Dấu Chỉ Tình Yêu

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Đây là một ngày lễ quan trọng trong đời sống đức tin. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta một vài điểm về tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của ngày lễ này để áp dụng vào đời sống mỗi người.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô nói lên sự quan tâm cụ thể của Thiên Chúa đối với nhu cầu và cách thức đón nhận tình yêu của con người. Con người dựa trên giác quan để cảm nghiệm các mối liên hệ xã hội. Ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, một món quà... là những thứ có thể nhìn thấy được, cảm nhận được bằng giác quan. Qua những thứ cụ thể, hữu hình như vậy, ta biết rằng mình được chấp nhận và được quý mến. Chúa biết điều đó là cách thức cụ thể, bình thường và dễ dàng để con người đến với nhau. Vì thế Chúa cũng làm như vậy. Chúa đã dùng một bữa ăn là khung cảnh cụ thể, quan trọng và bình thường để trao cho nhân loại món quà của Ngài để biểu lộ tình yêu thần linh cao vời. Ngài đã dùng bánh và rượu biến đổi thành Mình và Máu Chúa để đi vào cuộc đời của ta. Qua việc đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa ta thấy gần gũi, thiết thân với Chúa.

Mỗi lần rước lễ là mỗi lần ta có dịp cảm nghiệm hạnh phúc sâu xa, bởi vì Chúa ở trong ta để ta được ở trong Chúa. Theo bản chất tự nhiên của con người, ta được dựng nên không phải để sống riêng rẽ, nhưng để sống với kẻ khác, và đặc biệt là để sống với Chúa. Tự sâu thẳm trong tâm hồn, ta luôn cảm thấy một nhu cầu thôi thúc, đó là nhu cầu kết hợp. Ta kết hợp với người khác thành bạn hữu, vợ chồng, đồng nghiệp... Nhưng chỉ có sự kết hợp với Chúa mới sâu xa, bền vững và an toàn. Do đó đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là cách thức tuyệt hảo đem đến cho ta sự kết hợp này khi ta còn lữ hành trên dương thế.

Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể để có Mình và Máu Thánh Chúa còn nói lên một điểm khác. Chén rượu trở thành Máu Chúa nối kết với máu Chúa đổ ra trên thập giá để thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Mục đích của giao ước là xóa tội trần gian và ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Giao ước luôn đòi trách nhiệm của hai phía để tuân giữ các điều kiện trong đó. Đối với Chúa thì không thành vấn đề, vì Chúa luôn trung thành trong trách nhiệm yêu thương và ban sự sống. Còn đối với loài người, thì loài người luôn cần nỗ lực để sống theo ý Chúa để có thể trung thành với giao ước đó. Trong bối cảnh này, Mình và Máu Thánh Chúa vừa là lương thực cho linh hồn vừa là dấu chỉ cho giao ước của Chúa đối với ta.

Mình Máu Thánh Chúa còn nói lên điều kiện tất yếu cho sự kết hợp yêu thương. Đó là hy sinh, tự hạ và tan biến chính mình để kết hợp với người yêu. Chúa đã hy sinh, tự hạ để trở thành Mình và Máu Chúa qua bánh và rượu để được rước vào lòng của mỗi người tín hữu. Qua việc rước lễ, Chúa chấp nhận tan biến đi để nên một với ta. Như vậy, Ngài ở trong ta và ta ở trong Ngài.

Đứng trước tình yêu Chúa biểu lộ qua Mình và Máu Thánh Chúa, ta được thôi thúc để dấn thân vào những thái độ sống xứng hợp với tình yêu của Chúa. Thái độ đầu tiên là luôn cảm tạ Chúa vì tình yêu của Chúa. Chính thái độ cảm tạ này sẽ giúp ta khiêm nhường và đồng thời quý trọng Mình Máu Thánh Chúa. Thái độ thứ hai là học hỏi nơi Chúa về việc để ý đến nhu cầu và hoàn cảnh của tha nhân trong các quan hệ xã hội. Chúa biết ta cần dấu hiệu hữu hình để cảm nghiệm yêu thương nên Chúa đã dùng bánh và rượu để làm dấu hiệu đó. Vậy thì ta cũng cần lưu ý đến nhu cầu và hoàn cảnh của người khác khi ta phục vụ vì họ thiếu thốn, hoặc ta cảm thông và tha thứ khi họ yếu đuối lỗi lầm.

Một thái độ khác là sự trung thành. Chúa luôn trung thành với giao ước, thì ta cũng được mời gọi để noi theo. Ta xin cho mình được cố gắng trung thành trong các trách nhiệm hằng ngày của mình. Chính khi trung thành trong các trách nhiệm bình thường và hằng ngày là ta trung thành với giao ước của Chúa.

Từ việc trung thành, ta đi đến điểm cuối cùng là hy sinh, tự hạ và tan biến để kết hợp. Nói nôm na là ta phải biết nhường nhịn mới kết hợp được. Quan hệ hôn nhân, bạn bè, đồng nghiệp... luôn đòi hỏi yếu tố này. Nếu không có hy sinh, không tự hạ, không tan biến, không nhường nhịn, thì chẳng bao giờ có kết hợp. Ta hãy xin cho mình có tinh thần hy sinh như Chúa để đem lại lợi ích cho đời sống riêng cũng như sinh hoạt chung.

Xin cho Mình và Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng và thôi thúc ta sống yêu thương với Chúa và với mọi người.