Tin Để Được Sống

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Tất cả chúng ta đều mong đạt được sự sống đời đời. Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về một người mong tìm kiếm sự sống đời đời. Người ấy là một thanh niên giầu có. Anh ta đến với Đức Giêsu để xin Người chỉ dạy. Anh ta nói: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Nghe câu hỏi của anh thanh niên, việc đầu tiên Đức Giêsu làm là chối bỏ mình không phải là “nhân lành”, nhưng chỉ có một mình Thiên Chúa là nhân lành. Thiên Chúa nhân lành vì Ngài là Đấng ban phát và bảo vệ sự sống. Câu hỏi của người thanh niên liên quan đến sự sống. Chính vì thế nên Đức Giêsu đã hỏi xem anh có giữ các giới răn Thiên Chúa dạy chưa. Những giới răn Chúa dạy mục đích là để bảo vệ sự sống. Đức Giêsu đã kể ra một số những giới răn về yêu mến tha nhân. Câu trả lời của anh thanh niên là anh đã tuân giữ các giới răn ấy từ thủa nhỏ.

Khi nghe người thanh niên trả lời là anh đã tuân giữ các giới răn yêu mến tha nhân từ thủa nhỏ, “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.” Nhìn anh với lòng yêu mến, có lẽ vì Đức Giêsu hài lòng về anh. Đức Giêsu muốn cho anh theo Người. Để có thể theo Đức Giêsu anh cần phải bỏ lại sau lưng tất cả những gì anh có. Chính vì thế Đức Giêsu dạy: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

Sau khi nghe những lời này, người thanh niên sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đối với anh, những của cải mà anh đang có xem ra có vẻ chắc chắn sẽ giúp anh có cuộc sống hạnh phúc đời này. Viễn ảnh được làm môn đệ Đức Giêsu không hấp dẫn bằng những hạnh phúc do của cải anh có đang mang đến cho anh. Anh cần phải bảo vệ những của cải anh đang có. Bên cạnh đó, những của cải anh đang có cũng đem đến cho anh một vị thế trong xã hội. Vì thường thì của cải luôn đi đôi với chức phận.

Vấn nạn cho anh thanh niên là, trong một thế giới bấp bênh, làm thế nào để anh có thể giữ được những của cải ấy một cách an toàn cho tương lai. Đức Giêsu giúp anh giải quyết vấn nạn ấy bằng cách đề nghị là anh hãy tạo cho bản thân “một kho tàng trên trời”. Cách thức duy nhất để có kho tàng trên trời là anh phải bán đi tất cả những gì anh đang có mà cho người nghèo ngay lúc này. Dạy như thế, Đức Giêsu muốn anh có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa như Người. Đức Giêsu, trong thân phận con người, luôn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha. Người thanh niên giầu có, chỉ có thể là môn đệ Đức Giêsu nếu anh cũng có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa như Người.

Ta có thể tưởng tượng được hình ảnh người thanh niên sa sầm nét mặt buồn rầu bỏ đi. Bên trong nội tâm anh đang có một cuộc chiến. Anh biết Đức Giêsu là “Thầy nhân lành”. Anh biết Đức Giêsu có thể dẫn anh đến sự sống đời đời. Vì thế anh đã đến gặp Đức Giêsu để xin Người giúp. Bây giờ được Đức Giêsu đón nhận cho đi theo, chỉ với một điều kiện là phải cho đi những của cải anh đang có, thì anh lại không dám làm. Chính vì thế nên anh đã buồn rầu bỏ đi.

Theo bài đọc hai hôm nay, Lời Chúa thì sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, có thể phơi trần lòng người. Có lễ trong những đoạn Tin Mừng chúng ta được nghe trong các Thánh Lễ trong năm, đây là đoạn sắc bén nhất có khả năng phơi trần lòng người.

Là những người tin vào Chúa, chắc hẳn tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt giữa việc giữ đạo, giữ các giới răn và có đức tin vào Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay là một thách đố to lớn cho những người tự xưng mình có đức tin. Chúng ta tin Chúa nên chúng ta giữ đạo. Chúng ta tin nên chúng ta giữ các giới răn của Chúa. Chúng ta tin Chúa nhưng chúng ta có dám thực hành những điều Đức Giêsu dạy không?

Sau khi người thanh niên giầu có bỏ đi, Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh. Người không nói với đám đông. Người nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao.” Câu nói này vẫn có giá trị đối với từng người chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa, thế giới con đang sống có nhiều người nghèo khó. Xin dạy con luôn biết tin vào sự quan phòng của Chúa mà sẵn sàng chia sẻ với những anh chị em nghèo.