Xin Được Trung Thành

Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay dạy về lòng trung thành trong hôn nhân. Khi chọn đời sống hôn nhân, người nam và người nữ được mời gọi bày tỏ thái độ dứt khoát quyết tâm trung thành với nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình. Dưới đây là một vài gợi ý hy vọng giúp ta sống trung thành với nhau để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thứ nhất là cầu nguyện. Ta tin ý Chúa muốn, khi con người chọn đời sống hôn nhân, hai người phải luôn trung thành để nên một. Để có thể nên một với người khác ta cần học biết hy sinh. Đời sống cầu nguyện giúp ta gần gũi Chúa, trở nên giống Chúa hơn để hy sinh cho người khác.

Thứ hai là chia sẻ. Để có thể chia sẻ đời sống với người khác, ta cần thời giờ cho nhau. Trong hôn nhân, hai con người đến từ hai môi trường hoàn toàn xa lạ. Ta cần có đời sống gần gũi để có thể chia sẻ và đón nhận nhau.

Thứ ba là lắng nghe. Để có thể hiểu nhau ta cần biết lắng nghe. Ta có thể nghe được những điều người khác nói. Nhưng chưa hẳn ta đã hiểu hết ý người nói. Lắng nghe không chỉ là nghe những điều người khác nói. Nhưng cần tập lắng nghe những mong muốn của người khác được diễn đạt qua nhiều thái độ sống.

Thứ tư là tương kính. Xã hội Do Thái thời ấy cho phép người nam rẫy vợ. Đức Giêsu không dạy như thế. Người dạy không ai được phép rẫy bỏ bạn mình. Trong hôn nhân, người nam và người nữ phải được tôn trọng như nhau.

Chúng ta là những môn đệ Đức Giêsu. Là môn đệ, ta được mời gọi có thái độ dứt khoát trung thành với Chúa và tha nhân. Thái độ dứt khoát này phải được bày tỏ qua tinh thần trách nhiệm. Lòng trung thành trong đời sống hôn nhân được diễn đạt qua tinh thần trách nhiệm với gia đình. Lòng trung thành trong đời sống đức tin được diễn đạt qua tinh thần trách nhiệm với Chúa.

Hôm nay Cộng Đồng có ngày làm vệ sinh. Rất nhiều người đã hăng hái tham gia ngày này. Mọi người đã cố gắng bày tỏ tinh thần trách nhiệm qua việc chung. Tinh thần trách nhiệm này chính là dấu chỉ lòng trung thành của ta đối với Chúa. Trang bên là vài tấm hình ngày làm vệ sinh Trung Tâm.