Tương Lai Môn Đệ

Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta là người đầu tiên chịu đau khổ vì Danh Đức Giêsu. Ông được sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Thế qua việc rao giảng sám hối. Trong khi rao giảng, ông đã phản đối việc làm sai trái của vua Hê-rô-đê. Vì thế ông đã bị giết chết. (Mt 14: 3-12).

Lịch sử Giáo Hội Công Giáo có rất nhiều người đã chịu đổ máu vì Danh Đức Giêsu. Điển hình là Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero. Khi còn sinh thời, ngài là tiếng nói bênh vực những người bị áp bức, kêu gọi công bình bác ái, chống lại những điều gian sai. Vì thế, ngài đã bị bắn chết đang khi cử hành Thánh Lễ.

Khi đến thế gian rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu cũng bị nhiều gian khổ. Những lời giảng dạy và những việc làm tốt lành của Người được dân chúng tin theo. Vì thế Người đã bị nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư chống đối. Những người Pha-ri-sêu cho rằng Người dựa thế quỷ vương để làm những điều lạ. (Mt 9:34). Họ tìm cách làm Đức Giêsu mắc bẫy hòng kết tội chống đối Xê-da để có cớ mà triệt hạ Người. (Mt 22: 15-22). Họ cũng nhiều lần tìm cách bắt Người để đem đi giết. (Mt 26: 1-5).

Dựa trên kinh nghiệm bản thân, sau khi gọi và sai mười hai môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, Đức Giêsu biết trước các môn đệ sẽ gặp nhiều đau khổ trên đường làm nhiệm vụ. Thế nên, Người dạy các ông đừng sợ.

Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta đang đối diện đoạn văn trong hai vai trò, vai trò của người môn đệ được gọi và sai đi rao giảng, và vai trò của người đang được nghe rao giảng. Muốn rao giảng, người môn đệ phải hiểu biết Tin Mừng. Như thế, đoạn văn cũng còn là lời mời gọi chúng ta biết can đảm đón nhận Tin Mừng, không sợ hãi.

Vì sợ hãi sẽ làm tê liệt con người. Những giá trị giảng dạy của Tin Mừng luôn đòi hỏi một sự hy sinh cao độ. Nó đòi hỏi người nghe phải biết từ bỏ chính bản thân. Trong thân phận con người, chúng ta thường rất sợ đau khổ. Ta thường không muốn bị thiệt thòi. Vì thế, có đôi khi vì sợ nên ta đã cố tình giả điếc để khỏi phải nghe những lời giảng dạy của Tin Mừng. Không nghe thì không biết. Không biết nên không dám đối diện. Vì thế, khi phải rao giảng ta dễ trở nên sợ hãi và chối bỏ Tin Mừng.

Xã hội ta đang sống chủ trương một cuộc sống ích kỷ. Xã hội này cổ võ vun đắp cá nhân. Mỗi người tự đạt đến mục đích mà không cần phải quan tâm đến những người sống chung quanh. Họ dùng tiền của để đo lường sự thành công. Con người trong xã hội hôm nay sẵn sàng đạp lên mạng sống của người chung quanh để đạt được tham vọng. Họ sẵn sàng giết nhau bằng súng đạn. Họ sẵn sàng giết nhau bằng lời nói. Họ sẵn sàng giết nhau bằng những lời vu khống phát sinh từ lòng ghen ghét.

Là những tín hữu, chúng ta luôn muốn nghe và thực hành những điều Đức Giêsu dạy. Làm như thế, chắc chắn chúng ta cũng sẽ gặp nhiều đau khổ. Bởi khi đáp lời mời gọi để sống những giá trị cao đẹp của Tin Mừng, ta sẽ phải sống và làm ngược lại với những gì xã hội hôm nay đang cổ võ. Ta sẽ phải vứt bỏ những gì họ đang tìm kiếm. Vì thế, có thể ta sẽ bị thân nhân, bạn bè và những người đang sống chung quanh chống đối. Tệ hại hơn, có thể ta sẽ bị những người thân yêu nhất ruồng bỏ.

Đón nhận lời mời gọi đừng sợ của Tin Mừng là đối diện một tương lai nhiều gian khổ. Người hay sợ hãi không có khả năng đáp lại lời mời gọi này. Được biết trước những gian khổ sẽ xảy ra với người môn đệ, ta được mời gọi hãy vững tin vào lời giảng dạy của Đức Giêsu. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Người không dựng nên rồi ném chúng ta vào đời, trao nhiệm vụ rồi bỏ mặc chúng ta. Người sẽ hết lòng lo lắng cho chúng ta. Người không giúp chúng ta khỏi những đau khổ, nhưng luôn giúp chúng ta có sức mạnh để vượt qua những đau khổ.

Qua đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta phải biết phân biệt đâu là điều cần phải sợ và những điều không nên sợ. Người môn đệ không cần phải “sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”. Bởi vì thân xác người môn đệ luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa và luôn được Chúa quý trọng. Nếu những con chim sẻ chỉ có giá trị nửa hào mà còn được Chúa săn sóc, huống hồ là những môn đệ của Chúa. Họ là những người có giá trị hơn muôn vàn con chim sẻ, thì chắc chắn họ sẽ được Chúa lo lắng bội phần. Những người có can đảm chấp nhận thiệt thòi để rao giảng Tin Mừng chắc chắn sẽ được chung phần vinh quang với Thiên Chúa.

Người môn đệ không cần phải sợ người đời, nhưng hãy sợ mất ân sủng trước mặt Chúa. Bổn phận của người môn đệ là rao giảng Tin Mừng. Hãy dùng chính đời sống mình mà rao giảng. Hãy học theo gương Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta và nhiều tiên tri khác. Họ là những người dám hy sinh mạng sống để rao giảng và bảo vệ những giá trị tốt đẹp của Nước Chúa.