Tình Yêu Cứu Độ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em thân mến,

Câu Tin Mừng sau đây thường được trích dẫn vì lời lẽ chứa đựng những ý nghĩa thâm sâu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sự sống muôn đời.”

Câu Tin Mừng nói lên tình yêu cao vời của Chúa. Chúa yêu loài người đến tận cùng. Ngài sai Con Một của mình là Ngôi Lời đến thế gian để làm người và chia sẻ thân phận của loài người. Bao giờ cũng vậy, tình yêu luôn đi tìm người mình yêu. Thiên Chúa đi tìm nhân loại để gần gũi với nhân loại và đem nhân loại về trong tình yêu của Ngài. Tình yêu vượt mọi biên giới của thời gian và không gian, của Đấng Sáng Tạo và tạo vật, của Thiên Chúa toàn năng và loài người mỏng dòn. Tại sao như thế? Chỉ vì bản chât của tình yêu luôn là kết hợp.

Sự kết hợp của tình yêu thúc đẩy gần gũi, tha thứ và tái tạo. Con người ở trong tình trạng tội lỗi, cho nên Chúa đến để gần gũi. Ngài tha thứ tội lỗi ta phạm. Và Ngài tái tạo con người và cuộc sống của ta.

Tình yêu của Chúa không kết án nhưng là tìm cách cứu vớt. Chúa Giêsu đã từng nói là, Con Người đến để tìm lại và cứu chữa những gì đã hư mất. Vì thế, tình yêu của Chúa không muốn ai phải chết, nhưng được sự sống muôn đời. Nhưng để đạt được điều đó, Chúa Giêsu đã phải trả giá bằng cái chêt của chính mình Ngài trên thập giá. Ngài đã từng nói: “Nếu hạt lúa miến rơi xuống đất mà không mục nát đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi thì sẽ sinh nhiều hoa trái.” Ngài đã chết để trở thành Chúa Phục Sinh. Ngài là hạt lúa miến chết đi vì tình yêu để khai mở một mùa hoa trái phục sinh.

Suy nghĩ về tình yêu của Chúa, cha Jack McArdle SS CC nói viết: “Các thánh không phải là những người yêu Chúa, nhưng là những người xác tín là Chúa yêu họ” Ở đây cha muốn nói là chính các thánh cảm nghiệm sâu xa là Chúa yêu họ, nên đời sống các ngài là một sự đáp trả bằng lòng mến. Chính vì Chúa yêu trước, nên các ngài cảm động vì được Chúa yêu. Do đó các ngài yêu Chúa lại.

Ta cũng vậy, ta cần cảm nghiệm và xác tín sâu xa là Chúa yêu ta. Ta luôn sống trong tình yêu của Chúa. Toàn bộ đời sống của ta được bao phủ bởi tình yêu ấy. Một cách cụ thể, sự sống của ta, trí óc của ta và mọi thứ ta dùng cũng như hoàn cảnh, người chung quanh đều là hồng ân phát xuất từ tình yêu của Chúa. Tận căn, ta là người đón nhận sự sống và mọi ơn lành để duy trì và phát triển sự sống. Mà sự sống có được đều là do tình yêu của Chúa. Cho nên tình yêu luôn đem lại sự sống.

Khi có sự xác tín như trên, ta sẽ cảm động sâu xa. Ta sẽ thấy rất hạnh phúc. Tự nhiên ta thấy muốn sống cho thật tốt lành để xứng đáng với tình yêu ấy. Tình yêu khi được cảm nhận thì luôn phát sinh sự đáp trả bằng tình yêu. Và khi có sự đáp trả như vậy thì tự nhiên ta có một thế giới mới mở ra cho cuộc sống của mình. Ta sẽ sống khác hơn. Ta làm một con người mới hơn, cởi mở hơn, vì ta có sự an bình sâu thẳm của tâm hồn do cảm nghiệm được yêu đem lại.

Mối liên hệ tình yêu giữa ta với Chúa cũng là khuôn mẫu cho mối liên hệ giữa ta với tha nhân. Tha nhân bao gồm người trong gia đình và ngoài xã hội. Ta không thể bắt buộc tha nhân đáp trả lại tình yêu của. Sự đáp trả ấy phải xuất phát từ cảm nghiệm được yêu thương, chấp nhận và săn sóc mới là sự đáp trả tự nhiên và tự do. Vì thế điều quan trọng là ta hãy yêu trước đi, thì rồi tha nhân cũng sẽ cảm nhận được lòng yêu thương đó. làm điều này ta cần phải hy sinh nhiều lắm. Có khi còn bị hiểu lầm. Có khi còn bị phản bội nữa. Nhưng nếu là một tình yêu chân thật, thì chắc chắn ta sẽ tha thứ và kiên trì. Tình yêu chân thật như thế chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp về lâu về dài.

Xin cho mỗi người cảm nhận sâu xa là Chúa yêu mình để mình yêu Chúa thực sự. Xin cho ta yêu mến tha nhân để tha nhân cảm thấy được yêu và sống cho tình yêu chân chân chính.