Thiên Chúa Chúc Phúc

Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm cũ, và một năm mới lại bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, mọi người đều mong muốn trong năm mới có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Có cuộc sống hạnh phúc là điều đáng quý. Mọi người có bổn phận phải tích cực đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Để có thể xây dựng và bảo vệ hạnh phúc chung, ta cần dành thời giờ để xét mình, hầu có thể rút tỉa kinh nghiệm sống mà phát triển một cuộc sống hạnh phúc cho tương lai.

Đối với chúng ta là những người tin theo Chúa, có được cuộc sống hạnh phúc là việc đáng quý. Vì điều này cũng có nghĩa là được Thiên Chúa chúc phúc trong cuộc sống. Nhân dịp năm mới, ta hãy cùng nhau nhìn lại xem ta phải làm gì để đáng được Thiên Chúa chúc phúc. Đoạn Tin Mừng hôm nay dạy ta những lối sống được Thiên Chúa chúc phúc.

Đức Giêsu dạy những người đang lắng nghe, là họ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc nếu họ biết sống những đức tính như: sống nghèo khó, sống hiền lành, biết chấp nhận sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương người, có tâm hồn trong sạch và biết xây dựng hòa bình. Như thế, tất cả các đức tính trên đều là những đức tính có giá trị cao đẹp.

Những đức tính trên có giá trị cao đẹp vì chúng giúp dẫn đưa ta đến gần Chúa hơn để được chúc phúc. Một người có hoàn cảnh nghèo khó vật chất, nhưng không buồn phiền, mà thực tâm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, là người có phúc. Một người giầu có, nhưng vẫn có thể cảm nghiệm được là tình thương của Chúa thì quan trọng hơn bạc vàng, là người có phúc. Một người bị nhiều đau khổ trong cuộc đời, nhưng không buồn phiền về những đau khổ ấy vì muốn được chia sẻ sự đau khổ của Đức Giêsu, là người có phúc. Một người luôn có lòng khát khao được nên người công chính đến độ không còn biết tha thiết với những vui thú ở đời, sẽ được đền bù qua đời sống gắn bó với Thiên Chúa là Đấng Công Chính, là người có phúc.

Những đức tính trên có giá trị cao đẹp vì chúng giúp ta luôn biết cố gắng sống khiêm nhường. Muốn sống khiêm nhường ta cần tập biết từ bỏ những đòi hỏi của bản thân. Người biết từ bỏ những đòi hỏi của bản thân không bị ràng buộc bởi vật chất. Họ được tự do sống và cho đi. Họ được tự do yêu thương người đồng loại mà không bị ràng buộc bởi những đòi hỏi của bản thân. Ngược lại, người không biết sống khiêm nhường thì không biết cho đi. Họ luôn bận rộn với việc so sánh bản thân với người khác đến độ không còn thời giờ để xây dựng quan hệ và để chia sẻ tình người.

Ta không thể dựa vào sức mình để có được những đức tính nêu trên, cho dù ta có cố gắng bằng mọi cách, nếu Thiên Chúa không giúp ta. Nếu ta biết từ bỏ chính bản thân, biết từ bỏ những ham muốn và những đòi hỏi của bản thân, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Người sẽ giúp ta.

Để có thể từ bỏ bản thân và được Thiên Chúa cứu giúp, ta cần có lòng kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Thiên Chúa ở đây không có nghĩa là sợ hãi. Lòng kính sợ Thiên Chúa có nghĩa là lòng yêu mến, không muốn làm phiền lòng Người. Điều này giúp ý nguyện làm đẹp lòng Thiên Chúa lớn mạnh trong tâm hồn ta, giúp ta ngày càng xa lánh những ham muốn cá nhân, cho đến khi ta thoát khỏi những ràng buộc của sự đòi hỏi, đó chính là lúc ta được giải thoát để đến gần Thiên Chúa.

Những người có các đức tính tốt đẹp nêu trên là những người được Thiên Chúa để ý cách đặc biệt và ra tay cứu giúp. Họ thực sự là những người được Thiên Chúa chúc phúc.

Ta phải sống theo những điều Đức Giêsu dạy trong đoạn Tin Mừng hôm nay để có thể đến gần Chúa hơn và được Người chúc phúc. Vì những lời giáo huấn này dạy ta biết phải sống thế nào và phải hành động ra sao để được đẹp lòng Thiên Chúa. Những lời giáo huấn này giúp ta biết sống tích cực trong việc tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc. Chúng hoàn toàn khác biệt với Mười Điều Răn, vì hầu hết những điều răn chỉ dạy ta những việc ta phải tránh chứ không hướng dẫn ta những việc phải làm.

Để kết thúc bài giảng trên núi, Đức Giêsu dạy: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.” (Mt 5:11). Những điều này vẫn còn đang xảy ra lẻ tẻ. Nhưng đây không phải là điều đáng ngại. Điều đáng lo ngại là hiện nay chúng ta đang phải đối diện với phong trào tục hóa đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Thế giới ngày nay không còn biết kính sợ Thiên Chúa và những huấn lệnh của Người. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải sống những lời Đức Giêsu dạy hôm nay. Như thế, trước mặt những người thiếu lòng kính sợ Thiên Chúa và không có đức khiêm nhường, chúng ta là những người đang bị họ nhạo cười. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng cho anh em ở trên trời thật lớn lao.” (Mt 5:12)