Đường Đến Chúa

Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14: 6). Câu nói này xác định vị trí của Chúa Giêsu trong cuộc đời người tín hữu.

Ai cũng biết, Thiên Chúa luôn là một mầu nhiệm. Ta chỉ biết một chút về Ngài nhưng không thể nào biết Ngài trọn vẹn. Ta biết được Thiên Chúa là Cha là nhờ Chúa Giêsu mạc khải.

Vì con người tự mình không thể biết Chúa nên Ngài phải tìm cách làm cho con người biết. Mục đích của việc này là để tạo lập tương quan yêu thương. Vô tri bất mộ. Không biết thì không thể ngưỡng mộ, kính mến. Ta không thể yêu Chúa nếu ta không biết Chúa. Ta cũng không yêu Chúa nếu ta không biết và không cảm nghiệm được Chúa yêu ta. Do đó, Chúa phải tìm cách đến với con người để con người có thể đến với Chúa. Chúa đã làm người để ở với ta, nhờ đó ta mới được ở với Chúa. Cho nên, Chúa Giêsu chính là nơi ta đến để tìm biết về Chúa Cha, để biết Chúa yêu ta và để ta yêu Chúa.

Ta biết rằng con cái là hình ảnh của cha mẹ, bởi vì con cái có phần nào giống cha mẹ về tướng mạo và về tính tình. Xét theo phương diện nhập thể, Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa. Vì thế Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Do đó, chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu ta có thể biết được Chúa Cha. Nhìn vào cuộc sống yêu thương của Chúa Giêsu, ta biết được Thiên Chúa là tình yêu, ngài có lòng thương xót và hay tha thứ. Ngài đã yêu thương đến giọt máu cuối cùng qua cái chết trên thập giá. Nhờ cử chỉ hy sinh cao cả đó, ta được tha thứ và được giao hòa với Thiên Chúa. Nói cách khác, nhờ Chúa Giêsu mạc khải ta biết rằng mình luôn sống trong sự yêu thương quan phòng của Chúa.

Từ những điều suy nghĩ như trên, ta có thể rút ra một số điểm khác cụ thể cho đời sống. Thứ nhất, mặc dù ta không thể mô tả hình ảnh của Chúa vì Chúa siêu vượt mọi cách diễn tả của loài người, nhưng ta vẫn có thể vẽ hình và tạc tượng của Chúa Giêsu để ta có thể thờ phượng. Lý do cơ bản là vì Chúa đã nhập thể làm người, mang lấy hình hài cụ thể để gần gũi với con người. Ngài biết rằng, ta có xác có hồn. Ta cần liên hệ với Chúa và với nhau nhờ vào trung gian của thân xác và các sự vật hữu hình. Nên Ngài đã đến với nhân loại bằng xác thịt, để ta cảm nghiệm được Ngài theo cách thế loài người.

Thứ hai, ta đến với Chúa Giêsu nhưng không phải chỉ dừng lại ở đó. Ta đến với Chúa Giêsu để qua Chúa Giêsu ta đến với Chúa Cha. Vì thế, ta không thể tôn thờ Chúa Cha mà không qua Chúa Giêsu. Ta đến với Chúa Cha qua Chúa Giêsu được là nhờ vào sự thôi thúc, kết hợp của Chúa Thánh Thần. Bởi vì Ba Ngôi Thiên Chúa luôn liên kết với nhau trong mọi sự, mọi nơi, mọi thời, mọi vật và mọi người. Trong phần kết của “Kinh Nguyện Thánh Thể” ta cùng Giáo Hội luôn tuyên xưng: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời”.

Tất cả mọi việc thờ phượng, tất cả đức tin của Giáo Hội đều qui về Chúa Cha, qua Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Vì thế Thánh Lễ nào cũng dâng lên Chúa Cha, lời kinh nào cũng bay lên tòa Chúa Cha qua Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần. Dù là lời kinh gởi đến Đức Mẹ, dù là tiếng hát dâng lên Thánh Cả Giuse, hay tâm hồn hướng về các thánh, thì tất cả đều qui về Chúa Cha để Ngài được tôn vinh chúc tụng, và để Ngài ban ơn cho kẻ cầu xin.

Thứ ba, người tín hữu cần học biết về Chúa Giêsu nhiều để biết về Chúa Cha. Càng biết nhiều về Chúa ta càng cảm thấy lòng tin mình có ý nghĩa hơn và tâm tình yêu mến của ta sâu đậm hơn. Vả lại, biết nhiều về Chúa sẽ giúp ta vững vàng nhiều hơn trong đức tin để có thể vượt qua những lôi kéo của các trào lưu tư tưởng không phù hợp với chân lý Chúa Giêsu Kitô truyền dạy.

Thứ bốn, việc học biết Chúa không phải chỉ là để nhắm đến lợi ích riêng rẽ của từng cá nhân, nhưng còn để xây dựng Giáo Hội, nâng đỡ tha nhân. Khi ta có đức tin mạnh mẽ, lòng mến sâu xa, lòng trong cậy vững bền, thì ta sẽ làm cho người khác vững mạnh trong đức tin, đức ái, và đức trông cậy của họ. Mặt khác, ta còn giới thiệu Thiên Chúa đến những người chưa tin. Vì mỗi người luôn có bổn phận truyền giáo, là đem người khác đến với Chúa Giêsu để họ nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa.

Ta hãy cầu xin cho mình biết đến với Chúa Giêsu bằng tâm tình cầu nguyện, bằng việc học biết về Ngài và bằng lòng mến Chúa yêu người. Hôm nay, ta hãy ghi nhớ lời nói của Thánh Phêrô Tông Đồ về tư cách và bổn phận của mình: “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.” (1Pr 2:9).