Sức Mạnh Tình Yêu

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Lá. Ở nhiều nơi trên thế giới người ta dùng ngày này để cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi lần cử hành Lễ Lá ta được nghe lại việc Đức Giêsu chịu chết. Mỗi lần cử hành Lễ Lá ta được nghe lại những đau khổ đã xảy ra cho Đức Giêsu sau khi vào thành Giêrusalem. Ta nghe lại những đau khổ này không phải để nuôi lòng thù hận, vì lòng hận thù chỉ làm thui chột con người. Nhưng ta nghe lại mục đích là để biết mà tránh, đừng bao giờ gây ra đau khổ, chết chóc cho nhau nữa.

Những đoạn Tin Mừng trong nghi lễ hôm nay cho ta thấy, khi Đức Giêsu vào thành Giêrusalem, mọi người hân hoan mừng đón Ngài. Ngài vào thành oai hùng như vị vua nhân từ. Oai hùng vì Ngài vào thành cách công khai và được đám đông nghênh đón. Nhân từ vì Ngài không vào thành trên lưng chiến mã mà ngồi trên lưng lừa, một con vật hiền lành. Thế mà chỉ sau vài ngày người ta đã giết Ngài. Đức Giêsu vào thành Giêrusalem chịu chết để dạy mọi người bài học yêu thương.

Tình yêu không đòi hỏi phải có đau khổ. Nhưng tình yêu sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Đức Giêsu không muốn chết. Ngài có thể tránh né cái chết. Nhưng thế gian muốn Ngài phải chết. Sự dữ muốn Ngài phải chết. Lòng dạ gian ác của con người muốn Ngài phải chết. Vì yêu, Ngài chấp nhận chết. Ngài chấp nhận chết để mọi người nhận ra tình yêu. Ngài chấp nhận chết để mọi người nhận ra sự dữ. Ngài chấp nhận chết để mọi người thấy là sự dữ vẫn luôn tiềm ẩn trong tâm hồn con người.

Đức Giêsu có thể tránh né cái chết. Ngài có thể tránh né cái chết bằng cách không vào thành Giêrusalem. Ngài có thể tránh né cái chết bằng cách không đứng ra bênh vực những người nghèo hèn. Ngài có thể tránh né cái chết bằng cách không lên án những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, những người chuyên ức hiếp người nghèo hèn.

Đức Giêsu đã không tránh né cái chết. Vì làm như thế có nghĩa là Ngài tự đồng hóa mình với những con người gian ác. Làm như thế có nghĩa là Ngài chấp nhận những sai trái của họ. Làm như thế có nghĩa là Ngài không quan tâm gì đến những người nghèo hèn luôn bị những người ỷ quyền thế hà hiếp. Muốn làm như thế Ngài phải cắt đứt những liên hệ với những người sống chung quanh. Muốn làm như thế Ngài phải giả mù, giả điếc trước những đau khổ của người đồng loại.

Trong thân phận con người, Đức Giêsu chấp nhận chết để mọi người nhận ra tình yêu. Tình yêu vẫn luôn hiện diện. Tình yêu có sức mạnh phi thường. Tình yêu dám chấp nhận đau khổ. Những người nghèo hèn luôn cần tình yêu. Để dạy con người bài học yêu thương, Đức Giêsu đã không áp đặt trên họ những lý thuyết suông. Nhưng Ngài đã chấp nhận chết để mọi người có thể thấy, vì yêu thương Ngài luôn sẵn sàng đứng về phía những người nghèo hèn để bảo vệ họ, dù có phải hy sinh chính mạng sống mình.

Sự dữ vẫn còn đang hiện diện trên thế gian. Con người vẫn đang phải sống trong đau khổ và hận thù. Có những thứ đau khổ làm cho người ta phải chết ngay tức thì. Có những thứ đau khổ làm cho người ta phải chết dần mòn. Thế gian này có đầy đau khổ và sự dữ. Đừng gây thêm đau khổ cho nhau. Đừng mang lại sự dữ cho nhau nữa

Là những môn đệ Đức Giêsu, ta được mời gọi xây dựng hòa bình, hạnh phúc cho con người. Ta được mời gọi hành động để xóa bỏ đau khổ. Ta được mời gọi yêu thương người anh chị em. Người có lòng yêu thương chân thành như Đức Giêsu không gây đau khổ cho người khác. Người có lòng yêu thương chân thành dám chấp nhận đau khổ xảy ra cho mình, dám chấp nhận kể cả cái chết.

Mỗi khi tham dự Lễ Lá, ta tưởng nhớ việc Đức Giêsu chịu khổ hình và chịu chết. Qua cái chết của Đức Giêsu ta rút ra được bài học. Con người có khuynh hướng ích kỷ, tham lam và gian ác. Bên cạnh đó, con người cũng có khả năng yêu thương. Tình yêu có sức mạnh vô song. Tình yêu luôn dẫn đến sự sống. Khi ta yêu chân thành, tình yêu sẽ dẫn ta đến với sự sống và đồng thời cũng dẫn người được yêu đến với sự sống.