Đấng Bảo Trợ Khác

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em quý mến,

Cuộc sống ngày càng đổi khác một cách nhanh chóng. Đời sống mỗi người luôn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Một số vấn đề nằm trong khả năng giải quyết của ta. Một số khác xem ra vượt khỏi tầm tay của ta. Để giải quyết những vấn đề khó khăn, đôi khi ta cũng cần sự giúp đỡ của những người ta tin tưởng.

Có nhiều vấn đề khó khăn ta không thể làm được. Nhưng sau khi hỏi ý kiến những người biết chuyện, ta có thể cứ theo lời hướng dẫn của họ mà làm thì giải quyết được việc. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề ta chỉ có thể nhờ người khác giúp ý kiến để làm sáng tỏ những khó khăn, nhưng sau đó ta phải tự mình quyết định.

Đối với người tín hữu, mỗi khi phải đối diện với những khó khăn không dễ giải quyết, ta cũng phải tham khảo ý kiến chuyên môn, còn phần quyết định có nên làm hay không luôn thuộc về ta. Để làm một quyết định nhằm giải quyết việc khó khăn, ta cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm hồn mỗi người. Người giúp chúng ta khôn ngoan suy xét và thêm nghị lực trong hành động. Người chính là Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho các môn đệ.

Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời của Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Trong lúc Thầy trò quây quần ăn bữa cuối cùng trước khi đức Giêsu hy sinh chịu chết, Người dạy các môn đệ nhiều điều. Vì biết mình không thể ở lại với các môn đệ để tiếp tục hướng dẫn các ông, Đức Giêsu hứa sẽ xin cùng Chúa Cha ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ khác.

Điều quan trọng ta cần nhận biết ở đây là Đức Giêsu đã nói đến một Đấng Bảo Trợ khác. Như thế có nghĩa, Đức Giêsu phải là Đấng Bảo Trợ đầu tiên cho các môn đệ. Giờ đây, trước giờ chia tay, Đức Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho các môn đệ Đấng Bảo Trợ khác.

Nói đến từ ngữ Đấng Bảo Trợ ta cần tìm hiểu về vai trò của nhân vật này. Một số người tị nạn hiểu rất rõ về vai trò của người bảo trợ. Người bảo trợ là người giúp chúng ta hội nhập vào xã hội mới một cách tốt đẹp. Người bảo trợ có trách nhiệm giúp chúng ta tìm hiểu luật lệ và phong tục tập quán địa phương nơi chúng ta định cư. Họ có bổn phận giúp chúng tái lập cuộc sống hài hòa trên vùng đất mới, biết bổn phận và quyền lợi của mỗi người dân, giúp chúng ta biết việc phải làm và những điều ta phải tránh trên vùng đất mới.

Đức Giêsu, khi còn sống giữa các môn đệ, Người đã là Đấng Bảo Trợ đầu tiên cho các ông. Người đã dạy các môn đệ phương thế sống hài hòa với mọi người. Người đã dùng lời nói và việc làm để hướng dẫn các ông biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Cuối cùng, Người đã hy sinh mạng sống để hướng dẫn các ông những điều Người muốn dạy.

Theo như lời Đức Giêsu dạy: để có thể nhận được Đấng Bảo Trợ khác, các môn đệ cần có lòng yêu mến Người. Yêu mến Người cũng còn có nghĩa là tuân giữ các điều răn của Người. Điều này có vẻ vượt quá khả năng yếu đuối của con người. Chính vì thế, Đức Giêsu đã hứa ban Đấng Bảo Trợ khác để Người giúp đỡ các môn đệ. Người sẽ đến và ở lại cùng các môn đệ. Người sẽ củng cố lòng tin của các môn đệ. Người sẽ giúp các ông hiểu và bám chặt vào những điều các ông tin. Người sẽ giúp các ông vượt thắng mọi nghịch cảnh. Chính vì vậy mà Người cũng còn được gọi là Thần Khí sự thật.

Xã hội chúng ta đang sống vẫn còn quá nhiều bất công và đau khổ. Bổn phận người tín hữu là phải theo bước Đức Giêsu, giúp làm giảm bớt bất công và những đau khổ của cuộc đời. Trong thân phận con người yếu đuối, ươn hèn và nhiều ích kỷ, có thể ta cho rằng việc theo bước Đức Giêsu là việc không thể làm được. Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta cũng được Đức Giêsu hứa ban Đấng Bảo Trợ khác. Điều quan trọng là ta cần có lòng yêu mến Đức Giêsu bằng cách tuân giữ các điều răn của Người. Đấng Bảo Trợ khác sẽ đến và ở lại trong mỗi người chúng ta để giúp chúng ta vượt thắng những nghịch cảnh cuộc đời. Người sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn dựa trên những điều răn Đức Giêsu đã dạy là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Hôm nay Cộng Đồng mừng kính Đức Mẹ Thuyền Nhân, bổn mạng Cộng Đồng. Trong thân phận con người, Đức Giêsu là con Đức Mẹ. Chắc chắn trong cuộc đời, Đức Giêsu đã được Đức Mẹ dạy dỗ nhiều điều. Như thế, Đức Mẹ cũng có thể được coi như là Đấng bảo trợ Đức Giêsu khi Người còn sống kiếp con người. Nếu Đức Mẹ đã là Đấng bảo trợ cho Đức Giêsu, Ngài xứng đáng là Đấng bảo trợ mọi tín hữu.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống theo sự hướng dẫn của các Đấng bảo trợ, để luôn được đẹp lòng Thiên Chúa. Ngoài ra, mỗi một người còn được gọi để làm người bảo trợ cho tha nhân. Tức là hướng dẫn, khích lệ, nêu gương sáng và giúp đỡ những người chung quanh tin vào Thiên Chúa và thực hành điều răn của Chúa. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Thuyền Nhân, xin cho chúng ta biết liên kết với Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ tối cao, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình giữa thế gian.