Sẵn Sàng Đón Chúa

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai mùa Vọng hàng năm luôn nói về thánh Gioan Tẩy Giả. Ông là người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Từ hoang địa, ông rao giảng “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Đây là lời mời gọi ta sám hối để sẵn sàng đón Chúa. Đây cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta rao giảng Tin Mừng giúp mọi người nhận biết Chúa

Lời mời gọi sám hối của thánh Gioan vẫn có giá trị với mỗi người chúng ta hôm nay. Thật vậy, chúng ta là những người đang mong chờ Chúa đến. Từng giờ từng phút trong đời sống, chúng ta được mời gọi sám hối để sẵn sàng đón Chúa. Mùa Vọng mời gọi ta sám hối để chuẩn bị đón Chúa đến trong ngày Lễ Giáng Sinh. Đó cũng là lời mời gọi ta sám hối để sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban qua các Bí Tích. Đây cũng là cơ hội để ta sám hối sẵn sàng đón Chúa đến lần thứ hai.

Suy nghĩ về việc đón Chúa đến lần thứ hai, loài người đã chờ đợi hơn hai ngàn năm nhưng Thiên Chúa vẫn chưa trở lại. Theo bài đọc hai, ngay từ thời các thánh tông đồ, có những kẻ cho rằng Thiên Chúa đã chậm trễ trong việc này. Về điểm này, thánh Phê-rô tông đồ dạy: Kỳ thực, Thiên Chúa không chậm trễ, nhưng vì không muốn cho ai phải diệt vong nên Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi loài người sám hối.

Thánh Phê-rô quả quyết: “Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm”. Không ai có thể biết trước được. Vì thế chúng ta không được phép thờ ơ hay chán nản trong lúc chờ đợi ngày Người đến. Bởi vì Thiên Chúa đã và đang kiên nhẫn chờ đợi loài người sám hối. Lẽ nào chúng ta không thể kiên nhẫn chờ đợi ngày Người ngự đến trong vinh quang.

Qua đó, thánh Phê-rô khuyên nhủ mọi người, trong khi chờ đợi ngày của Chúa, cố gắng sống đạo đức và thánh thiện để Người ‘thấy’ đời sống chúng ta luôn tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Theo thánh Phê-rô, đây là phương thế làm cho ngày đó mau đến. Bởi vì Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi loài người sám hối trước khi Người đến.

Như thế, để có một đời sống tinh tuyền, không chi đáng trách, và sống bình an theo lời thánh Phê-rô dạy, ta cần có một đời sống đạo đức và thánh thiện. Sống đạo đức và thánh thiện là sống thật thà, không lươn lẹo. Đó là sống hòa hợp với mọi người, không nghi ngờ và không xét đoán. Sống đạo đức và thánh thiện là sống khiêm nhường, không tự đưa mình lên để hạ thấp người khác. Đó là sống bác ái, luôn có lòng yêu thương tha nhân và không bao giờ có ý muốn làm hại ai. Sống được như thế, nhất định tâm hồn ta sẽ có bình an. Làm được như thế, ta sẽ xứng đáng được đón Chúa đến lần thứ hai.

Chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến lần thứ hai. Nhưng vì không muốn cho ai phải diệt vong, nên Người vẫn đang chờ đợi loài người sám hối. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đã nhận biết Thiên Chúa. Vì vậy, lời mời gọi rao giảng Tin Mừng của thánh Gioan vẫn có giá trị với mỗi người chúng ta hôm nay. Bổn phận chúng ta là phải đem Chúa đến cho mọi người. Hy vọng họ cũng có thể được nghe tiếng Chúa mời gọi mà sám hối. Hành xử như thế là ta đã góp phần vào việc dọn đường Chúa đến lần thứ hai.

Lời mời gọi rao giảng Tin Mừng vẫn luôn thôi thúc ta sống làm chứng nhân cho Chúa. Muốn đem Chúa đến cho mọi người, trước hết ta cần biết rao giảng về Thiên Chúa cách chân thành. Rao giảng cách chân thành là lời nói phải đi đôi với việc làm. Khi rao giảng về Thiên Chúa, ta cần phải có lòng tin vào Thiên Chúa một cách cụ thể. Ta không thể sống và làm những điều sai trái, ngược với lòng tin của mình.

Để có thể rao giảng sám hối thì chính ta phải sám hối trước. Nếu không sám hối, lời rao giảng của ta khó có giá trị trước mặt mọi người. Sám hối có nghĩa là thay đổi con người để trở nên tốt hơn. Muốn làm được như thế, ta cần có thời giờ nhìn lại con người mình để nhận ra những lỗi lầm mà thay đổi.

Muốn rao giảng sám hối, ta phải có lòng khiêm nhường như thánh Gioan. Khi rao giảng sám hối, ta mời gọi mọi người trở về với Chúa chứ không phải về với ta. Vì thế ta phải khiêm nhường, ta phải nhỏ bé lại để Chúa được trở lên lớn hơn. Chúa phải là mục đích để ta rao giảng chứ không phải bản thân ta.

Khi chọn cuộc sống khiêm nhường, ta sẽ trở nên có vẻ như dị hợm trước mắt nhiều người. Có thể sẽ có nhiều người cho rằng ta giả hình và nghi ngờ ta. Nhưng ta phải quảng đại, không chấp nhất những lời dèm pha. Sự quảng đại và lòng chân thành của ta chắc chắn sẽ cảm hóa được những người sống chung quanh, như thánh Gioan đã cảm hóa được nhiều người.

Lạy Chúa, thánh Gioan đã sống làm nhịp cầu nối kết Thiên Chúa với loài người. Xin dạy con luôn biết sống đạo đức và thánh thiện, dọn đường Chúa đến trong tâm hồn con và đến với những người anh chị em của con.