Cộng Đồng Phục Sinh

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Mùa Chay và những nghi lễ mừng Chúa Phục Sinh năm nay đã qua đi thật nhanh. Chắc hẳn những ấn tượng tốt đẹp của tuần thánh năm nay vẫn còn đậm nét trong tâm hồn nhiều người. Những sinh hoạt đạo đức sốt sắng của những ngày tuần thánh đã đem đến cho chúng ta sự phấn khởi trong tâm hồn. Qua những sinh hoạt hài hòa tốt đẹp này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa ở giữa Cộng Đồng. Chắc chắn những đóng góp quảng đại về công sức của nhiều người, hầu giúp phụng vụ tuần thánh được diễn ra tốt đẹp, đã hâm nóng và củng cố đức tin của nhiều anh chị em khác trong Cộng Đồng.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc trao ban đức tin. Sau khi phục sinh, Đức Kitô đã xuất hiện giữa cộng đoàn các môn đệ để ban cho các ông đức tin. Sau khi Đức Kitô chết, các môn đệ Ngài rất sợ hãi. Có thể các môn đệ sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với các ông. Vì thế, các môn đệ đã về lại nhà mình và đóng kín cửa. Đang khi các ông ở trong phòng đóng kín cửa, Đức Kitô đã hiện ra với các ông. Khi thấy Ngài, tất cả những người có mặt nơi các môn đệ đang tụ họp ngày hôm ấy đã tin vào Đức Kitô phục sinh. Tuy nhiên, một trong các môn đệ đã không có mặt ở đó ngày hôm ấy nên ông đã không nhận được đức tin.

Theo đoạn Tin Mừng, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Tôma không ở với các ông khi Đức Kitô hiện ra. Khi nghe các môn đệ khác kể lại là họ đã thấy Đức Kitô, ông từ chối không tin. Lý do nào mà ông không có mặt tại nơi này thì không thấy Tin Mừng nói đến. Nhưng sự vắng mặt của ông khi Đức Kitô hiện ra lần đầu đã là nguyên nhân Ngài phải hiện ra lần thứ hai để trao ban đức tin cho ông. Đây cũng còn là dịp để Đức Kitô phục sinh tỏ cho các môn đệ thấy là Ngài đã thực sự sống lại khi Ngài mời ông Tôma đặt ngón tay vào những lỗ đinh ở tay chân và vết thương ở cạnh sườn Ngài.

Ông Tôma không tin việc Đức Kitô sống lại vì ông muốn được tận mắt thấy Ngài chứ không tin lời người khác. Vì thế, khi hiện ra lần thứ hai, Đức Kitô đã trực tiếp mời ông Tôma đụng vào các vết thương trên thân thể Ngài và nói với ông: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Nói cách khác, khi Đức Kitô hiện ra lần thứ hai, Ngài muốn nói với ông Tôma, và cả những thế hệ sau này trong đó có chúng ta, là hãy tin vào lời của các người chứng, lời của các môn đệ là những người đã được tận mắt nhìn thấy Ngài vẫn đang sống.

Những tín hữu tiên khởi là những người đầu tiên được nghe biết về việc Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Đức tin vào Chúa Kitô phục sinh đã mang lại cho họ niềm vui. Đức tin vào Chúa Kitô phục sinh đã biến đổi họ, giúp giải thoát họ khỏi những ham muốn cá nhân và những tham vọng thấp hèn. Bài đọc một theo sách Công vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy một hình ảnh tốt đẹp của cộng đoàn các tín hữu tiên khởi. “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung”.

Đức tin là quà tặng của Thiên Chúa. Chúa luôn mong muốn mọi người có đức tin. Có những người đã có đức tin. Có những người vẫn chưa có được đức tin. Có nhiều lý do để họ chưa thể có đức tin. Ta không nên phán xét họ. Phần chúng ta là những người có phúc vì đã được có đức tin. Nhưng chúng ta không phải là những người được tận mắt nhìn thấy Đức Kitô hiện ra. Chúng ta có đức tin là nhờ vào lời của các người chứng. Chúng ta có đức tin là nhờ vào lời của những người đã được nghe từ các tông đồ, là những người đã được tận mắt thấy Đức Kitô hiện ra, kể lại. Và cứ thế, ngược trở lại, chúng ta có được đức tin vào Chúa Kitô phục sinh là do chính Ngài muốn chúng ta có đức tin.

Đức tin phục sinh đã làm thay đổi tâm hồn và cách sống của cộng đoàn các tín hữu tiên khởi. Đức tin phục sinh cũng đã để lại trong tâm hồn nhiều người trong Cộng Đồng chúng ta những ấn tượng tốt đẹp và niềm tin vững mạnh. Nhờ đức tin phục sinh, các tín hữu tiên khởi đã có thể đem Tin Mừng đến cho nhiều người, trong đó có cả chúng ta. Vì sau khi phục sinh, Đức Kitô đã dạy các môn đệ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Tương tự như thế, chúng ta cũng được Đức Kitô phục sinh sai đi mang Tin Mừng đến cho những người sống quanh ta.

Lạy Chúa, xin giúp Cộng Đồng chúng con luôn biết sống hài hòa, xứng đáng là Cộng Đồng phục sinh, để làm chứng cho Chúa giữa thế gian.