Rược Mới, Bầu Da Mới

Chúa Nhật 8 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Cuộc tranh luận về việc ăn chay xảy ra tại nhà người thu thuế tên Lêvi. Sau khi làm cho bà mẹ vợ ông Si-mon khỏi bệnh, chữa người bị quỷ ám, người bị phong hủi, người bị bại liệt, Đức Giêsu đi ra biển hồ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi đang ngồi ở đó. Người gọi ông và ông đã đi theo Người. Sau đó Người đến dùng bữa tại nhà ông. Đang khi Người dùng bữa tại nhà ông Lêvi với nhiều người thu thuế và những người tội lỗi, có người đến hỏi Đức Giêsu: “ Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”

Các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay vì Người không ăn chay. Đức Giêsu không ăn chay không phải vì Người muốn phá bỏ lề luật tiền nhân. Đức Giêsu không ăn chay vì muốn dạy mọi người biết việc bác ái mới là điều quan trọng cần làm. Như đã nói ở trên, cuộc tranh luận hôm nay xảy ra tại nhà người thu thuế sau khi Đức Giêsu đã chữa những người bị các thứ bệnh khác nhau. Những người thu thuế và những người bị bệnh thời ấy thường bị đồng hóa với người tội lỗi, cần phải xa tránh. Đức Giêsu đã không làm như thế, Người đã đón nhận những người tội lỗi. Người đã yêu thương và tha tội cho họ. Người đã liều mình không sợ bị người đời chê trách để đón nhận những người tội lỗi. Hành xử như thế, Đức Giêsu muốn dạy ăn chay thì dễ hơn làm việc bác ái. Bác ái mới quan trọng chứ không phải ăn chay. Vì nếu chỉ ăn chay thì vẫn còn giữ được những cái thuộc về mình. Nhưng mỗi khi làm việc bái ái là phải chia tay với những cái thuộc về mình. Có đôi khi hành động bác ái đòi buộc ta phải chia tay với chính bản thân.

Sau Chúa Nhật hôm nay, phụng vụ mùa Thường Niên sẽ tạm thời bị gián đoạn nhường chỗ cho mùa Chay. Nói đến mùa Chay là nói đến ăn chay. Ăn chay là một việc làm tốt lành. Khoảng thời gian ăn chay là cơ hội tốt giúp mỗi người ý thức sự ham muốn của thân xác, giúp kiềm chế những đòi hỏi. Ăn chay cũng giúp ta ý thức sự thiếu thốn của những người nghèo túng. Việc ăn chay sẽ là việc làm tốt lành nếu ta biết chia sẻ với những người nghèo túng hơn ta. Như thế, ăn chay còn có nghĩa là làm việc bác ái.

Nói đến bác ái ta thường hay nghĩ đến việc giúp người nghèo túng chút đỉnh của cải. Trên thực tế, đức bác ái bao gồm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hơn là việc chỉ giúp đỡ người nghèo túng. Tất cả mọi người đều cần tình thương và lòng bác ái của những người sống chung quanh. Ta thấy, mỗi khi giúp người Đức Giêsu luôn bày tỏ lòng bác ái, yêu thương. Vì lòng bác ái Đức Giêsu đã đưa tay đụng vào người phong hủi và chữa anh khỏi bệnh. Vì yêu thương Đức Giêsu đã chữa người bại liệt và tha tội cho anh. Qua những hành động này Đức Giêsu đã phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa người với người. Đức Giêsu không khinh chê ai, không ghét bỏ ai, nhưng yêu mọi người.

Là môn đệ Đức Giêsu ta được mời gọi sống như Người. Ta cũng được mời gọi để thực thi bác ái. Bác ái không phải chỉ là bố thí cho người túng thiếu. Nhưng hơn như thế, bác ái là yêu thương tha thứ, là tôn trọng và đón nhận mọi người. Tất cả những hành động khinh chê người anh chị em là việc làm thiếu bác ái. Những lời nói dèm pha làm người đời xa lánh người anh chị em là việc làm thiếu bác ái. Hành động như thế là vô tình ta đã làm cho người anh chị em trở thành những người phong hủi chỉ đáng bị đời xa tránh. “Đức bác ái chính là rượu mới” phải được chứa trong bầu da mới. Bầu da mới chính là con người mới, người môn đệ Đức Giêsu.

Mùa Chay sắp đến. Trong mùa Chay mọi người được mời gọi ăn chay. Ăn chay cũng còn có nghĩa là hãm mình, hãm bớt những ham muốn của thân xác. Những ham muốn của thân xác ta thì nhiều lắm, chứ không phải chỉ riêng gì việc ăn uống. Ta ham sắc, ham tài. Ta ham mê danh vọng. Ham mê tự nó không xấu. Ta ham mê những việc bác ái, ham mê phục vụ tha nhân là tốt chứ. Ham mê là xấu vì ta thường ham mê phục vụ bản thân mà quên đi những người sống chung quanh.

Trong mùa Chay này ta sẽ ăn chay. Mùa Chay là dịp giúp ta nhìn lại toàn diện đời sống mình. Ta đã sống với Chúa ra sao? Ta đã đối xử với người anh chị em thế nào? Ta đã làm gì cho bản thân ta? Mùa Chay mỗi năm là dịp giúp ta nhìn lại sự chết của Đức Giêsu mà chỉnh đốn lại con người mình để thăng tiến. Có lẽ đó là lý do tại sao Đức Giêsu dạy: “Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.”

Lạy Chúa, con hiểu, đối với Chúa việc bác ái mới là quan trọng. Vì bác ái đòi buộc từ bỏ chính bản thân cách toàn diện. Xin dạy con có lòng can đảm biết từ bỏ chính bản thân con để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.