Ơn Chúa Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, ta được Đức Giám Mục xức dầu thánh hiến lên trán và nói: “Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh thần”. Đó là lời xác nhận, cầu chúc và nhắn nhủ đối với thụ nhân, tức là người nhận lãnh Bí Tích. Mục Đích của việc nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần là để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Không phải chỉ lúc nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức ta mới có ơn Chúa Thánh Thần, nhưng bất cứ lúc nào ta cầu xin cùng Chúa Thánh Thần ta vẫn nhận được ơn cần thiết cho cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần xuống trên loài người, trên địa cầu qua nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ta có thể nhìn lại một vài thời điểm trong lịch sử cứu độ để thấy sự hoạt động của Ngôi Ba Thiên Chúa.

Ngay từ khi Tạo Dựng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động để biến cảnh hỗn độn thành trật tự của một vũ trụ.

Đối với việc nhập thể của Đấng Thiên Sai, Thánh Thần cũng hoạt động trong các tiên tri để loan báo và chuẩn bị dân Chúa cho biến cố này. Vị tiên tri cuối cùng mở đường cho Đấng Thiên Sai chính là Gioan Tẩy Giả. Ông đã kêu gọi dân chúng sám hối và chuẩn bị tâm hồn và cuộc sống để đón nhận Đấng Thiên Sai.

Chính Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai cũng nhận lấy Thánh Thần dưới hình chim bồ câu khi Ngài chịu phép rửa tại sông Giođan. Chúa Thánh Thần ở với Ngài qua những cám dỗ trong hoang địa, trong việc rao giảng, trong cuộc thương khó và phục sinh của Ngài.

Chúa Thánh Thần lại ngự xuống trên các Tông Đồ khi họ quây quần cùng nhau để cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong lúc sợ hãi hoang mang. Theo Kinh Thánh, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống như lưỡi lửa đậu trên đầu của họ. Từ đó họ đã được biến đổi thành những con người mới, mạnh dạn, xác tín, và ăn nói lưu loát để rao giảng Tin Mừng về Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy cầu xin cho được ơn của Chúa Thánh Thần để làm chứng nhân cho Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần thì đa dạng. Chúa Thánh Thần soi sáng trong tâm hồn người rao giảng cũng như kẻ nghe, nhờ đó lời Chúa được thấm nhập trọn vẹn. Xưa kia, các Tông Đồ được nghe Chúa Giêsu rao giảng nhiều lần nhiều cách, nhưng họ không thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời giảng và cuộc sống của Chúa. Nhưng khi được ơn Chúa Thánh Thần tại Giêrusalem, họ hiểu được sâu xa về Chúa Giêsu nên họ rao giảng mạch lạc hùng hồn. Chính những người nghe hiểu được lời rao giảng của các Tông Đồ. Không phải chỉ hiểu nhưng còn được đánh động sâu xa trong tâm hồn. Vì thế nhiều người đã theo đạo. Công Vụ Tông Đồ cho biết là khoảng ba ngàn người đã tin theo (Cv 2:41 ).

Một ơn huệ khác của Chúa Thánh Thần là kết hiệp người ta lại với nhau. Tại Giêrusalem, nhiều người đến từ các nước khác nhau, nói nhiều thứ tiếng dị biệt, nhưng họ lại nghe được lời rao giảng của các Tông Đồ. Việc này nói lên một điều là Chúa Thánh Thần liên kết những kẻ thiện tâm biết tìm kiếm chân lý, lắng nghe chân lý và thực hành chân lý. Ai đi theo đường này thì chắc chắn sẽ được Thánh Thần hướng dẫn để kết hiệp với Chúa và với người khác. Chắc chắn, những người tìm kiếm chân lý thì khiêm nhường, vì họ tự biết rằng mình chưa biết nên cần phải biết cho tường tận. Những người khiêm nhường như thế cũng dễ quảng đại, vì họ biết rằng người khác cũng có thể biết được một góc cạnh nào đó của chân lý mà mình chưa đạt tới. Khiêm nhường cũng giúp người tìm kiếm chân lý có lòng cảm thông với những yếu đuối, mỏng dòn của kẻ khác. Vì thế cho nên, chân lý luôn làm cho người ta được tự do. Người ta thoát được xiềng xích của ngu dốt, hời hợt, chủ quan, bốc đồng, ngạo mạn, cố chấp và hẹp hòi. Kết quả của việc tìm kiếm và sống theo chân lý căn bản là một tâm hồn an vui.

Chúa Thánh Thần còn ban cho ta ơn sức mạnh để làm chứng cho chân lý. Tự căn bản, ai cũng muốn chân lý và làm theo chân lý. Tuy nhiên có khi người ta làm ngược lại điều hay lẽ phải. Lý do là vì người ta không đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua các lôi kéo của sự dữ, sợ hãi, nể nang, tình cảm mà hành xử theo chân lý. Do đó, ai cũng cũng cần ơn sức mạnh để sống cho đúng cương vị làm con Chúa. Các Tông Đồ ngày xưa được ơn sức mạnh, nên họ vẫn kiên trì trong các hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, tra tấn tù tội để trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

Ngày hôm nay, ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta cũng xin Ngài biến đổi bộ mặt tâm hồn và cuộc sống của ta để ta thực sự là người môn đệ của Chúa Kitô. Chỉ có ơn Chúa tác động sâu xa trong lòng ta và lòng người, thì mới tạo được mối dây hiệp thông như Chúa mong muốn. Ta hãy cùng nhau suy gẫm lời kinh sau đây và xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ trong mọi việc ta làm: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con biết việc phải làm, cùng khi làm thì xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”