Bệnh Phong Hủi

Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu chữa người bị bệnh phong hủi. Qua cuộc sống và qua sách báo, chúng ta ai cũng biết về bệnh phong hủi. Những người bị bệnh phong hủi rất đau khổ và thường bị người đời xa tránh. May mắn là ngày nay khoa học tiến bộ nên người ta đã hiểu nhiều về bệnh này. Vì thế những người bị bệnh phong hủi bây giờ không còn bị xa tránh như trước nữa.

Ngày xưa người ta rất sợ bệnh phong hủi. Người xưa cho rằng những người bị bệnh phong hủi là những người bị Chúa phạt vì họ tội lỗi. Những người bị phong hủi là những người bị ô uế nên không được phép sống chung với những người mạnh khỏe, sạch sẽ. Người phong hủi phải bị loại trừ. Bài đọc một của ngày hôm nay cho chúng ta thấy thái độ của người xưa đối với người bị bệnh phong hủi. "Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế!” Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại". Giữa người bị phong hủi và những người lành sạch hình như có hàng rào vô hình ngăn cách.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu không chấp nhận hàng rào ngăn cách ấy. Khi người phong hủi gặp Đức Giêsu anh lên tiếng xin được cứu chữa. Đức Giêsu đã đưa ta ra đụng vào người anh, và lập tức anh được chữa khỏi. Hành động đưa tay ra đụng vào người phong hủi của Đức Giêsu đã phá đổ hàng rào ngăn cách giữa người với người. Ngay sau khi được Đức Giêsu chữa lành, người bị phong hủi đã lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Có nhiều điểm để ta suy nghĩ.

Thứ nhất, mỗi tín hữu cũng đã được chính Đức Giêsu đụng vào người qua Bí tích Thánh Tẩy. Qua Bí tích Thánh Tẩy mọi tín hữu được rửa sạch tội lỗi. Trong Đức Giêsu không còn người bị ô uế. Trong Đức Giêsu không còn ai bị khai trừ. Đức Giêsu không chấp nhận sự ngăn cách.

Thứ hai, như người bị phong hủi, bổn phận mỗi tín hữu sau khi được Đức Giêsu tẩy rửa khỏi vết nhơ tội lỗi là ngợi khen Thiên Chúa. Đời sống mỗi tín hữu luôn phải là những lời chúc tụng danh Thiên Chúa. Những lời của thánh Phaolô trong bài đọc hai phải luôn là kim chỉ nam cho cuộc sống mỗi tín hữu. Trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô thánh Phaolô viết: “Thưa anh em, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do-thái hay người ngoại hoặc cho Hội thánh của Thiên Chúa; ”.

Thứ ba, Đức Giêsu đã đến để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Đức Giêsu đã đến để cứu chữa ta khỏi bệnh phong hủi thể xác cũng như tinh thần. Đức Giêsu đã đến để phá đổ hàng rào ngăn cách giữa người với người. Không may cho chúng ta, trong chúng ta vẫn còn có những người cố tạo ra bệnh phong hủi cho người anh chị em sống chung quanh bằng cách dèm pha, nói xấu nhau. Mỗi khi chúng ta nói xấu một cá nhân, có hành động xa tránh người anh chị em mình là chúng ta đang lên án họ là những người phong hủi cần phải bị cô lập ở ngoài cộng đoàn. Đức Giêsu không muốn điều này.

Là tín hữu, chúng ta được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu. Đức Giêsu không xa tránh ai. Chúng ta cũng được mời gọi không nên xa tránh người anh chị em mình. Đức Giêsu không muốn có hàng rào ngăn cách giữa người với người. Chúng ta cũng được mời gọi hợp tác với Ngài để phá bỏ hàng rào ngăn cách ấy. Mỗi lần chúng ta cố tình dèm pha người anh chị em mình, để người đời xa tránh họ là chúng ta đang xây dựng lại hàng rào ngăn cách chính Đức Giêsu đã phá bỏ cách đây hơn hai ngàn năm.

Trong tuần qua, Tổng Giáo Phận Adelaide đã có những ngày hội để học hỏi và cầu nguyện cho những người bị bệnh trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng nhắc nhở ta cần lưu ý săn sóc đặc biệt cho những người bị bệnh tâm thần. Những người này cũng đang bị người đời xa tránh như những người phong hủi.

Lạy Chúa, Chúa đã đụng vào người phong hủi và anh được sạch. Qua Bí tích Thánh Tẩy Chúa đã đụng vào con và con được sạch. Xin dạy con luôn biết yêu thương đón nhận người anh chị em, như Chúa đã đón nhận con.