Phải Giới Thiệu Người

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày hình ảnh ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu cho những người hiện diện. Theo đoạn Tin Mừng, khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Gn 1:29). Theo lời ông Gioan: ông đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai ông đi làm phép rửa trong nước đã nói cho ông biết về Người. Vì thế, hôm nay trước mặt dân chúng ông “chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Gn 1: 34).

Có một điểm ta cần làm sáng tỏ khi nghe ông Gioan nói: ông đã không biết Người. Trên thực tế, ông Gioan biết Đức Giêsu, vì ông và Người có họ hàng với nhau. Mẹ ông Gioan là bà Elizabeth có họ với Đức Mẹ Maria là người đã sinh ra Đức Giêsu. (Lc 1:36). Tuy nhiên, việc Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn thì ông không biết, cho đến khi ông được ‘Đấng sai ông đi làm phép rửa trong nước mặc khải cho’. (Gn 1:33).

Sau khi được Thiên Chúa giới thiệu cho biết Đức Giêsu là ai, ông Gioan hiểu nhiệm vụ mình là phải giới thiệu Người cho những người khác. Vì thế, vừa thấy Đức Giêsu là ông giới thiệu ngay. Về điểm này, ta thấy là ông Gioan rất khiêm nhường khi giới thiệu Đức Giêsu. Ông nói: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Gn 1:30). Ông Gioan tự công nhận Đức Giêsu là Đấng trổi vượt hơn ông. Về điểm này ta có thể nói, ông Gioan đã biết hy sinh chính con người mình để hình ảnh Đức Giêsu được nổi bật lên.

Bên cạnh đó, khi giới thiệu Đức Giêsu, ông Gioan khẳng định Người là Đấng trổi vượt hơn ông. Nói như thế, ông Gioan đã lấy chính uy tín của mình mà bảo đảm cho lời giới thiệu của ông. Về điều này, ta cần biết là khi giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, ông Gioan đang được đám đông tin theo. Tuy nhiên, ông không lợi dụng cơ hội để kêu gọi dân chúng theo ông. Ngược lại, ông đã giới thiệu Đức Giêsu cho họ. Như thế ta thấy, chắc hẳn ông phải biết rất rõ về Đức Giêsu nên mới làm như thế.

Là những người đã được biết Đức Giêsu, bổn phận chúng ta là phải giới thiệu Người cho những người chưa biết. Có nhiều cách để giới thiệu Đức Giêsu. Ta có thể dùng lời nói để giới thiệu Người. Ta có thể dùng việc làm để giới thiệu Người. Cho dù ta dùng cách nào để giới thiệu Đức Giêsu, ta cùng cần học nơi ông Gioan. Có hai điểm nổi bật ta cần chú ý: ông Gioan biết rõ người ông muốn giới thiệu và rất khiêm nhường trong khi giới thiệu.

Để bắt đầu giới thiệu Đức Giêsu, ta có thể giới thiệu Người với những người sống gần ta nhất. Những người sống gần ta nhất chính là con cái ta. Cha mẹ có thể giới thiệu Đức Giêsu cho con cái bằng cách giúp con cái đọc và tìm hiểu Kinh Thánh. Ta có thể nói cho con cái biết về Đức Giêsu theo những hiểu biết hạn hẹp của ta. Ta có thể giới thiệu Đức Giêsu cho con cái bằng cách tạo cơ hội để chúng được tham dự những sinh hoạt phụng tự của Hội Thánh. Ta cũng có thể giới thiệu Đức Giêsu cho con cái bằng cách nâng đỡ để chúng có thể tham gia sinh hoạt của các hội đoàn. Tất cả những sinh hoạt này đều là những cơ hội để con cái chúng ta biết Đức Giêsu. Tương tự như thế, ta cũng có thể dùng những phương pháp này mà giới thiệu Đức Giêsu với mọi người.

Tất cả những điều nêu trên đều có thể giúp ta giới thiệu Đức Giêsu với mọi người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tạo cơ hội để con cái, và những người ta muốn giới thiệu Đức Giêsu, có dịp tham dự những sinh hoạt phụng tự của Hội Thánh. Vì những điều mỗi cá nhân biết về Đức Giêsu thì có giới hạn. Trong khi sinh hoạt phụng tự của Hội Thánh bao trùm tất cả những sự hiểu biết về Đức Giêsu. Chính khi tham dự những sinh hoạt phụng tự này, những hiểu biết về Đức Giêsu của Hội Thánh sẽ thấm nhập tâm hồn ta, và sẽ trở thành lối sống của ta. Điều này sẽ giúp ta nhận ra chân dung Đức Giêsu cách rõ ràng hơn.

Như đã nói, ta cũng có thể giới thiệu chân dung Đức Giêsu cho những người sống chung quanh bằng chính cuộc sống của ta. Đức Giêsu không còn sống giữa chúng ta trong thân phận con người. Thế nên ta khó có thể trực tiếp giới thiệu Người cho những người đang sống chung quanh. Ta chỉ có thể giới thiệu các môn đệ Đức Giêsu, vì người môn đệ đích thực chính là hình ảnh của Người. Để có thể giới thiệu hình ảnh trung thực về khuôn mặt Đức Giêsu, ta cần lắng nghe lời Người truyền dạy các môn đệ. Đức Giêsu dạy: “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gn 13:35).

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết dùng lời nói và gương lành để giới thiệu Đức Giêsu với mọi người.