Khiêm Nhường Yêu Mến

Chúa Nhật 10 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu gọi ông Mát-thêu. Ông này làm nghề thu thuế. Khi nghe Đức Giêsu gọi, ông nhanh nhẹn đáp lời đứng dậy đi theo Người. Sau đó, Đức Giêsu đã đến nhà ông dùng bữa. Đoạn Tin Mừng không nói đến lý do có bữa ăn. Tuy nhiên, ta có thể hiểu đây là bữa tiệc mừng. Vì trong bữa ăn, ngoài ông Mát-thêu, còn có sự hiện diện của những người thu thuế và những người tội lỗi khác nữa. Sự hiện diện của Đức Giêsu giữa những người thu thuế và tội lỗi đã làm cho người Pha-ri-sêu bất bình. Họ đã vặn hỏi các môn đệ Đức Giêsu về điều này.

Trước hết ta cần tìm hiểu về hoàn cảnh những người bị cho là tội lỗi. Họ có thể là những người từng làm những chuyện có tính cách độc ác, vi phạm đạo đức như cướp của hoặc giết người. Cũng có thể họ là những người có cuộc sống gian dối, thiếu thành thật. Những người bị những bệnh phong hủi và những căn bệnh làm cho con người có cuộc sống không bình thường cũng bị coi là những người tội lỗi. Trường hợp những người làm nghề thu thuế, họ bị coi là tội lỗi vì đã hợp tác với chế độ bảo hộ trong việc thống trị dân. Vì thế họ bị coi là hợp tác với ‘dân ngoại’. Họ phải bị loại trừ ra khỏi cộng đồng.

Tiếp theo, ta cần biết về những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Họ gồm những người có học và thông thạo lề luật. Họ nghiêm khắc giữ những điều luật dạy về việc phải xa tránh những sự xấu xa, bẩn thỉu. Thế nên, họ tự cho mình là công chính. Họ luôn coi thường và tìm cách xa tránh những người mà họ cho là tội lỗi. Hơn thế nữa, họ luôn tìm cơ hội để loại trừ những người này ra khỏi cộng đoàn.

Đức Giêsu được mọi người coi là bậc Thầy đáng kính trong việc dạy dỗ về những việc thuộc phạm vi đạo đức của thời ấy. Như thế, chắc chắn Người phải biết rõ lề luật. Thế mà lúc này Người lại ngồi ăn uống cùng bàn với phường tội lỗi. Do đó, những người Pha-ri-sêu đã chất vấn các môn đệ Người về điều này.

Nhưng Đức Giêsu thì không nghĩ như những người Pha-ri-sêu. Đương nhiên là Đức Giêsu không dung thứ tội lỗi. Nhưng Người không chê tránh người tội lỗi. Trái lại Người luôn tạo điều kiện giúp người tội lỗi có cơ hội thay đổi để trở nên tốt hơn. Đối với Đức Giêsu, người tội lỗi đáng được đón nhận hơn là bị xua đuổi. Họ đáng được đón nhận vào giữa cộng đoàn, để nhờ ân sủng và gương sáng của những người trong cộng đoàn mà họ có thể học theo để thay đổi. Vì thế, khi nghe lời chất vấn của người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu đã dạy họ là hãy về mà học cho biết ý nghĩa của câu nói mà Thiên Chúa đã dùng miệng tiên tri Hô-sê để dạy rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” Đức Giêsu dùng lời tiên tri Hô-sê mà dạy để chứng tỏ đây chính là điều Thiên Chúa muốn.

Về phần ông Mát-thêu, khi nghe Đức Giêsu gọi, ông đã nhanh nhẹn đáp lời và ông đã mở tiệc ăn mừng với bạn bè. Có nhiều lý do khiến ông làm thế. Ông đáp lời vì ông muốn thay đổi để trở nên tốt hơn. Ông làm nghề thu thuế. Chắc hẳn ông đã phải nghe rất nhiều những lời bình phẩm về nghề nghiệp của ông. Có thể ông đã nghe đủ nên muốn thay đổi.

Ông đáp lời vì có lòng yêu mến Đức Giêsu. Ông đã nghe nhiều về những việc làm và những lời giảng dạy của Người. Có thể ông biết Đức Giêsu luôn mong muốn đón nhận mọi người, chứ không xua đuổi họ như những người khác trong xã hội thời bấy giờ. Vì thế, ông yêu mến Đức Giêsu và muốn đi theo Người.

Ông đáp lời vì ông can đảm. Khi nghe Đức Giêsu nói: “Hãy theo tôi!”, ông liền đứng dậy và đi theo Người. Ông không biết Đức Giêsu gọi ông đi đâu và sẽ làm gì. Ta chỉ biết rằng, khi nghe tiếng Đức Giêsu mời gọi, ông đã nhanh nhẹn đáp lời. Ông phải là người có lòng rất can đảm.

Tín hữu là những người được Thiên Chúa mời gọi theo Người. Qua Bí Tích Thánh Tẩy ta trở thành người tín hữu. Từ lúc ấy, ta luôn được Chúa mời gọi để trở nên giống Người hơn. Trong lúc phải lăn lộn với cuộc sống, có nhiều lần ta phạm tội và trở nên người tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu luôn yêu thương ta. Người không bao giờ muốn khai trừ ta ra khỏi tình thương của Chúa. Người luôn muốn ta sống trong tình thương của Chúa, để được lãnh nhận ân sủng và lại được trở nên tốt lành. Ta cần học theo gương ông Mát-thêu biết nhanh nhẹn đáp lại tiếng Đức Giêsu luôn mời gọi ta trở lại với Chúa, để trở nên tốt hơn. Để làm được việc này, ta cần có lòng yêu mến Chúa, quyết tâm thay đổi để trở nên tốt, và đặc biệt là có lòng can đảm từ bỏ nếp sống cũ.

Là những người được Chúa mời gọi, ta cũng cần nhìn vào thái độ sống của những người Pha-ri-sêu mà xa tránh. Ta không nên tự cho mình là người công chính như họ đã làm. Ta không nên khinh thường và xua đuổi người sống chung quanh như họ chủ trương. Ngược lại, ta nên tạo điều kiện giúp nhau cùng nên tốt. Ta nên học biết sống khiêm nhường và yêu mến đón nhận mọi người như Đức Giêsu đã làm. Vì Con Người “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9: 13).