Tiếng Chúa Mời Gọi

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Sau những ngày mừng Lễ Giáng Sinh và Lễ Chúa Hiển Linh, hôm nay chúng ta bắt đầu mùa thường niên của năm phụng vụ mới. Bắt đầu một năm phụng vụ mới, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ về ơn gọi làm con Chúa của mình. Những bài đọc hôm nay đều nói về tiếng Chúa mời gọi và cung cách đáp trả của con người.

Bài đọc một nói về việc Sa-mu-en nghe tiếng Chúa gọi nhưng không nhận ra mà cứ ngỡ Ê-li gọi. Sa-mu-en không nhận ra tiếng Chúa vì cậu đang ngủ.

Thiên Chúa dùng nhiều cách để mời gọi ta theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Thiên Chúa dùng chính Lời Chúa để mời gọi ta. Thiên Chúa dùng những giáo huấn của Hội Thánh để mời gọi ta. Thiên Chúa dùng những người sống quanh ta để mời gọi ta. Thiên Chúa dùng những biến cố đang xảy ra quanh ta để mời gọi ta.

Thiên Chúa luôn mời gọi và luôn có tiếng đáp trả. Lịch sử Hội Thánh có rất nhiều gương thánh nhân tốt lành. Thánh nhân là những người đã biết lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân là những người đã hy sinh mạng sống các ngài bằng nhiều cách để làm sáng danh Chúa. Có những thánh nhân quên mình phục vụ tha nhân để làm sáng danh Chúa. Có những thánh nhân đổ máu mình để làm sáng danh Chúa. Có những thánh nhân chấp nhận bị người đời khinh chê để làm sáng danh Chúa.

Tuy nhiên, bên cạnh gương sáng của các thánh nhân vẫn còn nhiều người chưa quan tâm đến tiếng Chúa mời gọi. Ta chưa quan tâm đến tiếng Chúa mời gọi nên chưa thể nhận ra tiếng Chúa. Ta chưa quan tâm đến tiếng Chúa mời gọi chỉ vì ta đang bị chi phối bởi những bận rộn trong cuộc sống hàng ngày. Có thể ta không mê ngủ như Sa-mu-en. Nhưng rất có thể ta đang bị những mưu toan cá nhân chi phối làm ta không thể tập trung tìm kiếm ý Chúa. Những mưu toan cá nhân đang làm bận tâm khiến ta không thể tập trung để nhận ra tiếng Chúa mời gọi.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc hai môn đệ Gioan tìm gặp Đức Giêsu. Khi Gioan giới thiệu với các ông về Đức Giêsu, hai môn đệ đã đến và ở lại với Đức Giêsu. Nhờ sống gần Đức Giêsu mà hai môn đệ Gioan đã nhận ra Ngài là “Đấng Kitô”. Sau đó họ đã giới thiệu Đức Giêsu với người khác.

Là những tín hữu, chúng ta là những người đang tìm kiếm Đức Giêsu. Nhờ gia đình và những người sống chung quanh hướng dẫn, chúng ta đã phần nào có được đức tin vào Đức Giêsu. Câu hỏi “các anh tìm gì thế?” mà Đức Giêsu đã hỏi hai môn đệ Gioan cũng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta phải có câu trả lời cho câu hỏi này. Chẳng phải chúng ta đi tìm Đức Giêsu để được sống đời đời sao? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể được tìm thấy trong bài đọc hai.

Qua bài đọc hai, trong thư gửi tín hữu thành Cô-rin-tô, thánh Phaolô nói: “thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại”. Thánh Phaolô cũng viết về bổn phận của mỗi tín hữu là “tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác” mình. Tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác đây có nghĩa là tôn trọng thân xác chúng ta. Mỗi tín hữu được mời gọi dùng chính thân xác và cuộc sống mình để làm sáng danh Thiên Chúa.

Những lời dạy bảo của thánh Phao-lô ở đây chỉ nói về một vấn đề là gian dâm. Trên thực tế, còn nhiều chuyện xảy ra trong đời sống chúng ta đã làm tổn thương thân xác. Tất cả những hành động tham lam bất chính, tị hiềm, ghen ghét, giận hờn, đổ vạ cáo gian là những việc làm tổn thương đến thân xác. Mà thân xác chúng ta chính là phần thân thể của Đức Kitô và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Sống như thế là ta đã làm tổn thương danh Thiên Chúa.

Để có thể nhận ra tiếng Chúa mời gọi, để có thể sống xứng đáng bổn phận người tín hữu là làm sáng danh Chúa, ta cần một tâm hồn bình an. Để có tâm hồn bình an ta cần có lòng quyết tâm tìm Chúa, sống gần gũi Chúa. Lời Chúa sẽ giúp ta tránh những gian tham mà quyết tâm tìm kiếm Chúa. Lời Chúa sẽ hướng dẫn ta tránh những điều xấu có thể làm tổn thương thân xác.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chân thành tìm kiếm và phụng sự Chúa. Xin dạy con luôn biết dùng đời sống con để làm sáng danh Chúa, dẫn đưa mọi người sống quanh con đến với Chúa.