Vun Xới Lời Chúa

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Lời Chúa hôm nay xoay quanh dụ ngôn người gieo giống. Hình ảnh sống động này cảnh giác ta và mời gọi ta tích cực đón nhận lời Chúa để lời Ngài phát sinh hiệu quả cho ta.

Qua Giáo Hội, Chúa Giêsu vẫn thường xuyên gieo vãi hạt giống lời ngài cho thế giới. Mục đích của lời Chúa là dẫn người đón nhận đến sự sống của Thiên Chúa.

Tự bản chất, lời Chúa luôn mang tiềm năng để sinh hoa kết quả tốt đẹp. Hạt giống lời Chúa luôn là hạt giống tốt. Tuy nhiên hạt giống tốt cũng cần mảnh đất tốt để trổ sinh hoa trái cho người chủ đất.

Cuộc đời của mỗi người là mảnh đất cho hạt giống lời Chúa sinh trưởng. Tuy nhiên hoàn cảnh của từng cá nhân sẽ khác biệt. Tin Mừng hôm nay phân loại người nghe lời Chúa. Loại nghe đâu bỏ đó, thì giống như vệ đường không giữ hạt giống được. Loại hời hợt như vùng đất sỏi đá không cho lời Chúa bén rễ sâu. Họ khó trung thành với đức tin, khó thực hành giáo huấn của Chúa. Loại người bụi gai là những kẻ có quá nhiều lo nghĩ vật chất danh vọng, nên khó phát triển lời Chúa. Loại người đất tốt là kẻ đón nhận lời Chúa và hằng suy nghĩ , áp dụng vào đời sống, nên lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện.

Cuộc sống của con người không bao giờ ở trong tình trạng trống rỗng. Tâm trí con người luôn du nhập các luồng tư tưởng từ ngoài vào. Không sớm thì muộn con người sẽ hành động theo một số tư tưởng có ảnh hưởng mạnh nhất. Bởi vì con người không hành động cách bâng quơ, nhưng luôn theo sự hướng dẫn một vài tư tưởng nào đó dù họ ý thức hay vô ý thức.

Khi ta có lời Chúa hướng dẫn, chắc chắn ta sẽ hành động tốt. Càng ngày ta càng hướng thiện. Cuộc sống ta trở thành một cuộc sống đạo đức vì mọi hành động của ta là biểu lộ bên ngoài của lời Chúa mà ta đón nhận. Ngược lại nếu lời Chúa không bén rễ sâu trong lòng ta, thì chắc chắn ta sẽ đón nhận tư tưởng của giới truyền thông đại chúng như truyền hình, truyền thanh, liên mạng điện tử hoặc ta sẽ nghiêng về lời rao giảng của thế giới thương mãi. Các thế lực này sẽ làm chủ cuộc đời của ta. Dần dà, chắc chắn ta sẽ hành động theo các thế lực đó.

Thế lực của giới truyền thông đại chúng có khuynh hướng đi ngược với truyền thống đức tin. Nếu không đủ chiều sâu của đức tin ta sẽ dễ bị lung lay, nản lòng. Lúc ấy ta như người có tâm hồn sỏi đá, không có chỗ cho lời Chúa bén rễ để giúp ta trung thành với Chúa và giáo huấn của ngài.

Thế giới thương mãi thường trình bày các loại quảng cáo để thu hút ta mua sắm. Những kẻ trong giới thương mãi thường nhắm vào việc khích động bản năng tự nhiên con người, để làm cho ta xiêu lòng chạy theo hàng hóa của họ. Ta sẽ trở thành một kẻ quay cuồng trong cơn lốc vật chất và không có thời giờ, hứng thú hay sức lực để suy niệm lời Chúa. Trong hoàn cảnh đó tâm hồn ta giống như bụi gai làm cản trở sự phát triển của lời Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở ta đón nhận lời Chúa cách nghiêm chỉnh để cuộc đời của ta được trổ sinh hoa trái thánh thiện. Tuy nhiên, ta có thể tự hỏi: Tại sao ta phải cần lời Chúa? Ta cần lời Chúa vì lời Chúa giúp ta hành động đúng đắn để sống xứng đáng là người. Khi hành động đúng đắn, ta sẽ đem lại lợi ích cho mình và cho người chung quanh. Lời Chúa chắc chắn quan trọng, vì Chúa là Đấng Tốt Lành. Ngài hoàn hảo nên Ngài không cần gì cả. Vì Ngài tốt lành nên Ngài chỉ muốn điều tốt cho ta. Do đó, Ngài không lừa dối ta. Ngài không hại ta. Ngược lại, bất cứ một thế lực nào của loài người vẫn luôn bất toàn. Bất cứ một thế lực nào của trần thế cũng tìm tư lợi không ít thì nhiều. Vì bất toàn, vì có khuynh hướng tìm tư lợi, nên tư tưởng, ý kiến, quảng cáo của các thế lực đó dễ lối kéo ta vào cuộc sống mất thăng bằng, căng thẳng, xáo trộn.

Nếu như lời Chúa quan trọng để nuôi dưỡng đức tin của ta; nếu như lời Chúa giúp ta nên người công chính; nếu như lời Chúa làm cho ta sống thăng bằng và hạnh phúc, thì ta cần phải tìm cách đón nhận, lắng nghe, suy niệm lời Chúa để hành động của ta trở nên tốt lành.

Không thể một sớm một chiều mà ta trở nên tốt. Không thể đột nhiên mà ta hiểu thấu lời Chúa, yêu mến lời Chúa và hành động theo lời Chúa. Ngược lại, việc đón nhận lời Chúa là một tiến trình từ tốn và lâu dài. Nếu ta kiên trì đón nhận, lắng nghe và áp dụng, thì dần dà ta sẽ yêu mến và quyết tâm thực hành lời Chúa nhiều hơn.

Công việc thực tiễn là mỗi ngày ta đều đọc và suy niệm lời Chúa. Nếu mỗi ngày ta cần ăn để nuôi dưỡng thân xác, thì ta cũng cần ăn lời Chúa để nuôi dưỡng tâm hồn. Có như thế, cuộc sống của ta mới được biến đổi để nên giống Chúa. Đó là cuộc biến hình để mặc lấy Chúa Kitô. Khi đó, ta sống nhưng không phải là ta mà chính Chúa Kitô sống trong ta. Khi đó, Chúa thực sự ở cùng ta và ta ở cùng Chúa, vì chính lời của Ngài thực sự cư ngụ trong cuộc đời ta. Đó là mầu nhiệm nhập thể nối dài trong cuộc sống người môn đệ Chúa Kitô.