Xin Cho Con Nhìn Thấy Được

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về một người bị mù. Anh kêu xin Đức Giêsu cho anh được nhìn thấy. Đức Giêsu đã làm cho anh nhìn thấy được và anh đã đi theo Người.

Là tín hữu, chúng ta luôn mong muốn được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và những ân sủng của Người. Vinh quang và ân sủng của Thiên Chúa luôn tràn ngập vũ trụ. Là người sáng mắt, ai cũng có thể nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Chỉ những người chẳng may bị mù mới không thể nhìn thấy. Thiên Chúa luôn ban ân sủng để ta có thể nhận ra vinh quang Người.

Nói đến người mù thì có hai loại mù. Thứ nhất, những người bị mù về thể xác. Họ là những người có hai con mắt không bình thường nên không thể nhìn thấy được. Thứ hai, những người bị mù về mặt tinh thần. Họ là những người dù có hai con mắt sáng đấy, nhưng không thể nhìn thấy được vinh quang Thiên Chúa và những ân sủng Người luôn tuôn đổ trên vạn vật.

Nói như thế, sẽ có người tự hỏi tại sao tôi tin nhưng tôi không nhận được ân sủng của Thiên Chúa trong đời sống. Đừng hỏi vì sao Thiên Chúa không ban ân sủng cho tôi. Đừng hỏi vì sao Thiên Chúa không ban ân sủng cho người khác. Thiên Chúa luôn ban ân sủng cho mỗi người tùy theo nhu cầu và những lời kêu xin của chúng ta.

Nếu tôi nghĩ rằng tôi chưa nhận được ân sủng của Thiên Chúa, hay một ai đó tôi quen biết chưa nhận được ân sủng, tôi phải kêu thật to lên, với lòng tin. Như anh mù trong đoạn Tin Mừng, tôi phải kêu lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

Là những người đang sống nơi đây, hơn ai hết, chúng ta hiểu thế nào là ân sủng của Thiên Chúa. Chính nhờ ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người và mỗi gia đình nên chúng ta mới có ngày hôm nay.

Riêng đối với những người Công Giáo Việt Nam đang sống tại Nam Úc, chắc chắn ai cũng phải nhận ra rằng, phải có ân sủng Thiên Chúa chúng ta mới có một Cộng Đồng tốt đẹp như ngày hôm nay. Sau gần ba mươi năm sinh hoạt, ai cũng có thể nhận ra rằng nhịp sinh hoạt của Cộng Đồng mỗi ngày càng thăng tiến. Đó là do ân sủng Thiên Chúa.

Nếu chúng ta không thể nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống, có lẽ bản thân chúng ta đang có vấn đề. Có thể thật sự là tôi có hai mắt sáng đấy, nhưng tôi vẫn không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống vì hai con mắt đức tin của tôi bị mù.

Để có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, tôi phải biết học theo gương anh mù mà lớn tiếng kêu xin. Anh mù không thể nhìn thấy được nên anh phải lắng nghe từ nhiều hướng lắm, và sẵn sàng kêu xin nhờ giúp đỡ.

Thứ nhất, lắng nghe trong thái độ mong chờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống. Anh mù đang ngồi bên vệ đường. Anh không thấy Đức Giêsu đang đi đến. Nhưng anh nghe người ta nói và đã nhận ra sự hiện diện của Người.

Thứ hai, lắng nghe những người chung quanh. Khi nghe tiếng anh mù kêu xin, Đức Giêsu đã truyền cho gọi anh lại. Người ta đã gọi anh. Như vậy, nhờ những người chung quanh mà anh mù có thể đến gần Đức Giêsu.

Thứ ba, lắng nghe tiếng Chúa. Khi nghe Đức Giêsu hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Sự mù lòa của anh thì quá rõ ràng. Nhưng khi hỏi xem anh muốn gì, Đức Giêsu tạo điều kiện cho anh tuyên xưng đức tin. Như thế, câu trả lời của anh là điều mỗi người chúng ta phải làm hàng ngày, đó là kêu xin với cả lòng tin. Hy vọng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và những ân sủng Ngài ban.

Đừng ngồi nguyền rủa bóng tối. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy vinh quang và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống thì cứ lớn tiếng kêu xin, như anh mù. Thiên Chúa sẽ nghe tiếng chúng ta kêu xin. Thiên Chúa sẽ dùng những người sống chung quanh để giúp chúng ta. Điều quan trọng ta cần có là thái độ sẵn sàng để đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống, như anh mù.

Sau khi nhìn thấy được, anh mù đã đi theo Đức Giêsu trên con đường Người đi. Anh đi theo Đức Giêsu vì anh đã nhìn thấy được vinh quang Thiên Chúa. Con đường Đức Kitô đi lúc ấy là con đường tiến đến thập giá. Anh mù đã đi theo để chia sẻ con đường thập giá với Người.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết vững lòng tin và sẵn sàng vác thánh giá mình mà theo chân Chúa.