Phục Sinh Kẻ Chết

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề phục sinh. Chúa Giêsu được trình bày như là Đấng đem lại sự sống cho kẻ chết và làm tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa.

Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Êdêkien viết về sấm ngôn của Chúa: “Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh… Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán và Ta đã làm.” (Ed 37:14). Những lời này cho thấy việc phục sinh kẻ chết không phải chỉ là làm cho một xác chết đón nhận lại sự sống để chỉ sinh tồn như động vật, nhưng còn nhắm vào việc xây dựng quan hệ. Đối với dân Do Thái, Thiên Chúa muốn phục sinh họ là để họ nhận biết Ngài, đi vào quan hệ yêu thương với Ngài và thờ phượng Ngài.

Bài Tin Mừng mô tả việc phục sinh Ladarô theo cùng một quan điểm. Ladarô là em của Mátta và Maria. Anh là bạn thân của của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại, thì chính Ngài đã cho anh trở lại trong quan hệ yêu thương của gia đình. Anh trở lại với hai người chị. Anh cũng trở lại trong quan hệ với Chúa Giêsu. Anh cũng quay về với các mối quan hệ đối với hàng xóm láng giềng.

Việc Chúa Giêsu phục sinh anh Ladarô từ trong kẻ chết còn nói lên một điều khác. Đó là lòng yêu thương của Chúa. Tình yêu luôn nhắm đến sự sống. Tình yêu phát sinh và bảo tồn sự sống. Chúa Giêsu không đành lòng để anh Ladarô ở trong sự chết. Ngài không muốn Mátta và Maria phải đau khổ. Vì thế Ngài đã cho Ladarô trở về với xã hội người sống. Qua việc phục sinh Ladarô, vinh quang Thiên Chúa chiếu rọi vào thế giới sự chết để biến bóng tối sự chết thành ánh sáng của sự sống.

Tuy được phục sinh, nhưng Ladarô vẫn chưa đi vào cuộc sống đời đời. Anh trở lại đời sống tạm thời trên trần thế. Một ngày nào đó, theo luật tự nhiên, anh sẽ phải chấm dứt cuộc sống đó. Nhưng việc phục sinh Ladarô là dấu chỉ cho thấy Chúa Kitô là nguồn sống của những kẻ tin và tình yêu của Chúa luôn bền vững. Chính tình yêu đó luôn đem lại hy vọng và sự sống. Sau này anh Ladarô cũng theo gót bao nhiêu người khác để trở về tro bụi, nhưng điều đó không phải là ngõ cụt. Ngược lại, sự chết chỉ là cánh cửa mở vào thế giới vô hạn của sự sống đời đời.

Lời Chúa hôm nay đưa ta dần dà vào Tuần Thánh để ta đồng hành với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn, đồng thời đón nhận hy vọng và sự sống nơi Ngài. Một điều quan trọng của việc phục sinh Ladarô là khơi dậy đức tin cho những kẻ chưa tin Chúa Kitô và củng cố đức tin cho những người đã tin vào Ngài. Đó cũng là cách chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với cuộc thương khó của Chúa sắp đến trong nay mai.

Khi Ladarô ra khỏi mồ, “tay chân còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. [Chúa] Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.” Tay chân còn quấn vải và mặt còn phủ khăn là dấu chỉ còn bị trói buộc. Ở trong tình trạng đó, Ladarô còn bị trói buộc vào sự chết. Vì thế, cởi khăn và vải là dấu chỉ giải thoát ràng buộc, đem lại tự do. Như thế, Chúa Giêsu đã đem lại tự do cho Ladarô. Ngài không những là nguồn sự sống, là tình yêu nhưng còn là nguồn của tự do.

Lời Chúa hôm nay giúp ta xác định lại đức tin và đặt niềm hy vọng vào Chúa Kitô, vì sự chết không còn là nỗi tuyệt vọng nhưng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vào thế giới trường sinh. Nếu ta liên kết với Chúa, kính mến Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài, thì chắc chắn ta sẽ tiến vào hạnh phúc trường sinh với Ngài.

Việc liên kết mật thiết với Chúa ngay trên trần thế đã là khởi đầu của cuộc sống trường sinh rồi. Bởi lẽ, nếu không có sự liên kết này, thì không có lý do gì để sống với Chúa trong thế giới mai sau. Thế giới mai sau không phải là một thế giới hoàn toàn khác hẳn, nhưng là sự kiện toàn của thế giới hiện tại.

Nếu sự liên kết với Chúa quan trọng như thế, thì việc tách lìa khỏi Chúa là điều không may. Vì lý do này hay lý do kia, ta rơi vào tội lỗi. Khi đó, ta không còn tự do, ta bị ràng buộc trong bóng tối sự chết vì ta đã tách rời khỏi Chúa. Mặc dù về thể xác, ta chưa lìa đời, nhưng ta đã chết trong quan hệ tình yêu với Chúa. Do đó, nếu lúc này ta chết về thể xác thì ta không còn cơ hội để nối lại mối liên kết đó. Hệ quả là ta không có phúc sống với Chúa trong cõi trường sinh. Cho nên, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở, hướng dẫn để ta luôn liên kết với Chúa. Nếu có rơi vào tội lỗi, thì hãy mau chóng trở lại với Chúa để được tha thứ và nối lại quan hệ yêu thương với Chúa.

Ta hãy cầu xin Chúa luôn giải thoát ta khỏi bóng tối và sự nô lệ của tội lỗi để phục sinh ta trong con đường công chính và yêu thương. Có như thế, ta luôn ở trong sự liên kết với Chúa Kitô và sẵn sàng bước vào hạnh phúc trường sinh với Chúa.