Mục Tử Nhân Lành

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về Đức Giêsu là Mục Tử nhân lành. Người mục tử nhân lành luôn biết lo lắng cho đoàn chiên. Người mục tử nhân lành biết từng con chiên trong đàn và những con chiên thì quen thuộc và gần gũi với người mục tử. Người mục tử nhân lành lành luôn mong muốn những con chiên trong đàn của mình được ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Tóm lại, người mục tử nhân lành luôn mong muốn từng con chiên trong đàn của mình được hạnh phúc. Chính vì thế, Đức Giêsu so sánh mình với người mục tử nhân lành.

Ngày nay, hình ảnh người mục tử cũng còn được dùng để nói về vai trò mục vụ của Đức Thánh Cha và các Giám Mục là những người kế vị các thánh Tông Đồ trong việc chăm lo đoàn chiên Chúa. Hình ảnh người mục tử cũng còn được dùng để nói về vai trò của những linh mục, tu sĩ là những cộng tác viên của các Giám Mục trong việc hướng dẫn đoàn chiên Chúa tại các địa phương. Hình ảnh người mục tử cũng còn được dùng để chỉ về vai trò của những người có trách nhiệm trong việc hướng dẫn người khác. Thày cô giáo và những người làm cha mẹ là những người có bổn phận hướng dẫn thanh thiếu niên và con em trong gia đình. Họ cũng là những mục tử nơi trường học và trong gia đình.

Cha mẹ là mục tử của đàn con trong gia đình. Người mục tử nhân lành luôn mong muốn đàn chiên của mình được hạnh phúc. Để đàn chiên được hạnh phúc, người mục tử phải lo lắng cho từng con chiên trong đàn. Người mục tử phải biết hướng dẫn từng con chiên trong đàn đến được đồng cỏ xanh tươi. Tương tự như thế, bổn phận cha mẹ là phải biết lo lắng cho đàn con được hạnh phúc, nên người, sống có ích cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo Hội. Bổn phận cha mẹ là phải biết giáo dục và hướng dẫn con cái biết hợp tác với người sống chung quanh để xây dựng xã hội và Giáo Hội ngày một tốt đẹp hơn. Như thế, một trong những việc bậc cha mẹ cần làm là cổ võ và nâng đỡ ơn gọi làm linh mục, tu sĩ ngay trong gia đình.

Giáo Hội dành riêng ngày hôm nay để cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Đoàn chiên Chúa luôn cần nhiều mục tử nhân lành. Giáo Hội luôn mời gọi mọi tín hữu biết cầu nguyện cho ơn gọi. Tuy nhiên, bên cạnh việc cầu nguyện, thiết tưởng ta cũng cần có ý muốn và những hành động nâng đỡ ơn gọi. Để có thể nâng đỡ ơn gọi, ta cần học từ câu nói của Đức Giêsu. “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Câu nói này có nhiều điểm để ta suy nghĩ và học hỏi.

Thứ nhất, “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi”. Khi nói thế Đức Giêsu dạy, người mục tử tốt lành cần phải biết đoàn chiên của mình và đoàn chiên phải biết người mục tử. Nói cách ngắn gọn, muốn nâng đỡ ơn gọi việc đầu tiên bậc cha mẹ trong gia đình cần làm là khuyến khích con em yêu mến Giáo Hội. Vì Giáo Hội quy tụ những tín hữu của Chúa. Con em trong gia đình cần biết yêu mến Giáo Hội qua những khía cạnh sau.

Trước hết là yêu mến những sinh hoạt của giáo xứ hay của cộng đoàn. Để có thể làm mục tử của đoàn chiên Chúa con em ta cần biết yêu mến sinh hoạt của cộng đoàn. Con em ta cần biết những sinh hoạt mang lại sự sống cho cộng đoàn. Như mục tử cần biết nơi chốn của những đồng cỏ non để có thể chăm lo cho đoàn chiên.

Kế đến là lòng yêu mến những người trong cùng giáo xứ hay cộng đồng. Muốn là mục tử của đoàn chiên con em ta cần có lòng yêu mến chiên. Những người trong cùng cộng đồng cũng là những con chiên của Chúa. Con em ta cần sinh hoạt thường xuyên để có thể biết từng người để đón nhận và yêu mến người anh chị em. Như mục tử gần gũi với từng con chiên.

Thứ hai, “Như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha”. Linh mục, tu sĩ là những người được Chúa gọi và chọn để làm dụng cụ truyền ban ân sủng Chúa. Như thế người linh mục, tu sĩ cần có mối liên hệ chặt chẽ với Chúa. Để nâng đỡ ơn gọi, bậc cha mẹ cần khuyên bảo con em trong gia đình yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa qua các câu kinh sáng tối. Yêu mến, tôn trọng và học hỏi Lời Chúa. Yêu mến các Bí Tích là những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa và là những phương tiện Chúa ban ân sủng.

Để nâng đỡ ơn gọi, các bậc cha mẹ cần tỏ lòng quý mến đối với linh mục, tu sĩ là những vị đang sống trong ơn gọi. Mặt khác, cha mẹ cũng nên thường xuyên nói với con cái về ơn gọi làm linh mục và tu dòng. Khuyến khích con em ấp ủ mộng ước đi tu. Nên nhấn mạnh nét cao đẹp của đời sống tu hành. Cha mẹ cần sống quảng đại và khiêm nhường để làm gương cho con em, vì cha mẹ cũng là mục tử của đàn con.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống xứng đáng ơn gọi của mình để làm gương sáng cho những người sống chung quanh.