Lên Đường Tìm Chúa

Lễ Hiển Linh, Năm A

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Hiển Linh, đánh dấu biến cố Thiên Chúa tỏ mình cho nhân loại. Khi quyết định tỏ mình, Thiên Chúa đã chọn sinh ra làm người để con người có thể gặp biết Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc có mấy nhà chiêm tinh đi tìm và đã gặp được Thiên Chúa giáng sinh làm người. Là những tín hữu, ta cũng mong gặp được Thiên Chúa làm người và đang ở giữa chúng ta. Về điều này, ta cần học theo hành động tìm kiếm của các nhà chiêm tinh.

Để có thể gặp được Thiên Chúa, điều quan trọng là các nhà chiêm tinh phải có lòng mong muốn được gặp gỡ. Lòng mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa đã là mãnh lực giúp các ông quyết tâm hành động. Vì muốn được gặp gỡ Thiên Chúa nên các nhà chiêm tinh đã phải chuyên cần nghiên cứu về ngày giờ Thiên Chúa tỏ mình. Chắc chắn không phải vì vô tình mà các ông đã có thể nhìn thấy ngôi sao của Người. Nhưng đây phải là kết quả của sự kiên nhẫn phát sinh từ lòng mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa.

Lòng mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa thúc đẩy các nhà chiêm tinh phải chấp nhận liều lĩnh. Sau khi đã nhìn thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, các nhà chiêm tinh vội vã lên đường tìm kiếm. Các ông đã liều lĩnh lên đường với một niềm hy vọng là các ông sẽ tìm thấy Thiên Chúa vừa giáng sinh làm người. Nhưng khi đến Giê-ru-sa-lem các ông vẫn không tìm thấy Thiên Chúa. Các ông đã đi dò hỏi. Nhờ dò hỏi và được chỉ dẫn, các ông đã tìm thấy Thiên Chúa.

Lòng mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa thôi thúc các ông bỏ lại tất cả để ra đi. Khi chấp nhận liều lĩnh lên đường đi tìm Thiên Chúa, các ông đã bỏ lại sau lưng tất cả những thứ đang có. Các ông bỏ lại sau lưng những người thân thuộc, tài sản và sự an toàn cá nhân. Lên đường, các ông chỉ đem theo những lễ vật xứng đáng để dâng lên Thiên Chúa.

Tóm lại, ta có thể nói các nhà chiêm tinh đã gặp được Thiên Chúa nhờ lòng mong muốn được gặp gỡ, được diễn tả qua những hy sinh tìm kiếm của các ông và những lễ vật các ông chuẩn bị sẵn sàng dâng lên Thiên Chúa.

Về phần chúng ta, mỗi người chúng ta cũng luôn mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa. Để có thể gặp gỡ Thiên Chúa ta cần học nơi các nhà chiêm tinh. Cũng như các ông, ta cần có lòng mong ước được gặp gỡ Thiên Chúa. Lòng mong ước được gặp gỡ sẽ thúc đẩy ta làm mọi chuyện, chịu nhiều gian khổ để có thể gặp Thiên Chúa.

Muốn tìm gặp một người ta phải biết đối tượng ta cần gặp là ai. Ta không thể tìm gặp người ta không biết. Như thế, trước nhất để có thể tìm gặp Thiên Chúa ta cần biết Người là ai. Muốn biết Thiên Chúa là ai ta cần học hỏi Kinh Thánh. Kinh Thánh là bộ sách viết về Thiên Chúa và các giáo huấn của Người. Không đọc Kinh Thánh ta không thể biết về Thiên Chúa. Ta cần có đời sống cầu nguyện. Ta phải siêng năng tham dự những buổi cầu nguyện cộng đoàn. Vì đức tin của cộng đoàn sẽ hỗ trợ đức tin của ta. Về những điểm này, ta cần noi gương các nhà chiêm tinh. Các ông đã chuyên cần nghiên cứu về ngày giờ Thiên Chúa tỏ mình. Ta cũng cần bỏ ra nhiều thời giờ để học biết về Thiên Chúa, hầu có thể đến gần Người hơn.

Sau khi đã học biết về Thiên Chúa và những giáo huấn của Người qua Kinh Thánh, ta cũng cần phải ra đi. Ra đi ở đây là sống Lời Chúa. Ta cần đem Lời Chúa ra sống giữa đời. Trong khi sống Lời Chúa giữa đời, ta sẽ bị đụng chạm. Chính qua những đụng chạm này mà Lời Chúa có cơ hội được lớn lên trong tâm hồn ta. Như các nhà chiêm tinh bị lạc mất ngôi sao chỉ đường và cần phải hỏi thăm để có thể tìm gặp Thiên Chúa, những va chạm trong cuộc sống sẽ dạy ta ngày càng khôn ngoan và đến gần Chúa hơn.

Trên đường tìm kiếm Thiên Chúa ta cũng được mời gọi bỏ lại sau lưng tất cả, gia đình, tài sản và sự an toàn cá nhân. Ta cũng có thể nói, trên đường đi tìm Thiên Chúa, ta cần bỏ lại sau lưng chính bản thân, cái tôi vĩ đại. Ta cần bỏ lại sau lưng bản tính xấu xa, ích kỷ của con người thấp hèn.

Là những người có lòng yêu mến Thiên Chúa, ta có thể hãnh diện nói rằng ta luôn mong muốn được gặp gỡ Thiên Chúa. Để chuẩn bị cho việc gặp gỡ này, có nhiều người trong chúng ta đã cố gắng tìm hiểu về Thiên Chúa. Có nhiều người trong chúng ta luôn sẵn sàng để ra đi. Dù đã sẵn sàng, ta không thể thiếu lễ vật để dâng Thiên Chúa. Muốn biết lễ vật quý giá nhất ta cần đem theo là những thứ gì, ta cần đọc thư thứ nhất của thánh Gioan.

Trong thư này có đoạn ngài viết: “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta.” (1Gn 4: 12). Như thế, ta có thể hiểu lễ vật xứng đáng nhất ta có thể đem theo trên đường đi tìm Thiên Chúa chính là lòng yêu mến tha nhân. Ta có thể hiểu, nơi đâu có lòng yêu mến, chỗ ấy có Thiên Chúa hiện diện. Lòng yêu mến sẽ giúp ta đến gần tha nhân hơn. Lòng yêu mến sẽ giúp ta gặp gỡ con người. Chính lúc gặp gỡ con người là lúc gặp gỡ Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã làm người và đang ở giữa chúng ta.