Đối Diện Với Chính Mình

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em thân mến,

Trước khi khởi đầu công việc rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện trong bốn mươi ngày. Đó là lúc Ngài đối diện với chính mình Ngài để xác định chân tướng và con đường tương lai của Ngài.

Tin Mừng mô tả cuộc tĩnh tâm của Ngài trong hoang địa như một trận chiến giữa thiện và ác. Sự giằng co của Ngài với những cám dỗ nói lên thân phận con người. Ba cám dỗ được mô tả trong Tin Mừng là cám dỗ về vật chất, về danh vọng và quyền lực.

Trong cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu bị thôi thúc là biến đá thành bánh mà ăn. Đây là cám dỗ thường tại nơi con người. Từ xưa đến nay, của cải vật chất và các tiện nghi trần thế vẫn luôn là một hấp lực mãnh liệt đối với con người. Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Ai cũng muốn sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Vì thế, mà rất nhiều lần và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, người ta đã lạm dụng chức vụ, quan hệ tình cảm để tìm kiếm lợi lộc vật chất. Từ đó đủ thứ vấn đề và tội lỗi nảy sinh.

Cám dỗ thứ hai là Chúa Giêsu bị dụ dỗ để ỷ lại vào thân phận Con Thiên Chúa của mình để giật nổi, tạo vinh quang phù du cho mình. Đây là thứ cám dỗ cũng triền miên như cám dỗ về của cải vật chất. Con người luôn có một thứ ham muốn gọi là thị dục huyễn ngã. Đây là ham muốn được người ta để ý, tán dương, chúc tụng. Ai cũng có khuynh hướng trở thành tâm điểm để mọi người chú ý. Người nào cũng thích được chói sáng như mặt trời. Vì sự ham thích danh vọng như thế, nên người ta dễ sa vào các tính xấu như ganh tỵ, cố chấp, lừa lọc… để tìm kiếm và duy trì danh tiếng của mình.

Loại cám dỗ thứ ba là tham vọng quyền lực. Tham vọng này cũng mãnh liệt không kém. Đây là cám dỗ muốn thống trị, đứng trên kẻ khác. Cơ bản của cám dỗ này là lòng kiêu ngạo. Ai cũng muốn người khác phải theo ý mình. Người nào cũng muốn phương thức hành động của mình phải được chấp nhận và noi theo. Nói cách nôm na, đây là chứng bệnh lãnh tụ mà thỉnh thoảng ta được nghe nhắc tới. Người bị cám dỗ này luôn muốn làm cha thiên hạ. Chính vì thế mới có chuyện kéo bè kết đảng, kèn cựa lẫn nhau làm cho một tập thể xảy ra rối loạn.

Để đối lại với những cám dỗ nêu trên, Chúa Giêsu đã phản bác lời cám dỗ của ma quỷ bằng những câu Kinh Thánh. Đối với cám dỗ về vật chất, Chúa nói: “ Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Như thế, lời Chúa là thức ăn cần thiết cho cuộc sống, nhằm mục đích hướng dẫn con người đi cho đúng đường lối, xứng với tư cách con người và con cái Thiên Chúa.

Đánh vào cám dỗ thứ hai, Chúa Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Dù biết rằng Chúa luôn phù trợ ta, ta cũng không được quyền thử thách Thiên Chúa, đặt điều kiện với Ngài. Điều quan trọng là phải có thái độ phó thác vào Chúa. Thái độ của ta phải luôn là một thái độ tôn vinh Chúa và làm rạng Danh Ngài. Chính Chúa Giêsu đã dạy điều này trong kinh Lạy Cha:… Nguyện Danh Cha cả sáng. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…” Việc tôn vinh Thiên Chúa sẽ đem lại lợi ích cho con người, vì khi làm như thế, con người sẽ khiêm nhường. Họ sẽ lắng nghe lời Chúa. Họ sẽ thực hiện ý Ngài. Mà ý Chúa chính là thực hiện công bình bác ái đối với mọi người, ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Về cám dỗ thứ ba, Chúa Giêsu nói: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi.” Chỉ có Chúa mới là chủ tể vạn vật. Chỉ có Ngài mới toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ. Mọi sự ở đời này đều là ân huệ của Ngài. Do đó, uy quyền của những người có chức vụ trong xã hội cũng do Chúa. Vì lý do đó, họ phải hành xử hợp tình hợp lý. Chức vụ không phải để thống trị, áp đặt ý kiến hay đường lối riêng tư nhằm tạo ích lợi cá nhân. Ngược lại, chức vụ nhằm phục vụ tập thể, xây dựng công ích, để mọi người trong tập thể cùng được hưởng dùng.

Chúa Giêsu đã vượt thắng ba cám dỗ đó và làm khuôn mẫu cho ta noi theo. Trong Mùa Chay thánh này, mỗi người tín hữu đều được kêu gọi để lướt thắng cám dỗ như Chúa Giêsu đã làm. Ba lời đáp trả của Chúa Giêsu là ba tư tưởng chỉ đạo cho chính Ngài khi còn tại thế. Đó cũng là ba tư tưởng chỉ đạo cho ta.

Mùa chay mời gọi ta sám hối, tức là quay ngược lại để đối diện với chính mình. Mục đích là để biết mình là ai, mình đang làm gì và mình sẽ đi đâu. Dĩ nhiên người tín hữu cũng biết rằng mình chính là con cái Chúa, được gọi để sống theo ý Chúa và đang trên đường về với Chúa. Do đó, mỗi người tín hữu hãy cầu xin cho mình được quyết tâm vượt qua cám dỗ để sống đúng ơn gọi Kitô hữu của mình. Cầu nguyện thôi chưa đủ, ta cần biến lời cầu nguyện của mình thành hành động mới được. Có như thế thì cuộc sống mới thăng tiến và đức tin mới được duy trì và phát triển, vì như thánh Giacôbê Tông đồ nói: “ Đức tin không việc làm là đức tin chết”.