Hy Sinh Hãm Mình

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em quý mến,

Những bài đọc hôm nay có chung một điểm chính, đó là hy sinh. Nói đến hy sinh chúng ta hiểu ngay, hy sinh có nghĩa là hãm bớt, có đôi khi phải từ bỏ một việc gì hay một điều gì đó có liên quan đến bản thân.

Bài đọc một hôm nay nói về việc Chúa muốn Abraham hy sinh dâng hiến chính con một ông để làm hiến lễ. Về điểm này, có người sẽ thắc mắc tại sao Chúa lại muốn một việc lạ lùng như vậy. Tại sao Chúa không bảo Abraham bắt con trừu hay con dê mà dâng hiến? Tại sao Chúa lại thử thách Abraham như vậy? Ở đây ta không bàn về điểm này. Hôm nay chúng ta chỉ nhìn đến đức tin của ông Abraham. Nếu được đọc toàn bộ đoạn văn, trong đó có đoạn đối thoại giữa Abraham và người con trai duy nhất trong lúc cả hai đang trên đường lên núi, ta sẽ thấy đức tin của Abraham. Đang lúc đi lên núi, người con trai hỏi Abraham; “Này đây đã có củi và lửa, vậy hy sinh thượng hiến ở đâu?” Abraham đáp: “Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ!” Chính nhờ đức tin tuyệt đối, lòng sẵn sàng hy sinh của Abraham mà ông đã được trở nên tổ phụ của một dòng dõi “đông như sao trên trời, như cát dưới biển”.

Bài đọc hai nói về lòng hy sinh vô bờ bến của Thiên Chúa. Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc ta. Nếu Chúa đã hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc ta, chẳng lẽ nào Thiên Chúa lại không ban cho chúng ta tất cả. Thiên Chúa đã không đòi Abraham điều gì cả vì lòng sẵn sàng hy sinh của ông. Thiên Chúa cũng sẽ không đòi hỏi gì ở những người có lòng tin vào Chúa, sẵn sàng hy sinh.

Đoạn Tin Mừng nói về việc Đức Giêsu biến hình. Đang khi Đức Kitô biến hình có tiếng phán dạy từ đám mây. Tiếng phán dạy từ đám mây mời gọi các môn đệ tin vào những lời Đức Giêsu dạy. Trên đường xuống núi, Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng kể cho ai nghe những điều các ông vừa thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các môn đệ nghe lời Đức Giêsu, nhưng vẫn thắc mắc không biết ‘từ cõi chết sống lại” có nghĩa gì. Các ông không thể hiểu được điều này. Để chứng tỏ lòng yêu thương loài người tội lỗi, Thiên Chúa đành chấp nhận hy sinh chính Con Một Người. Thiên Chúa đã không cất gánh đau khổ cho chính Con Một Người để loài người được hạnh phúc.

Trong Mùa Chay chúng ta được mời gọi hy sinh hãm mình. Hy sinh hãm mình trong mùa Chay có thể được thực hành trong nhiều lãnh vực của đời sống. Trong mùa Chay ta hy sinh hãm mình bớt ăn, bớt mặc. Trong mùa Chay ta hy sinh hãm mình bớt nói, bớt nghe. Bớt nói, bớt nghe có nghĩa là bớt ngồi lê đôi mách. Trong mùa Chay ta hy sinh hãm mình bằng cách sống khiêm nhường, luôn tôn trọng người sống quanh ta. Còn nhiều việc ta có thể hy sinh hãm mình. Trên đây chỉ là một vài lãnh vực trong cuộc sống ta có thể hy sinh hãm mình trong mùa Chay này.

Trong mùa Chay này, ta có thể cố gắng hy sinh hãm mình trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Nhưng hy sinh hãm mình từ bỏ chính bản thân thì rất khó. Mỗi khi nói đến hy sinh là nói đến đau khổ. Hãy nhìn lại cả ba bài đọc của ngày hôm nay để rút kinh nghiệm về lòng hy sinh. Không có hy sinh nào mà không có đau khổ. Để có hạnh phúc trong cuộc sống ta cần hy sinh nhiều. Vợ chồng cần hy sinh nhường nhịn nhau để đời sống lứa đôi được hạnh phúc. Cha mẹ cần hy sinh thật nhiều để con cái có được đời sống vui vẻ. Anh chị em trong một gia đình cần hy sinh thật nhiều để đời sống gia đình được đầm ấm.

Trong giao thiệp xã hội, mỗi người cần hy sinh đôi chút để xây dựng những tương quan tốt đẹp giữa người và người. Muốn có những tình cảm tốt đẹp ta cần hy sinh chính bản thân. Ta không thể có bạn nếu ta là người khép kín, không cởi mở, vì sợ bị đụng chạm thì sẽ phải đau khổ. Ta không thể có bạn nếu không biết hy sinh thời giờ để gặp gỡ những người sống chung quanh. Muốn có tình bạn tốt đẹp, ta cần hy sinh thời giờ gặp gỡ, chia sẻ vui buồn với những người sống chung quanh ta. Muốn có tình bạn tốt đẹp ta cần hy sinh chút đỉnh tự ái để mọi người dễ dàng đón nhận ta. Muốn có tình bạn tốt đẹp ta cũng cần giảm bớt khoe khoang về chính mình. Ta không thể có bạn nếu không biết hy sinh từ bỏ chính bản thân.

Lạy Đức Giêsu, trong mùa Chay này, xin dạy con biết hy sinh quên mình, biết chết đi cho người anh chị em như Ngài, để cùng được hưởng hạnh phúc đời sống mới với Ngài.