Lễ Đức Mẹ Chúa Trời

Chúa Nhật 2 Mùa Giáng Sinh

Anh chị em quý mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Trời. Việc đầu tiên ta cần khẳng định, Đức Mẹ không phải là Thiên Chúa. Đức Mẹ cũng là một thụ tạo như muôn người. Giáo Hội tuyên kính Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời vì nhiều lý do.

Thứ nhất, Đức Mẹ trở nên Mẹ Chúa Trời nhờ quyền năng Thánh Thần. Theo Tin Mừng thánh Lu-ca, khi Sứ thần Gáp-ri-en truyền tin Đức Mẹ sẽ thụ thai Con Đấng Tối Cao, Đức Mẹ đã thưa với Sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Như thế, nhờ Thánh Thần tỏa bóng trên Mẹ, Mẹ đã trở thành Mẹ của Con Chúa Trời.

Tương tự như trên, để khẳng định tất cả các tín hữu đều là con Thiên Chúa, trong thư gửi tín hữu Ga-lát, thánh Phao-lô viết: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: ‘Áp-ba, Cha ơi!’” Như thế, nhờ có Thần Khí Chúa ngự trong lòng mà chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa.

Như vậy chúng ta có thể nói, nhờ Thần Khí nối kết chúng ta với Thiên Chúa theo ý định của Ngài, mà chúng ta đã được trở nên con cái Thiên Chúa. Nhờ Thần Khí nối kết Đức Mẹ với Thiên Chúa theo ý định của Ngài, mà Đức Mẹ đã trở nên Mẹ Chúa Trời.

Thứ hai, Đức Mẹ trở nên Mẹ Chúa Trời theo ý định của Ngôi Hai Thiên Chúa. Đang khi chịu khổ hình trên Thánh Giá, Đức Giêsu trao Đức Mẹ cho các môn đệ. Từ giờ ấy, các môn đệ đưa Đức Mẹ về nhà và Đức Mẹ đã trở nên mẹ các môn đệ. Các môn đệ là những người đã xây dựng Hội Thánh Chúa nơi trần gian. Đức Mẹ là mẹ các môn đệ, thì Đức Mẹ cũng là mẹ Hội Thánh. Hội Thánh chính là Thân Thể Đức Kitô. Đức Kitô chính là Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế Đức Mẹ xứng đáng được tuyên xưng là Mẹ Chúa Trời.

Thứ ba, Đức Mẹ là mẹ của một nhân loại mới được cứu chuộc. Vì theo thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Ga-lát, “khi thời gian tới hồi viên mãn Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.” Như vậy, tất cả những ai sống dưới Lề Luật và đã được cứu chuộc khỏi gông cùm của Lề Luật, đều được trở nên con cái Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ là mẹ của Con Thiên Chúa, mà tất cả tín hữu đều là con Thiên Chúa, nên Đức Mẹ cũng là mẹ của mỗi người chúng ta.

Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới. Năm mới vạn vật đều thay đổi mới. Năm mới chúng ta cầu chúc nhau những điều tốt lành nhất. Năm mới chúng ta mong muốn mọi người đều đổi mới tốt hơn. Năm mới xin Chúa giúp chúng ta biết thay đổi để trở nên con người mới. Muốn trở nên con người mới ta cần mở lòng đón nhận Thánh Thần. Đức Mẹ đã trở nên Mẹ Chúa Trời vì biết sẵn sàng đón nhận Thánh Thần. Vì Lề Luật thì không thể giúp gì cho ta. Lề Luật chỉ có thể cho ta thấy những điều sai trái, nhưng không thể giúp ta trở nên con người mới. Chỉ có Thánh Thần mới có thể giúp ta trở nên con người mới.

Nguyện chúc anh chị em luôn biết sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho anh chị em năm mới luôn được bình an, hạnh phúc.