Mầu Nhiệm Nước Trời

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục dùng dụ ngôn để giảng dạy. Chủ đề của các dụ ngôn là Nước Trời.

Với dụ ngôn thứ nhất về lúa và cỏ lùng trong ruộng, Chúa Giêsu cho thấy Nước Trời hiện diện song song với sự dữ. Ngay cả trong mỗi người cũng là một pha trộn giữ thiện và ác. Chúa không vội vã thanh lọc, bởi vì Chúa muốn cho con người có cơ hội cải tà qui chánh. Thật vậy, tất cả đều là con cái Chúa. Chúa là tình yêu, nên Chúa kiên nhẫn và luôn tạo cơ hội cho con cái Ngài trở về.

Mặc dù Chúa kiên nhẫn, mặc dù Chúa tạo cơ hội cho kẻ tội lỗi, nhưng thời gian và cơ hội không kéo dài mãi cho đến muôn đời. Thời hạn sẽ đến. Đó là lúc mà dụ ngôn gọi là mùa gặt. Thợ gặt là thiên sứ sẽ tách lúa ra khỏi cỏ lùng. Lúa thu vào kho lẫm còn cỏ lùng thì đốt đi. Lúa là người lành và sự thiện, còn cỏ lùng là kẻ dữ và sự ác. Sự phân tách như thế chính là lúc phán xét vào ngày tận thế. Đó là thời hạn lâu dài. Còn thời hạn ngắn ngủi tức là sự chết của mỗi người. Ta không biết mình chấm dứt cuộc sống lúc nào, nên việc sám hối luôn luôn là vấn đề cấp bách. Chần chờ không phải là thượng sách, không phải là thái độ tốt.

Dụ ngôn này cho thấy lòng nhân từ của Chúa đối với ta. Ta hãy quyết tâm trở về với Chúa. Trong lòng ta, sự dữ và sự thiện lẫn lộn. Ý hướng ngay lành cùng hiện diện với những tư tưởng gian tà. Do đó, sự sám hối của ta phải khởi đầu bằng sự phân tách thiện ác trong tâm trí và loại bỏ tư tưởng gian tà. Đây là một nỗ lực không ngừng, bởi vì tâm trí ta luôn mở cửa để đón nhận liên tục các thứ tư tưởng tốt xấu từ xã hội bên ngoài. Sám hối là liên tục gạn lọc để tâm hồn được trong sáng và hành động được công chính.

Còn hai dụ ngôn hạt cải và nhúm men nói lên sức mạnh âm ỉ của Nước Trời. Tuy khởi đầu nhỏ bé như hạt cải nhưng sự phát triển của Nước Trời thật phi thường. Nước Trời còn âm thầm như men bỏ vào bột nhưng làm biến đổi xã hội chung quanh hướng về sự thiện. Ta hãy nhìn vào số người tin theo Đức Giêsu thì thấy được điều dụ ngôn nói đến. Khởi đầu chỉ có một nhóm nhỏ môn đệ, nhưng hiện nay Tin Mừng của Chúa đã được hơn một tỷ người đón nhận. Ta cũng hãy nghiệm xem sức mạnh của Nước Trời tuy âm thầm nhưng phát triển mãnh liệt. Mỗi khi có thiên tai, số người dấn thân đóng góp cứu trợ nạn nhân rất nhiều. Từ những điều này, ta hãy xác tín vào quyền năng của Chúa và sức mạnh của sự thiện đang tiếp tục làm thay đổi thế giới.

Từ ngữ “Nước Trời” rất rộng rãi, khó xác định nội dung. Chính Chúa Giêsu không nói rõ Nước Trời là gì. Ngài chỉ dùng các dụ ngôn khác nhau để mô tả về Nước Trời mà thôi. Tuy nhiên, ta có thể nói, Nước Trời chính là Thiên Chúa và tất cả mọi điều tốt lành có sức đáp ứng khát vọng sâu xa của con người và đem lại hạnh phúc lâu dài.

Thực ra Nước Trời chính là quan hệ yêu thương giữa ta với Chúa. Quan hệ này phải được bồi đắp không ngừng bằng hành động tốt lành của ta. Xã hội là một mạng lưới gồm những quan hệ đa dạng giữa người với người. Sự hiện diện và lối sống của ta luôn tạo ảnh hưởng lên xã hội cũng như ta cũng không ngừng chịu ảnh hưởng từ xã hội. Vì thế, mỗi việc lành mỗi lời nói tốt của ta luôn tạo một ảnh hưởng tốt lên xã hội. Không có điều gì tốt mà không phát sinh hiệu quả thánh thiện.

Mỗi người Công Giáo có nhiệm vụ xây dựng Nước Trời về hai phương diện. Phương diện đầu tiên là xây dựng Nước Trời ngay trong bản thân mình. Đây là một trách nhiệm thăng tiến bản thân theo đường hướng Tin Mừng. Ta làm việc này bằng nhiều cách. Thứ nhất, ta thu nhận những điều tốt lành vào tâm trí mình và nuôi dưỡng những tư tưởng đó, để những tư tưởng tốt lành càng ngày càng giúp ta hành động tốt. Thứ hai, ta quyết tâm làm mọi việc tốt, dù là việc rất nhỏ. Ta làm với hết lòng mình, với trọn trách nhiệm. Thứ ba, ta hãy thường xuyên nói về điều tốt. Khi suy tưởng, thực hiện và nói những điều tốt như thế, ta tu thân, và ta hướng toàn bộ con người và đời sống mình về khung trời thiện hảo.

Phương diện thứ hai là xây dựng Nước Trời trong xã hội. Phương diện này bao gồm những công việc của phương diện thứ nhất và gồm thêm những công việc hướng ra bên ngoài xã hội. Thí dụ: đóng góp tiền bạc cứu trợ nạn nhân thiên tai, dấn thân giúp người đau yếu, nâng đỡ tang gia… Hai phương diện xây dựng Nước Trời trong bản thân và ngoài xã hội luôn đi đôi với nhau như hai mặt của một đồng tiền.

Khi xây dựng Nước Trời như thế, ta biến lời kinh Lạy Cha thành hiện thực cụ thể. Trong kinh này, ta đọc: “…Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…” Xây dựng Nước Trời theo hai phương diện nói trên tức là làm cho Nước Chúa cai trị được đến trong cuộc sống mỗi người và sinh hoạt của thế giới. Đó là làm cho ý Chúa được thực hiện dưới đất cũng như các thiên thần các thánh hằng luôn thực thi ý Chúa trên Thiên Đàng.