Làm Trọn Đức Công Chính

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Anh chị em thân mến,

Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan là khởi điểm chứa đựng nhiều ý nghĩa cho Ngài và cho các môn đệ của Ngài.

Khi Chúa Giêsu đến xin ông Gioan làm phép rửa, ông này bối rối lên tiếng: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3:14). Gioan tự thấy rằng ông không cao trọng bằng Chúa Giêsu và phép rửa của ông mang một giá trị thấp hơn. Chính ông khẳng định: “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3:16). Như thế phép rửa của Gioan chỉ là sự chuẩn bị nhưng không có sức sáng tạo. Còn phép rửa của Chúa Giêsu có sức sáng tạo nhờ vào Thánh Thần.

Nhưng Chúa Giêsu trả lời Gioan: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Với câu trả lời như vậy, Gioan liền tuân theo. Vậy, đức công chính đó là gì mà Chúa và Gioan cần phải thực hiện? Theo truyền thống Kinh Thánh, đức công chính ở đây có nghĩa là thực thi ý Chúa. Ý Chúa đến từ việc chăm chỉ lắng nghe lời Ngài và trung thành áp dụng vào cuộc sống. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào ân sủng của Thánh Thần (Michael Fallon MSC, The Gospel according to St Matthew, trg. 62).

Ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Đồng thời có tiếng từ trời phán ra: “ Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3:17). Biến cố này chính thức công nhận thân thế, địa vị và vai trò của Chúa Giêsu. Như vậy, thì Chúa Giêsu mới có uy tín để thi hành sứ mạng rao giảng của mình (John J. Pilch, The Cultural World of Jesus, Cycle A trg. 20). Trong sách Công Vụ Tông Đồ, chính Phêrô xác định: “Quý vị biết rõ: Đức Giêsu xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” (Cv 10:38).

Việc Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói từ trời cao xác định chân tướng của Chúa Giêsu. Ngài đến từ Thiên Chúa, là người của Thiên Chúa và thực thi ý Thiên Chúa. Vì thế lời rao giảng và hành động của Ngài diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người và đồng thời đưa con người đến với tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là Đấng mà ngôn sứ Isaia loan báo: “Đức Chúa phán: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân’’ (I-sai-a 42:1).

Khi nhận lấy phép rửa nơi sông Giođan, Chúa Giêsu đã biểu lộ rõ rệt tình liên đới của Ngài với nhân loại. Ngài không có tội, nhưng lại hòa mình vào đám người tội lỗi. Làm như thế là Ngài đã gánh tội trần gian trên đôi vai mình. Đây là bước đầu tiên trong công cuộc cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Sứ mạng này về sau sẽ hoàn thành trên thánh giá.

Khi đứng chung với dân chúng để nhận phép rửa, Chúa Giêsu đã trở thành kẻ đồng hội đồng thuyền với họ. Ngài đặt mình vào hoàn cảnh của họ để chia sẻ thân phận làm người. Như thế Ngài nêu bật ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Sự việc Chúa Giêsu chịu phép rửa là khuôn mẫu cho người tín hữu. Ta hãy nhớ lại Bí Tích Rửa Tội của mình. Bí Tích Rửa Tội của ta cao quý hơn phép rửa mà Gioan làm cho Chúa Giêsu, vì Bí Tích Rửa Tội của ta do chính Chúa Giêsu thiết lập. Chính Ngài ban tất cả những ân sủng cần thiết trong Bí Tích đó. Qua Bí Tích Rửa Tội, ta đón nhận Thánh Thần, được tha tội và được tái sinh làm con Chúa. Đồng thời ta được sai đi rao giảng Tin Mừng như Chúa Giêsu đã làm. Cho nên Bí Tích Rửa Tội luôn là một cuộc sáng tạo vì chính Thánh Thần làm công việc canh tân. Trong cuộc sáng tạo vũ trụ chính Thánh Thần bay là là trên mặt nước để biến cảnh hỗn độn mù mờ thành trật tự thiên nhiên. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ ở trong tình trạng sợ hãi, bối rối thì chính Thánh Thần hiện xuống, ban cho họ ơn hiểu biết, bình an và can đảm để biến họ thành những chứng nhân hăng say rao giảng Tin Mừng.

Bí Tích Rửa Tội tháp nhập ta vào Chúa Giêsu. Vì thế ta cũng được mời gọi để sống tình liên đới như Ngài. Ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tha nhân để biểu lộ lòng thương như ý Chúa muốn. Chỉ khi nào ta đặt mình vào hoàn cảnh một người, thì ta mới cảm thông và giúp đỡ người đó một cách hữu hiệu.

Trong Chúa Giêsu ta cũng được tuyển chọn làm con cái yêu dấu của Thiên Chúa và được kêu gọi để “giữ trọn đức công chính” (Mt 3:15) như Chúa Giêsu. Đó là chăm chỉ lắng nghe, suy niệm và áp dụng lời Chúa vào đời sống mình. Có như thế thì lời Chúa phán với Chúa Giêsu cũng gởi đến ta một cách chân tình: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người’’ (Mt 3:17).