Vai Trò Tiền Hô

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em thân mến,

Một trong những điều nổi bật nơi Gioan Tẩy Giả là tính thẳng thắn của ông. Điều đó xác định rõ rệt chỗ đứng của ông trong chương trình cứu độ của Chúa. Ông đã chu toàn trách nhiệm của ông đến giọt máu cuối cùng.

Gioan Tẩy Giả là một hiện tượng trong con mắt của nhà cầm quyền lúc giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước. Dân chúng tuôn đến với ông. Nhà cầm quyền lo ngại. Bạo động có thể xảy ra, vì sự bất mãn với chính quyền ngoại bang vẫn luôn âm ỉ trong lòng dân chúng. Do đó, nhà cầm quyền tại Giêrusalem sai một phái đoàn đến tra hỏi Gioan Tẩy Giả về chân tướng và vai trò của ông. Ông cho biết ông không phải là Đấng Kitô, là Êlia, hay là vị ngôn sứ. Ông chỉ là tiếng người hô trong hoang địa. Nói cách khác, ông chỉ một tên mõ làng kêu gọi dân chúng chuẩn bị tiếp đón Đấng Kitô.

Tuy vai trò của Gioan Tẩy Giả chỉ là dọn đường cho Đấng Thiên Sai, nhưng để làm công việc này một cách hữu hiệu, ông cần phải hội đủ một số điều kiện then chốt. Trước hết, ông phải nắm vững điều ông loan báo. Ông phải xác tín rằng việc ông làm có mục đích rõ rệt và chắc chắn có hiệu quả nơi người nghe. Điều đó đã thực sự xảy ra vì nhiều người đến nghe ông giảng và đón nhận phép rửa của ông. Hiệu quả của lời Gioan Tẩy Giả rao giảng còn biểu lộ qua việc phái đoàn tư tế và Lêvi đến phỏng vấn ông. Việc làm của Gioan đã chấn động Giêrusalem, nên nhà cầm quyền phải hành động.

Điều thứ hai là Gioan Tẩy Giả không thể có sự xác tín để rao giảng hùng hồn, nếu ông không suy nghĩ sâu xa và lâu dài về sứ điệp của ông. Chắc chắn ông đã nghiền ngẫm những tư tưởng của ông qua nhiều thời gian. Như thế, Gioan cũng có chiều hướng như Đức Mẹ, nghĩa là thói quen quan sát hiện tượng chung quanh và suy niệm trong lòng dưới ánh sáng đức tin.

Điều thứ ba là sự can đảm của Gioan Tẩy Giả. Ông dám nói thẳng. Như thế, ông khiến người nghe phải trực diện với tâm hồn của họ. Dân chúng phải giáp mặt với những khiếm khuyết, tật xấu của chính họ. Lời nói thẳng của ông là nghi thức sám hối giúp dân chúng xét mình để làm quyết định canh tân cuộc sống.

Những điều nêu trên là một số yếu tố trong vai trò tiền hô của Gioan Tẩy Giả. Ông đã chu toàn trách nhiệm và trở nên tấm gương cho ta. Như Gioan Tẩy Giả, mỗi người đều có chỗ đứng và vai trò trong chương trình cứu độ của Chúa. Sự hiện hữu của mỗi cá nhân đều có ý nghĩa và mục đích riêng, bởi vì Chúa không dựng nên ta một cách vô lý. Mỗi người đều có giá trị riêng biệt, không thể thay thế. Bởi vậy ta phải tự trọng về phẩm giá của mình và tôn trọng phẩm giá người khác.

Tuy hoàn cảnh mỗi người khác biệt, nhưng ai nấy đều được gọi để làm tiền hô như Gioan. Ta chu toàn vai trò đó trong hoàn cảnh của mình. Gioan rao giảng trong hoang địa, nhưng ta được gọi để rao giảng trong thành phố, trong gia đình, trong Cộng Đồng, ở các nhóm, tại sở làm, tại học đường hay ở những nơi khác. Dù ở nơi đâu, ta cũng phải có lòng xác tín về điều mình nói. Ta phải xác tín rằng đến với Chúa là điều quan trọng. Mỗi người phải luôn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Những chỗ lồi lõm, quanh co, khúc khuỷu trong cuộc sống phải được sửa sang cho ngay thẳng. Như Gioan Tẩy Giả, như Mẹ Maria, ta phải nghiền ngẫm về đức tin của mình, về lời Chúa, về giáo lý và những biến cố của cuộc sống.

Để chu toàn sứ mạng tiền hô như Gioan Tẩy Giả, ta cũng cần có can đảm. Khi chịu phép Thêm Sức, ta nhận lấy ân sủng Chúa Thánh Thần để làm chứng nhân. Một trong những ơn sủng quan trọng là ơn sức mạnh, tức là can đảm để lên tiếng cho lẽ phải và phát huy các giá trị của lời Chúa. Biết bao nhiêu người đã đổ máu ra vì đức tin, vì công lý để đem lại lợi ích cho tha nhân. Các thánh tử đạo Việt Nam đã can đảm làm chứng nhân đức tin. Gioan Tẩy Giả chết vì chân lý. Đó là những tấm gương sáng ngời để khích lệ và hướng dẫn ta can đảm làm chứng cho Chúa.

Trong khung cảnh chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, ta hãy nhìn lại con người của mình để từ đó sửa sang những quanh co, khúc khủy, tà vạy trong cuộc sống. Càng sống lâu, càng bôn ba nhiều, thì càng lắm bụi trần và cần được sửa sang, thanh luyện để đổi mới. Đó cũng là định luật của cuộc sống. Sống là thay đổi để thăng tiến. Không thay đổi là thụt lùi và đi dần vào cõi chết. Như một cơ thể liên tục thải loại các tế bào chết, ta cũng cần liên tục thải loại những gì không phù hợp với cuộc sống của một chứng nhân. Ta không thể làm người tiền hô nếu ta không xác tín. Ta không thể xác tín nếu ta không thay đổi chính mình. Do đó, ta cần thay đổi để xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa.

Vai trò chứng nhân đòi hỏi ta phải làm sao để cho gia đình của mình trở thành một hang đá cho Chúa ngự trị. Hình ảnh hang đá nói lên nhiều đức tính như khiêm nhường, phó thác, không ràng buộc bởi vật chất, đầy tràn yêu thương đầm ấm. Một gia đình như thế sẽ là món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa và xứng đáng dâng lên Chúa Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh sắp đến.