên các đấng cảm nghiệm được mình là con yêu dấu của Chúa Cha.

Chúa Giêsu chịu phép rửa là để khởi đầu sứ vụ tạo dựng một nhân loại mới. Về phía ta cũng vậy, Bí Tích Rửa Tội làm cho ta trở nên tạo vật mới. Do đó ta được mời gọi để sống theo địa vị là con cái Thiên Chúa. Theo gương Chúa Giêsu, ta hãy quyết tâm để thực thi ý Chúa. Có như thế ta mới thực sự là con yêu dấu Chúa.

Nếu ta cần được Chúa yêu thương, và được người khác yêu thương, thì ta hãy làm cho tha nhân thấy rằng họ cũng được yêu thương như vậy. Nếu trên trần thế này, mọi người đều cảm thấy mình được yêu thương sâu xa, thì chắc chắn sẽ hết xung đột và chiến tranh sẽ chấm dứt. Bởi vì, bất hòa là hậu quả của tình trạng thiếu vắng tình yêu. Ta hãy xin cho mình quyết tâm thực hiện yêu thương để mọi người được cảm nghiệm là con cái yêu dấu của Chúa và là anh chị em yêu dấu của nhau.