Khiêm Nhường Biết Mình

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm C

Anh chị em quý mến,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục nói về thánh Gioan Tẩy Giả. Gioan xuất hiện từ nơi hoang địa, mời gọi mọi người sám hối. Những lời rao giảng của ông về sự cần thiết phải sửa đường cho ngay thẳng để Chúa đến chắc hẳn phải đánh động lòng người. Nhưng có lẽ những lời ấy hơi khó hiểu. Vì thế đã có rất nhiều người đến xin ông làm phép rửa và để hỏi xem cụ thể họ “phải làm gì?”

Để trả lời câu hỏi của đám đông về những việc cụ thể họ cần làm để dọn đường Chúa đến, Gioan dạy: hãy chia cơm sẻ áo với người không có. Khi những người thu thuế đến hỏi xem họ phải làm gì, ông dạy: Đừng đòi hỏi quá mức ấn định cho các anh. Khi những người lính đến hỏi xem họ phải làm gì, ông dạy: Đừng hà hiếp và đừng chiếm đoạt của ai, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.

Những câu trả lời của Gioan lần này thì rất chân thành và có vẻ đơn giản hơn. Chắc chắn ai cũng có thể hiểu những điều ông muốn nói. Nói cách ngắn gọn, ông Gioan muốn dạy mọi người là cố gắng có đời sống công bình, bác ái. Đừng dựa thế, ỷ vào quyền hành và của cải, mà hà hiếp người cô thế.

Nghe những lời bác ái chân thành từ miệng Gioan phát ra, nhiều người tự hỏi không biết ông có phải là Đấng Mê-si-a mà dân đang mong đợi không. Ông Gioan đã không lợi dụng lòng dân để lừa gạt họ. Trái lại ông rất khiêm nhường từ chối mình không phải là Đấng Mê-si-a họ đang mong đợi.

Trong tình hình tranh tối tranh sáng, từ chối mình không phải là Đấng Mê-si-a, Gioan đã dạy mọi người bài học rất quan trọng. Bài học đó là khiêm nhường nhận biết thân phận mình. Ông Gioan biết rõ mình là ai. Ông không đóng kịch. Ông không giả dối. Ông không ghen tương với người khác. Ông chấp nhận thân phận mình chỉ là người dọn đường cho Đấng sẽ đến sau ông. Ông có thể lừa gạt dân chúng được chứ, nhưng ông đã không làm vậy. Hành động chân thành như thế, ông Gioan đã dạy cho đám đông, cho những người thu thuế và những người lính bài học khiêm nhường và giầu ý nghĩa hơn những lời giảng giải đơn sơ của ông.

Làm gương như thế, Gioan muốn mời gọi mọi người nhìn lại con người mình, sống đúng với thân phận mình. Với những người giầu có, họ cần biết cách sử dụng những của cải họ đang có cho hợp lý. Với những người thu thuế, họ cần biết trách nhiệm và ý nghĩa đúng đắn của công việc họ đang làm. Với những người lính, họ cần biết uy quyền họ đang có là để bảo vệ dân chứ không phải để hà hiếp dân mà chiếm đoạt của người.

Tóm lại, khiêm nhường nhìn nhận mình không phải là Đấng Mê-si-a, Gioan muốn mời gọi mọi người hãy cùng khiêm nhường nhìn lại vai trò và trách nhiệm của riêng mình. Trong vai trò hạn hẹp riêng, mỗi người đều có thể đóng góp vào việc dọn đường Chúa đến như Gioan đang làm.

Chúng ta đang ở tuần thứ ba mùa Vọng. Chúng ta đang mong chờ Chúa đến. Để chuẩn bị đón Chúa, mọi người đều được mời gọi tìm biết xem mình là ai. Đối diện với chính bản thân, mọi người được mời gọi để tìm ra con người thật của mình, những điều hay và những điểm không hay. Mọi người được mời gọi khám phá những khả năng mình đang có, nhìn nhận những khả năng ấy là những ơn Chúa ban và biết đem những khả năng cùng những điều hay và không hay mình đang có ra để góp phần xây dựng một xã hội công bình, bác ái.

Đừng kệch cỡm tự nhận cho mình những điều mình không có. Đừng ỡm ờ tự gán cho mình những danh hiệu mình không có. Vì những điều hoang tưởng này thường dễ dẫn đến ghen tương. Ta hay ghen tương với người khác vì hoang tưởng nghĩ rằng mình có tài, nhưng trên thực tế ta không làm được việc gì cả, nên ta ghen với những người làm được việc. Ta thường hay tự cho mình là người quan trọng, nhưng trên thực tế ta không có gì để chứng tỏ sự quan trọng của mình, nên ta hay ghen với những người xem ra có vẻ được nhiều người trọng vọng.

Bài học cho chúng ta hôm nay là đức khiêm nhường. Người có của hãy biết khiêm nhường với của cải mình đang có. Người có danh cần biết khiêm nhường với danh tiếng của mình. Người có tài cần biết khiêm nhường xử dụng tài năng của mình đúng nơi, đúng lúc.

Lạy Chúa, trong mùa Vọng này xin dạy con luôn biết sống khiêm nhường, biết đem hết khả năng góp phần dọn đường Chúa đến.