Noi Gương Tiền Nhân

Chúa Nhật 33 Thường Niên
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Anh chị em thân mến,

Ngày hôm nay được dành riêng để mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đây là dịp để ta nối kết với tiền nhân trong giòng giống đức tin và đồng thời tiếp tục chí hướng các ngài trong cuộc sống của ta.

Ngày 19/ 6/ 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Biến cố này nhắc nhở ta nhiều điều. Thứ nhất, các vị tử đạo cho thấy đức tin quan trọng hơn cả mạng sống mình. Đức tin là mối liên hệ yêu thương giữa ta và Thiên Chúa. Để gìn giữ mối liên hệ đó, người tín hữu phải can đảm vượt qua mọi cám dỗ, kể cả cám dỗ sợ chết. Sở dĩ các vị tử đạo không sợ chết, vì các ngài xác tín rằng sự sống trường sinh quan trọng hơn cuộc sống tạm bợ ở trần gian. Sự chết trần gian không ghê gớm bằng chết đời đời, tức là vĩnh viễn tách lìa khỏi Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc tuyệt đối.

Thứ hai, các vị tử đạo cho thấy họ nên giống Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh của họ. Ngài chính là vị tử đạo đầu tiên và mẫu mực cho các môn đệ của Ngài. Ngài chết vì đạo. Ngài chết vì một lối sống. Đó là lối sống yêu thương đối với Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu đã rao giảng đạo yêu thương. Ngài sống đạo yêu thương. Ngài chết cho đạo yêu thương. Trong chiều hướng đó, các vị tử đạo cũng chết cho đạo yêu thương. Họ trung thành với Chúa đến cùng. Trong việc tử đạo như thế, họ mặc lấy Chúa Kitô đến mức tận cùng.

Thứ ba, các vị tử đạo không phải chỉ là một nhóm người được chọn riêng để minh chứng đức tin bằng việc đổ máu. Nhưng họ được kêu gọi từ những hoàn cảnh khác nhau, tầng lớp xã hội khác nhau. Điều đó cho thấy, ở bất cứ hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Kitô cũng có thể làm chứng cho đức tin của mình. Tiếng gọi của Chúa không bị hạn định vào một nơi, một thời hay một nhóm. Ngược lại Ngài kêu gọi mọi người xuyên qua thời gian, không gian và văn hóa để sống theo đường lối Ngài với hết cả tâm hồn. Các vị tử đạo yêu mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của họ. Họ mến Chúa với cả con người. Họ không làm tôi hai chủ, nhưng chỉ chọn Chúa là Đấng Chủ Tể cho cuộc đời của họ. Cho nên, cuộc tử đạo của họ là dấu chứng hùng hồn cho lòng trung thành đó.

Mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam khích lệ tín hữu minh chứng đức tin. Có nhiều cách để thực hiện điều này. Các thánh tử đạo đã đổ máu để làm chứng. Trong môi trường sống của ta, ta không cần phải đổ máu, nhưng việc trung thành sống đức tin hằng ngày cũng đòi hỏi kiên trì và can đảm không kém. Ta được mời gọi để vượt qua những thử thách thường xuyên. Có một điều thường cản trở lòng trung thành đối với đường lối Chúa, đó là sợ hãi. Ta sợ hãi đủ thứ, sợ chết, sợ thiếu thốn, sợ mất mặt, sợ thất bại, sợ cô đơn… Những thứ sợ này xuất hiện dưới nhiều hình thức khiến ta làm trái ý Chúa và sa vào tội lỗi.

Để có thể vượt qua những thử thách nêu trên, ta cần có lòng phó thác sâu xa vào sự quan phòng của Chúa. Chúa là tình yêu, là Cha nhân từ. Như thế, Ngài không bao giờ bỏ rơi ta. Với cảm nghiệm Chúa hiện diện và đồng hành với ta trong cuộc sống, chắc chắn ta sẽ mạnh dạn để đối diện với mọi hoàn cảnh, mọi trách nhiệm trong tay. Các thánh tử đạo chắc chắn phải có lòng phó thác vào Chúa, thì các ngài mới có thể hiên ngang bước ra pháp trường.

Các thánh tử đạo nêu gương sáng để khích lệ ta sống đức tin. Đến lượt ta, ta cũng nêu gương sáng để người khác cũng được sống theo đường lối Chúa. Không ai có thể sống đức tin một mình. Mỗi người tín hữu luôn nhờ vào sự khích lệ đến từ đức tin của những người chung quanh. Vì thế, khi ta sống đức tin của mình, ta cũng mở đường cho người khác bước theo.

Trong khung cảnh xã hội ngày nay, lễ các thánh tử đạo nêu bật hai điều quan trọng. Thứ nhất, con người chỉ có thể đạt đến những trả lời sâu thẳm của lòng mình khi đến với Chúa mà thôi. Cho dù khoa học có tiến bộ thế nào chăng nữa, thì một số câu hỏi cốt yếu về cuộc sống vẫn ngoài tầm tay của khoa học. Tại sao có sự sống? Tại sao có khả năng yêu thương và đón nhận yêu thương? Tại sao có những quy luật điều hòa vũ trụ? Chết rồi, con người đi đâu?... Cho nên, đức tin là điều quan trọng để trả lời cho những vấn nạn sâu xa đó.

Điều thứ hai, sự hy sinh mạng sống của các thánh tử đạo vì lòng mến Chúa cũng nhắc nhở ta vượt qua những lôi kéo của cá nhân chủ nghĩa để hướng về Chúa và tha nhân. Vì được tạo dựng để sống thành xã hội, nên con người không thể sống trọn vẹn nếu chỉ co cụm trong chính mình. Chỉ khi nào ta mở rộng con tim đến với Chúa và tha nhân, thì ta mới cảm nhận sâu xa ý nghĩa của cuộc sống. Ta mới có hạnh phúc sâu xa và lâu dài.

Hôm nay, ta xin cho mình biết noi gương các thánh tử đạo để kiên trì trong đức tin. Như thế, ta xứng đáng là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam và là môn đệ trung kiên của Chúa Kitô.