Một Cơ Hội Mới

Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả chấm dứt khi ông bị cầm tù. Từ lúc này Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng của Ngài. Ngài kêu gọi các môn đệ, vì đó là một phần quan trọng của hoạt động rao giảng.

Khi Chúa Giêsu kêu gọi Anrê Phêrô, Giacôbê và Gioan, các ông liền bỏ công việc đang làm và theo Chúa. Đây là thái độ mau chóng tiếp nhận lời mời. Chính thái độ này mở ra cho họ cơ hội mới. Cuộc đời của họ biến đổi từ đó. Họ không chỉ giới hạn vào việc đánh cá mưu sinh, nhưng được đưa lên làm những kẻ chiêu mộ tha nhân cho Nước Thiên Chúa.

Mỗi một cơ hội là một con đường dẫn vào một chân trời mới. Chỉ những ai đón nhận cơ hội mới có thể thay đổi đời sống, nới rộng tầm nhìn, phát triển khả năng để thăng tiến cuộc sống của chính mình và của tập thể. Các môn đệ của Chúa Giêsu đón lấy cơ hội mới. Họ trở thành môn đệ và sau này trở nên chứng nhân không phải chỉ ở một miền đất nhỏ hẹp như Do Thái nhưng là toàn thể thế giới. Họ không còn là người của ngành chài lưới. Họ không còn là công dân của Do Thái. Nhưng họ là những con người của thế giới và là công dân của Nước Trời. Tất cả những thay đổi này là kết quả của của thái độ mau chóng đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu.

Bài đọc một cũng như Tin Mừng Chúa Nhật này cho thấy lời tiên tri của Isaia đã ứng nghiệm nơi bản thân Chúa Giêsu. Vào thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên, vùng đất phía bắc thuộc hai chi tộc Dơvulun và Náptali bị quân đội Assyria của vua Tiglath-Pileser III (733 trước CN) xâm chiếm và đô hộ. Từ đó vùng đất này được coi là vùng đất của dân ngoại, tức là dân không biết Chúa và tình yêu của Ngài. (Richard Viladesau The Word in and out of Season: Homilies for the Sundays of Ordinary Time, Cycle A, tr. 21). Vì thế, họ bị coi là ngồi trong bóng tối. Nay họ được thấy Chúa Giêsu xuất hiện, thì đó chính là ánh sáng bừng lên trong cảnh tối tăm của họ. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng đó. Chính Ngài là ánh sáng của chân lý và tình yêu Thiên Chúa.

Tuy nhiên những kẻ đón nhận ánh sáng đầu tiên chính là các môn đệ tiên khởi khi họ mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Trong quá trình làm môn đệ Ngài họ đã thêm được nhiều kiến thức. Họ cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho họ. Họ đón nhận một cái nhìn mới, đó là nhìn sự việc qua lăng kính tình yêu. Điều này khác với giới Biệt Phái vì những người này chỉ biết tuân giữ lề luật và nhìn sự việc qua con mắt luật pháp. Mà luật pháp luôn có khuynh hướng lạnh lùng khô khan. Như thế, các môn đệ Chúa Giêsu được giải thoát khỏi sự eo hẹp của ngu dốt, thành kiến do lề luật và khuôn sáo xã hội để hiểu biết hơn và yêu mến nhiều hơn.

Chỉ một thái độ mau mắn đáp lại tiếng Chúa đã làm thay đổi cuộc đời của các môn đệ. Kinh nghiệm của các môn đệ cũng thường lập lại trong cuộc sống chúng ta vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Tiếng Chúa gọi chúng ta theo Ngài vẫn luôn vang vọng qua những dấu chỉ thời đại. Mỗi sự việc mới, mỗi hoàn cảnh mới đều là một cơ hội mới để chúng ta theo Chúa.

Trong Cộng Đồng chúng ta, chương trình gói bánh chưng là một thí dụ điển hình về cơ hội Chúa kêu gọi chúng ta. Trong mức độ cụ thể, những người có hoàn cảnh để dấn thân vào cơ hội này thì chắc chắn sẽ có những điều phong phú trong cuộc sống. Đây là cơ hội để gặp gỡ nhau từ đó tình thân được xây dựng, duy trì và phát triển. Đây cũng là cơ hội để thực thi lòng bác ái và tinh thần phục vụ. Bên cạnh những điều này, người dấn thân vào chương trình này cũng học hỏi nhiều hơn qua việc chuyện trò. Kiến thức, kinh nghiệm và sự khôn ngoan của từng cá nhân được tăng cường thêm bởi sự khôn ngoan của người khác trong cùng một nhóm.

Thí dụ điển hình trên đây cũng giúp chúng ta suy nghĩ về nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Có một điều chắc chắn là bất cứ hoàn cảnh nào cũng có cơ hội để chúng ta dấn thân làm việc lành. Bất cứ cơ hội nào cũng là lúc để chúng ta xác định lại lòng quyết tâm theo Chúa. Bất cứ biến cố nào cũng là dịp để chúng ta vươn lên khỏi con người cũ để mặc lấy con người mới trên con đường theo Chúa. Vì lý do đó mà ngay cả lúc chúng ta đau khổ hay khi chúng ta thất bại, chúng ta vẫn có cơ hội để thăng tiến bản thân. Thật ra, đau khổ hay thất bại chính là những lần sinh nở để chúng ta hoá thân làm con người mới trong khung trời mới. Có một điều quan trọng là sự mau mắn đáp lại và tinh thần xả kỷ dám bỏ lại đằng sau những gì quan trọng để dấn thân cho một điều cao cả. Các môn đệ của Chúa đã bỏ thuyền mà theo Chúa. Và họ đã trở nên chứng nhân Nước Trời.

Hôm nay, lời Chúa cũng giúp chúng ta nhìn vào đời sống của mình. Mọi hoàn cảnh lớn hay nhỏ đều là những cơ hội để chúng ta theo Chúa. Mọi biến cố đều là cơ hội để ta sinh hoa kết cho quả cho đời sống riêng và cho tha nhân. Xin cho ta có thái độ tích cực và mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi trong hoàn cảnh sống như những môn đệ đầu tiên của Ngài.