Tâm Hồn Bình An

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ lần đầu tiên sau khi Người sống lại từ cõi chết. Sau khi Đức Giêsu bị giết chết, các môn đệ Người rất sợ hãi. Các môn đệ sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với các ông. Rất có thể những người đã giết Đức Giêsu cũng sẽ tìm giết các ông. Vì thế, các ông đã về nhà và đóng kín cửa lại để trốn tránh.

Đang khi các ông ở trong phòng đóng kín cửa, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các ông. Trong lần hiện ra đầu tiên này, vì biết các môn đệ đang sợ hãi, tâm hồn đang dao động, nên Đức Giêsu đã chúc các ông: “Bình an cho anh em!” (Ga 20:19). Đức Giêsu biết các ông cần có ‘bình an’ trong tâm hồn để có thể nhận ra Người, nên Người đã ban cho các ông sự bình an cần thiết đó. Ngay sau lời chúc bình an của Đức Giêsu phục sinh, tất cả những người có mặt nơi các môn đệ đang tụ họp ngày hôm ấy đã có thể nhận ra và tin vào Người. Tuy nhiên, có một người trong nhóm các môn đệ tên là Tôma đã không có mặt ở đó ngày hôm ấy, nên ông đã không nhận được sự bình an trong tâm hồn. Do đó, khi các môn đệ nói cho ông biết về việc Đức Giêsu đã sống lại, ông đã không thể tin được. Điều này đã tạo ra sự mâu thuẫn trong nhóm các môn đệ.

Lý do nào mà ông Tôma đã không có mặt tại nhà khi Đức Giêsu hiện ra lần thứ nhất thì không thấy Tin Mừng nói đến. Nhưng có một điều ta có thể thấy rõ ràng là vì vắng mặt nên ông Tôma đã không nhận được lời chúc ‘bình an’ của Đức Giêsu. Vì thiếu bình an trong tâm hồn, tâm hồn vẫn còn bị dao động bởi cái chết của Đức Giêsu, nên ông Tôma đã không thể tin được điều tai mình vừa nghe về việc Đức Giêsu đã sống lại. Như thế ta có thể hiểu, sự vắng mặt của ông Tôma khi Đức Kitô hiện ra lần đầu đã là nguyên nhân Người phải hiện ra lần thứ hai để trao ban ‘bình an’ cho ông.

Vì thế, tám ngày sau, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ lần thứ hai. Cũng như lần thứ nhất, khi hiện ra với các môn đệ lần này, lời đầu tiên của Đức Giêsu vẫn là lời chúc “Bình an cho anh em” (Ga 20:26). Ngay sau khi nhận được sự bình an trong tâm hồn do chính Đức Giêsu phục sinh ban tặng, ông Tôma đã có thể lớn tiếng xác định niềm tin. Giờ đây, ông Tôma cũng tin vào Đức Giêsu phục sinh như các môn đệ khác đã tin. Sự bình an trong tâm hồn đã nối kết ông với với các môn đệ khác. Như thế, ta có thể hiểu sự bình an trong tâm hồn cũng còn là hạt giống của sự hiệp nhất.

Hiểu như thế, ta thấy điều kiện để nhận ra Đức Giêsu phục sinh là phải có ‘bình an’ trong tâm hồn. Điều này có thể dùng để giải thích việc Đức Giêsu sai các môn đệ và thổi hơi ban cho các ông quyền tha tội. Vì tội lỗi luôn làm cho tâm hồn con người bất an, dễ gây bất bình. Nhờ quyền được tha tội, các môn đệ đã có thể giúp mọi người tìm lại được sự bình an trong tâm hồn và tạo sự hiệp nhất giữa mọi người.

Sự bình an và hiệp nhất này được nhận thấy cách tỏ tường qua bài đọc một. Bài đọc này nói về đời sống hiệp nhất của cộng đồng tín hữu tiên khởi. Nhờ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, họ luôn hiệp thông với nhau. Cả cộng đoàn đều sống đơn sơ vui vẻ và hợp nhất với nhau. Đây là dấu chỉ đời sống của những tâm hồn bình an. Vì thế họ được toàn dân thương mến.

Chúa Nhật hôm nay chúng ta kính “Lòng Thương Xót Chúa”. Lòng thương xót Chúa được thể hiện qua sự chết của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chết để chiến thắng tội lỗi. Để chiến thắng tội lỗi, Đức Giêsu đã khiêm nhường hy sinh chịu chết. Chúng ta cũng được mời gọi khiêm nhường hy sinh như Đức Giêsu để chiến thắng tội lỗi. Muốn chiến thắng tội lỗi, ta cần biết khiêm nhường hy sinh. Trong cuộc sống ta có rất nhiều cơ hội để sống khiêm nhường hy sinh. Ta có thể khiêm nhường hy sinh phục vụ. Ta có thể khiêm nhường hy sinh chịu bị hiểu lầm. Ta có thể khiêm nhường hy sinh tha thứ cho những người xúc phạm đến ta. Có một hành động khiêm nhường hy sinh rất cao cả ta có thể làm để chiến thắng tội lỗi đó là siêng năng tìm kiếm sự tha thứ qua bí tích giải tội. Mỗi lần ta xưng tội là mỗi lần ta khiêm nhường hy sinh tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, và mưu sự hiệp nhất với mọi người. Vì yêu thương con người, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta bí tích giải tội. Nhờ bí tích này con người có thể chiến thắng tội lỗi. Nhờ bí tích này con người có thể hòa giải với Chúa và hiệp nhất với những người sống chung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức sự quan trọng của việc có bình an trong tâm hồn. Vì sự bình an này giúp chúng con có thêm lòng tin vào Chúa. Điều này cũng chính là hạt giống của sự hiệp nhất. Xin giúp chúng con luôn biết hiệp nhất với nhau để có thể loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.